Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
 • Доступність
 • A-
  A+
 • Стара версія
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
офіційний вебпортал

Перший заступник голови Цибульщак О.Л.

Опубліковано 19 грудня 2023 року о 14:52ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

Цибульщак Олександр Леонідович

Адреса: 04205, м. Київ 

вул. Левка Лук'яненка, 16, каб. 208

тел. 412-20-98

 Розклад роботи:

 понеділок-четвер - 08:00-17:00

п`ятниця - 08:00-15:45

перерва - 12:00 - 12:45

 День та час проведення прямих («гарячих») телефонних ліній:

ІІ понеділок місяця

16:00-17:00, тел. 412-20-98 


Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України - місто-герой Київ», інших законів України, постанов Верховної Ради України, указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та доручень голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації з метою реалізації державної політики в галузях обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, підтримки належного технічного стану, використання та утримання житлового фонду незалежно від форм власності, приватизації житла, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, утримання шляхів та доріг; в галузях розвитку охорони здоров’я, бюджету та фінансів, планування та обліку, податкової політики та банківської діяльності, державної регіональної та економічної політики України, комплексного соціально-економічного розвитку району, ефективного проведення економічних реформ, забезпечення  населення Оболонського району житловою площею та осіб, які потребують поліпшення житлових умов, соціальним житлом.

Сприяє співпраці з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, реалізації політики щодо якісного обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями, що зайняті вивезенням твердих побутових відходів, щодо забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в районі.

Забезпечує, в межах до своїх повноважень, внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території району.

Координує та забезпечує в установленому порядку виконання Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт об’єктів житлово-комунального господарства відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

забезпечує виконання заходів щодо реалізації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

координує роботу з розробки галузевих та місцевих програм, організовує і забезпечує їх виконання;

організовує співпрацю з суб'єктами господарювання у відповідній галузі, забезпечує складення графіків та плану дій;

здійснює державний контроль за збереженням і раціональним використанням житлового фонду;

координує організацію обслуговування населення підприємствами житлового господарства;

організовує роботу з атестації об'єктів житлового господарства та контроль за додержанням правил санітарної охорони житлових об'єктів, організовує проведення аналізу стану розвитку житлово-комунального господарства і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого його розвитку.

забезпечує вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації;

забезпечує функціонування та збереження мережі закладів охорони здоров'я, що віднесені до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації; розробку прогнозів щодо розвитку зазначеної мережі та їх врахування при розробці проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва.

Координує роботу:

медичних закладів з надання допомоги населенню та надання в межах повноважень встановлених пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства;

закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передані до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, вживає заходів для їхнього матеріального  та фінансового забезпечення.

Співпрацює з громадськими об’єднаннями, організаціями, які діють у галузі охорони здоров’я.

Сприяє:

розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції;

розвитку паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності, конкурентоспроможності і створення територіальних інноваційних центрів і технопарків;

ефективному використанню природних, трудових і фінансових ресурсів району та залученню інвестицій для розвитку економічного потенціалу району.

організації призову громадян на строкову службу.

Готує:

пропозиції та заходи у районі, спрямовані на забезпечення збалансованого розвитку продуктивних сил та підвищення рівня життя населення;

пропозиції до розділів Програми соціально-економічного розвитку міста Києва, бере участь у розробці загальноміських програм, організує і контролює їх виконання;

матеріали з окремих питань для розгляду на Колегіях, апаратних нарадах у голів Київської міської державної адміністрації, Оболонської районної в місті Києві державних адміністрацій та проекти відповідних розпоряджень згідно покладених функцій і завдань;.

пропозиції щодо складання та уточнення бюджету міста Києва, виносить їх на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, забезпечує виконання бюджету міста Києва на території Оболонського району.

У межах своїх повноважень взаємодіє із структурними підрозділами та службами Київської міської державної адміністрації, районними в місті Києві державними адміністраціями з питань, що випливають з покладених завдань і визначеного кола питань.

Контролює та забезпечує виконання протокольних доручень, напрацьованих на нарадах у голів Київської міської державної адміністрації та Оболонської районної в місті Києві державних адміністрацій.

Забезпечує:

взаємодію з районними в місті Києві державними адміністраціями під час розроблення відповідних державних, місцевих, галузевих програм, а також під час розв'язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил території;

проведення заходів щодо охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та заходів з технічного захисту секретної інформації;

проведення заходів цивільного захисту в особливий період;

залучення, на договірних засадах, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку району;

розміщення, на договірних засадах, замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади району, по підприємствах, в установах та організаціях.

Координує розробку довго - та середньострокових прогнозних показників економічного та соціального розвитку району.

Координує здійснення комплексного аналізу планів соціально-економічного розвитку району, визначення шляхів структурно-інвестиційної політики з визначенням пріоритетів соціально-економічного розвитку території.

Координує взаємодію з Київським міським територіальним відділенням Антимонопольного комітету України щодо здійснення заходів демонополізації економіки та розвитку конкуренції в районі.

Здійснює в межах своїх повноважень погодження та контроль за виконанням контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передані в установленому порядку до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Організовує та контролює заходи щодо приведення у готовність до виконання завдань в особливий період структурних підрозділів Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації безпосереднього підпорядкування.

В межах визначених повноважень має право підпису на фінансових документах на підставі доручення голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації або у разі його відсутності (відпустка, відрядження тимчасова непрацездатність).

У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

управління житлово-комунального господарства;

фінансового управління;

відділу економіки;

відділу обліку та розподілу житлової площі;

відділу з питань цивільного захисту;

сектору охорони здоров’я.

У межах своїх повноважень забезпечує координацію взаємовідносин та контроль діяльності:

комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»;

комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району м. Києва;

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Оболонського району м. Києва;

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Оболонського району м. Києва;

Координує:

Раду директорів підприємств, установ та організацій Оболонського району;

житлово-будівельні кооперативи та житлово-експлуатаційні організації відомчого та приватного сектору;

об'єднання співвласників багатоквартирних будинків;

комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва;

комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва;

комунальне підприємство «Святошинське лісопаркове господарство».

Здійснює керівництво:

робочою групою з питань громадського бюджету міста Києва в Оболонському районі;

комісією з проведення стандартизованої оцінки нерухомого та іншого індивідуального визначеного майна, переданого до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

комісією для розгляду питань, пов'язаних з проведенням безоплатного ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу;

координаційною радою з питань розвитку малого та середнього підприємництва при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації;

наглядовою радою з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій в Оболонському районі міста Києва;

наглядовою радою у сфері розподілу соціального житла при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації;

громадською комісією з житлових питань при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації;

оцінною комісією для визначення права громадян взяття на соціальний квартирний облік та перебування на обліку;

міжвідомчою комісією для обстеження стану жилих будинків;

комісією з питань реструктуризації заборгованості із квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію;

районним штабом з питань підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період;

комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

комісією з проведення інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів;

комісією з питань евакуації;

надзвичайною протиепізоотичною комісією;

експертною комісією з проведення експертизи цінності документів режимно-секретного органу для їх відбору для здачі в архів або знищення;

комісією по перевірці наявності всіх матеріальних носіїв секретної інформації, взятих на облік та стану режиму секретності;

районною призовною комісією;

іншими консультативно-дорадчими органами (комісіями, робочими групами тощо), утвореними в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації згідно з розподілом обов’язків.  

Взаємодіє для вирішення проблем району з:

ПАТ «Київгаз»;

ПАТ «Київводоканал»;

ПАТ «Київспецтранс»;

КК «Київавтодор»;

КІТ «Київміськсвітло»;

КП «ГІОЦ»;

КП «Київжитлоспецексплуатація»;

ПрАТ «ДТЕК «Київські регіональні електромережі»;

КП «Київтеплоенерго»;

КП «Київкомунсервіс»;

КП «Київдорсервіс» та іншими підприємствами міського підпорядкування та підприємствами – виконавцями житлово-комунальних послуг.

Забезпечує взаємодію з:

Державною податковою інспекцією у Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві;

Головним управлінням статистики у м. Києві;

Оболонським районним управлінням ДСНС України у м. Києві;

Оболонським районним у м. Києві територіальним центром комплектування та соціальної підтримки;

Оболонським міжрайонним відділом державної установи «Київський  міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»;

іншими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повноважень.

Перший заступник голови несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері діяльності, за дотримання підпорядкованими структурними підрозділами законів України, зокрема, «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», за достовірність та повноту відповідей, що надаються на звернення громадян, зміст та достовірність відомостей, які викладаються у вихідній кореспонденції підпорядкованих йому структурних підрозділів.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux