Головна  →  Новини  →  17 квітня 2018

Звіт про роботу відділу обліку та розподілу житлової площі за 2017 рік

За 2017 рік спеціалістами відділу обліку та розподілу житлової площі проводилась робота відповідно до Положення про відділ обліку та розподілу житлової площі Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов: зарахуванню на квартирний облік, внесенню змін і доповнень до облікових квартирних справ черговиків квартирного обліку, прийняттю документів від організацій та громадян в зв’язку з ліквідацією квартирного обліку на підприємствах та установах м. Києва, наданню житлової площі, включенню та виключенню квартир з числа службових.

У зв’язку з прийняттям на квартирний облік громадян заведена 101 квартирна облікова справа (у 2016 році – 142). У зв’язку з різними обставинами знято з квартирного обліку 99 сімей (у 2016 році – 110). Поновлені в списках квартирного обліку 53 сім’ї (у 2016 році – 102). Внесені зміни до  171 справи (у  2016 році – 377).

Станом на 01.01.2018 на квартирному обліку в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації перебуває 5580 сімей (станом на 01.01.2017 було – 5487), серед яких:

- в загальній черзі – 2670 сімей (на 01.01.2017 – 2647);

- в першочерговому списку – 2369 сімей  (на 01.01.2017 – 2315);

- в позачерговому списку – 541 сім’я (на 01.01.2017 – 525).

Виключеними із списків квартирного обліку у зв’язку з тим, що не пройшли перереєстрацію, значиться 8547 особових справ черговиків квартирного обліку, з них: позачергових категорій – 512 справ; першочергових категорій – 2136 справ; на загальних підставах – 5899 справ.

Серед сімей, які перебувають на квартирному обліку, в гуртожитках мешкають 915 сімей та одиноких громадян, в службових квартирах – 65, а в комунальних квартирах – 592.

У списку бажаючих придбати житло за програмою «Доступне житло» в районі значиться 1389 сімей (з них: загальна черга – 562, першочергові категорії – 647, позачергові категорії – 180).

У списку бажаючих отримати пільговий довготерміновий молодіжний кредит на будівництво житла значиться 356 сімей та одиноких молодих громадян (з них: загальна черга – 319, першочергові категорії – 36, позачергові категорії – 1).

На соціальному квартирному обліку перебуває 22 сім’ї (одиноких громадян). У 2017 році на соціальний квартирний облік зараховано 3 сім’ї.

За рахунок житлової площі, виділеної Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) поліпшені житлові умови 9 черговикам квартирного обліку (за 2016 рік – 8), за категоріями:

- «Інваліди війни, учасники Революції Гідності» – 1 сім’я (із зняттям з квартирного обліку);

- «Інваліди війни, залучені до АТО» – 3 сім’ї (із зняттям з квартирного обліку);

- «Потерпілі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2» – 1 сім’я (без зняття з квартирного обліку);

- «Учасники бойових дій, залучені до АТО» – 3 сім’ї (з них 2 сім’ї із зняттям з квартирного обліку та 1 сім’я без зняття);

- «Хворі групи Б (ЛКК 42)» – 1 сім’я (без зняття з квартирного обліку).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» у зв’язку з отриманням грошової компенсації для придбання житла знята з квартирного обліку 1 сім’я загиблого учасника АТО.

Видані ордери серії Б мешканцям колишніх гуртожитків на займані ними житлові приміщення – 8 сімей (у 2016 році – 17).

Поселені у спеціалізовані будинки для ветеранів війни та праці, людей похилого віку та інвалідів 3 черговика квартирного обліку.

За 2017 рік зняті з квартирного обліку 19 сімей у зв’язку з отриманням житла за державною програмою «Доступне житло» (за 2016 рік – 14) та 2 сім’ї за програмою молодіжного кредитування будівництва житла.

За клопотаннями від організацій, установ та підприємств були затвердженні їх рішення про надання житла сім’ям 8 працівників (за 2016 рік – 7).

За клопотаннями від організацій, установ та підприємств виключено з числа службових 13 квартир (за 2016 рік – 20), які займали 13 сімей, що перебували на квартирному обліку за місцем проживання (з них 5 сімей зняті з квартирного обліку). До числа службових включено 6 квартир.

Усього у 2017 році вирішувалось 52 питання щодо надання (закріплення) житлової площі (за 2016 рік – 52).

Разом із програмами «Доступне житло» та молодіжне кредитування будівництва житла – 73 питання (за 2016 рік – 66).

За поданням відділу підготовлено та прийнято 65 розпоряджень.

На підставі прийнятих розпоряджень було підготовлено до видачі 26 ордерів на жилі приміщення (у 2016 році – 31). Підготовлено до видачі та видано громадянам 800 довідок про перебування на квартирному обліку (у 2016 році – 1311). Надійшло для розгляду від громадян 103 заяви з документами про зарахування на квартирний облік (у 2016 році – 151) та 164 заяви з документами про внесення змін в квартирні облікові справи (у 2016 році – 304).

За 2017 рік від організацій, підприємств та установ одержано та зареєстровано 256 листів (у 2016 році – 510) і 459 звернень від громадян, в тому числі через САLL-центр – 15, (у 2016 році – всього 312, а через  САLL-центр – 27), що надійшли до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, та 128 (в тому числі 60 від громадян) листів та звернень, які були направлені безпосередньо в адресу відділу (у 2016 році – всього 119). Більшість громадян звертається з питань поліпшення житлових умов. Проекти відповідей на листи та звернення готувалися відповідно до встановлених термінів.

Введено до 1098 квартирних справ в автоматизованої бази даних «Квартоблік» дані про реєстрацію місця проживання черговиків квартирного обліку.

Начальником відділу обліку та розподілу житлової площі на особистому прийомі прийнято 669 громадян, яким надавалися консультації та роз’яснення: з питань постановки на квартирний облік, внесення змін до квартирних справ, щодо номеру черги, порядку поновлення в списках квартирного обліку, а також з питань, які стосуються соціального квартирного обліку.

Організовано та проведено під головування керівника апарату Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 15 засідань громадської комісії з житлових питань при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації для надання рекомендацій щодо вирішення житлових питань черговиків квартирного обліку та 1 засідання Наглядової ради у сфері розподілу соціального житла при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації.

У взаємодії з відділом реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб організовано роботу щодо користування інформацією з реєстру територіальної громади міста Києва (до реєстру мають доступ 4 працівники відділу обліку та розподілу житлової площі), що допомогло спростити та прискорити розгляд звернень громадян до відділу (Центру) адміністративних послуг по житловим питання, особливо з питання видачі довідок про перебування.

Відділом обліку та розподілу житлової площі у встановлені терміни готувались звірені з загальноміським реєстром та додаткові списки громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 та категорії 2, що перебувають на квартирному обліку, та осіб, які переселились у місто Київ за направленням із радіоактивно забруднених територій.

 

За інформацією відділу обліку та розподілу житлової площі

Перейти до спискуВерсiя для друку