Головна  →  Новини  →  21 травня 2019

Інформація про порядок прийняття і передачі документів суб’єкту надання адміністративних послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно

Правові, економічні, організаційні засади проведення державної реєстрації речових та інших прав, які підлягають реєстрації визначаються Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», який набрав чинності 16.03.2010

Процедуру проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації прав, а також процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна визначає Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 №703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Відповідно, в Україні повинен сформуватися єдиний Державний реєстр прав, який буде базуватись на даних державного обліку земельних ділянок усіх форм власності та розташованого на них іншого нерухомого майна, реєстрації речових прав на об’єкти нерухомого майна, їх обмежень та правочинів щодо нерухомого майна.

Отже, речові права на нерухоме майно, їх обмеження та правочини щодо нерухомого майна підлягають обов’язковій державній реєстрації в порядку, встановленому цим Законом.

Державна реєстрація прав на нерухоме майно забезпечує можливість відображення, так би мовити, як статичного, так і динамічного процесу відносин власності, що, з одного боку, знаходить своє відображення у збереженні відомостей у спеціальному реєстрі про дійсного власника нерухомого майна, з іншого – про наступні переходи права власності на нерухомість.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження як на земельні ділянки, так і на об’єкти нерухомого майна, розташовані на них, зокрема право власності, право володіння, право користування (сервітут), право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами, іпотека, інші речові права відповідно до закону.

Статтею 3 Закону визначені наступні засади державної реєстрації прав:

- обов’язковість державної реєстрації прав;

- гарантування державою достовірності зареєстрованих прав на нерухоме майно;

- виникнення права на нерухоме майно, яке підлягає державній реєстрації відповідно до цього Закону, з моменту такої реєстрації;

- можливість укладення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна (відчуження, управління, іпотека тощо) за умови державної реєстрації прав на це майно згідно з вимогами Закону;

- визнання дійсності права на нерухоме майно, що виникло до набрання чинності цим Законом, за умов, що ним визначені;

- публічність державної реєстрації прав;

- проведення державної реєстрації прав за місцем розташування об’єкта нерухомого майна в межах території, на якій діє відповідний орган державної реєстрації прав.

Згідно з частиною четвертою статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» права на нерухоме майно, що виникли до набрання чинності цим Законом, визнаються дійсними у разі відсутності їх державної реєстрації, передбаченої цим Законом, за таких умов:

- якщо реєстрація прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення,

- якщо на момент виникнення прав діяло законодавство, що не передбачало обов’язкової реєстрації таких прав.

При цьому відповідно до частини шостої статті 3 Закону будь-які правочини щодо нерухомого майна (відчуження, управління, іпотека тощо) укладаються, якщо право власності на таке майно зареєстровано згідно з вимогами цього Закону.

Заявники мають можливість для отримання послуг з державної реєстрації звертатися як до нотаріусів так і до районних в містах адміністрацій, тобто через центри надання адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, утворений відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», здійснює повноваження в частині забезпечення прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, передачі документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг для прийняття рішення по суті, в даному випадку – до Департаменту з питань реєстрації або Департаменти земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Результат надання адміністративної послуги видається заявнику відразу після того, як суб’єкт надання адміністративної послуги надав його до ЦНАПу.

Насьогодні через центр надання адмініс тративних послуг  можна отримати такі послуги у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно:

За 2018 рік адміністраторами було прийнято 1672 справи у сфері реєстрації прав на нерухоме майно. Якщо виділити відсоток із загальної кількості прийнятих справ - 2,4 %.

Станом на 18.05.2019 року до ЦНАПУ звернулося 919 заявників, від загальної кількості прийнятих справ (33892 справи) 2,7%.

Найбільш запитуваними послугами у сфері реєстрації є Державна реєстрація права власності на нерухоме майно (598 справ), а також Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно та рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, що набрало законної сили, заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій  155 справ.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса у строк, що не перевищує 5 робочих днів. Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих днів.

Сплата:
Юридичні особи: Платно. За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень у такому розмірі: за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; Скорочені строки надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: за державну реєстрацію права власності у строк 2 робочі дні - 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб; за державну реєстрацію права власності протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб; за державну реєстрацію права власності протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб. 
Фізичні особи: Платно. За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень у такому розмірі: за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; Скорочені строки надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: за державну реєстрацію права власності у строк 2 робочі дні - 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб; за державну реєстрацію права власності протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб; за державну реєстрацію права власності протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб. 

Перелік документів:

- Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна заявник подає:

  1. Заяву встановленої форми;
  1. Документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);
  2. Копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
  3. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
  4. Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно:

1) укладений в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката;

2) свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;

3) свідоцтво про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;

4) видане нотаріусом свідоцтв0 про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів;

5) свідоцтвщ про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката;

6) свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи його дубліката, виданого до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією;

7) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;

8) державний акт на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року;

9) рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

10) ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди;

11) заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно;

12) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об’єкта нерухомого майна релігійній організації;

13) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;

14) інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно. 

Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна, якщо в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об’єкта.

Якщо документи подає представник власника, користувача додатково до вище перелічених документів подаються:

  • копія документа, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності або іншого документа, що посвідчує відносини представництва);
  • копію документа, що посвідчує особу власника, користувача (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків власника, користувача (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

У результаті прийняття заяви про державну реєстрацію заявнику видається карта прийому відповідної заяви.

Картка прийому заяви про державну реєстрацію містить відомості про дату і час подачі заяви, її реєстраційний номер, а також перелік документів, які подавалися заявником.

У ході розгляду заяви про державну реєстрацію державний реєстратор, нотаріус встановлює наявність обставин, що перешкоджають проведенню державної реєстрації прав, за наявності яких приймає рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, рішення про зупинення державної реєстрації прав або рішення про відмову в проведенні реєстрації прав про що обов’язково повідомляє заявника в письмовій формі.

Якщо ж реєстрацію буде проведено, то заявник зможе отримати необхідні документи у встановлений законом строк в місці, куди вони подавалися для проведення державної реєстрації або отримати поштою.

З переліком усіх послуг послуг у сфері державної реєстрації та необхідний перелік документів щодо отримання цих послуг міститься на офіціному сайті Департаменту з питань реєстрації та Департаменти земельних ресурсів (КМДА), а також інформаційні та технологічні картки цих послуг містять на ВЕБ порталі адміністрартивних послуг за посиланням http://ac.dozvil-kiev.gov.ua та на субвеб-сторінці Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації /content/viddil-centr-nadannya-administratyvnyh-poslug.html.

Державна реєстрація прав на нерухоме майно є важливим чинником гарантування і захисту прав власників, забезпечує офіційне визнання і юридичне закріплення державою прав фізичних і юридичних осіб на нерухоме майно.

За інформацією Центру надання адміністративних послуг

Перейти до спискуВерсiя для друку

Я Ð?Ð?Ю Ð?РÐ?Ð?Ð?!