Головна  →  Новини  →  12 лютого 2020

Звіт про роботу відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців за 2019 рік

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців у своїй діяльності здійснює повноваження визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної реєстрації.

До Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та інших нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації постійно вносяться зміни, спрямовані на реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, забезпечення її відкритості та прозорості, ефективності та доступності для громадян.

За 2019 рік до відділу надійшли документи від 14310 заявників, із них 10830 заявників подали документи в паперовому вигляді до центру надання адміністративних послуг та 3480 заявників подали документи в електронному вигляді.

Із 10830 заявників, які подали документи в паперовому вигляді - 7147 фізичних осіб-підприємців та 3683 юридичних осіб.

За звітний період проведена державна реєстрація 2478 фізичних осіб-підприємців, внесено зміни до відомостей щодо 1900 фізичних осіб-підприємців, припинена діяльність 2506 фізичних осіб-підприємців.

Щодо юридичних осіб: зареєстровано 457 новоутворених юридичних осіб, внесено зміни до відомостей щодо 2556 юридичних осіб, припинено 157 юридичних осіб.

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється протягом 24 годин після їх надходження, крім вихідних та святкових днів.

Відділ також здійснює інші повноваження, передбачені законодавством: надає відповіді на запити фізичних осіб, юридичних осіб, органів державної влади; звернення громадян; готує реєстраційні справи юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців для передачі їх у паперовому вигляді до державних реєстраторів інших суб’єктів державної реєстрації в зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичних осіб та зміною місця проживання фізичних осіб-підприємців, готує копії документів, які відповідно до Закону потребують витребування (вилучення)  на підставі судового рішення про тимчасовий доступ до документів, видає копії документів з реєстраційної справи на підставі запиту  про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

Відповідно до Закону у сфері державної реєстрації введено принцип екстериторіальності (можливість прийняття документів для державної реєстрації та здійснення державної реєстрації в межах Києва будь-яким суб'єктом державної реєстрації в межах компетенції незалежно від місцезнаходження юридичної особи), щодо фізичних осіб-підприємців принцип екстериторіальності з 02 листопада 2019 року діє в межах України.

Враховуючи те, що Законом визначено, що реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, фізичної особи-підприємця, державні реєстратори відділу є відповідальними щодо формування, комплектування, архівного зберігання реєстраційних справ юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих в Оболонському районі незалежно від того, яким суб’єктом державної реєстрації проведена та чи інша реєстраційна дія.

До відділу в 2019 році надійшло 9800 комплектів документів в паперовому вигляді від інших суб’єктів державної реєстрації, які провели реєстраційні дії щодо суб’єктів господарювання зареєстрованих в Оболонському районі для долучення їх до матеріалів реєстраційних справ.

За звітний період державними реєстраторами відділу було передано 999 реєстраційних справ суб’єктів господарювання в зв’язку зі зміною їх місцезнаходження, місця проживання.

Виготовлені копії та проведено виїмку документів з 131 реєстраційної справи, надано копії документів з реєстраційних справ  108 юридичних осіб.

За поточний рік сума адміністративного збору, що справляється за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців зарахована до бюджету в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України склала 1351421, 96 гривень.

2 листопада 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» від 03.10.2019 № 159–IX, яким, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Прийняття зазначених змін має на меті усунути основні юридичні прогалини, які сприяють рейдерському захопленню корпоративних прав.

Основні новели.

З 02 листопада 2019 року акредитовані суб’єкти (державні та комунальні підприємства) позбавлені повноважень у сфері державної реєстрації, реєстраційні дії можуть здійснювати лише державні реєстратори органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, а також нотаріуси (державні та приватні).

Запроваджено обов’язок державного реєстратора визначати обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, а також перевіряти повноваження представника особи на вчинення реєстраційних дій.

Відповідно до Закону перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи-громадянина України здійснюється державним реєстратором шляхом отримання відомостей про фізичну особу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи-іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що є підставою для його законного перебування в Україні (національного, дипломатичного, службового паспорту або іншого документу, що посвідчує особу).

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи України здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про юридичну особу, у тому числі про її установчі документи.

Запроваджено обов’язкове нотаріальне посвідчення довіреності для представництва юридичної особи під час проведення державної реєстрації.

Якщо раніше для звернення до державного реєстратора з документами для вчинення реєстраційних дій нотаріально засвідчена довіреність вимагалася лише для представника фізичної особи, то тепер і юридична особа, яка бажає уповноважити іншу особу діяти від її імені у сфері державної реєстрації, повинна нотаріально засвідчити видану представнику довіреність.

При цьому, державні реєстратори зобов’язані перевіряти дійсність нотаріально посвідчених довіреностей за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.

Підвищено відповідальність за порушення порядку проведення державної реєстрації.

Законом збільшено розмір штрафів за порушення посадовими особами порядку державної реєстрації (недотримання строку державної реєстрації, вимагання непотрібних документів тощо).

Так, за порушення вимог законодавства у сфері державної реєстрації встановлено штраф у розмірі від 400 до 600 НМДГ (6 800 - 10 200 грн), а за повторне протягом року вчинення порушення - штраф від 500 до 1000 НМДГ (8 500 - 17 000 грн).

Нотаріально засвідчені документи, на підставі яких проводиться державна реєстрація, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів.

З 02 листопада 2019 року на спеціальних бланках нотаріальних документів викладається при нотаріальному засвідченні:

1) рішення органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (крім рішень, створених на порталі електронних сервісів з використанням кваліфікованого електронного підпису);

2) передавальний акт;

3) розподільчий баланс.

Окрім того, запроваджується обов'язковість використання спеціальних бланків нотаріальних документів для оформлення таких документів щодо ТОВ та ТДВ:

1) рішення загальних зборів учасників про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;

2) рішення загальних зборів учасників про виключення учасника з товариства;

3) заяви про вступ до товариства;

4) заяви про вихід з товариства;

5) акту приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства.

Вимога щодо нотаріального засвідчення з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів не застосовується у разі державної реєстрацію змін до відомостей про ТОВ чи ТДВ на підставі документів, створених на порталі електронних сервісів та підписаних кваліфікованим електронним підписом.

Зазначеними змінами скасовано положення про необхідність згоди учасників на вступ до товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

Для вчинення відповідних реєстраційних дій спадкоємцю чи правонаступнику учасника достатньо подати державному реєстраторові нотаріально засвідчену заяву про вступ до товариства, викладену на спеціальному бланку нотаріальних документів.

 

За інформацією відділу з питань державної реєстрації

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

Перейти до спискуВерсiя для друку