Головна  →  Новини  →  1 вересня 2016

Порядок нарахування пенсії за віком

В Україні розмір пенсії в солідарній системі залежить від страхового стажу особи і від заробітку (доходу), який вона отримувала протягом трудової діяльності та з якого було сплачено внески в Пенсійний фонд України. Основний нормативний акт, що регламентує сьогодні порядок обчислення страхових пенсій,- Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон).

Пенсійна формула

Для того щоб розрахувати розмір пенсії за віком, коефіцієнт страхового стажу кожної конкретної особи множимо на її, визначений в установленому порядку, заробіток для обчислення  пенсії.

Тобто розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп * Кс, де:

П- розмір пенсії (у гривнях);

Зп- заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія (у гривнях);

Кс- коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону.

Коефіцієнт страхового стажу розраховується за формулою:

Кс = (См * Рс) / (100% * 12), де:

Кс- коефіцієнт страхового стажу;

См- сума місяців страхового стажу;

Рс- розмір оцінки одного року страхового стажу за період участі в солідарній системі – 1,35%.

Заробітна плата для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами може враховуватись і заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року (незалежно від перерв).

Якщо ж страховий стаж особи після 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку для обчислення пенсії обов’язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по          30 червня 2000 року незалежно від перерв на підставі довідки підприємства чи архівної установи.

У разі якщо страховий стаж особи становить менший період, ніж передбачено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

Оптимізація

Зазвичай заробіток для обчислення пенсії визначають за досить великий трудовий період. Із нього Закон дозволяє виключити (за вибором пенсіонера) до 60 календарних місяців страхового стажу. Це може бути час отримання допомоги по безробіттю незалежно від перерв та будь-які періоди страхового стажу підряд за умови, що в сумі вони становитимуть не більше 10% від тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

Ще раз наголошуємо! При обчисленні розміру пенсії вилучається лише заробіток за невигідні місяці. При цьому до страхового стажу вказані періоди враховуються на загальних підставах.

Тож у будь-якому разі оптимізація заробітку сприяє підвищенню коефіцієнта заробітку, і, як наслідок, розміру заробітної плати, яка враховується при обчисленні пенсії.

Крім того, додатково понад 10% страхового стажу можуть бути виключені періоди,коли особа:

  • підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню під час проходження строкової військової служби;
  • відповідно до законів отримувала допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • була одним із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснювали догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років.
  • Здійснювала догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребував постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримувала допомогу або компенсацію відповідно.

При цьому у всіх випадках період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців (крім випадку, коли страховий стаж особи становить менший період).

Підвищення розміру пенсії в разі відстрочення її призначення

Особі, яка набула право на пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку (60 років) виявила бажання працювати й одержувати пенсію з більш пізнього строку, пенсія призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком на такий відсоток:

  • на 0,5% - за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку в разі відстрочення часу виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
  • на 0,75% - за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку в разі відстрочення часу виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

При цьому підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Жінкам, які народились у період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії в розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.

Слід пам’ятати, що розмір пенсії кожної особи визначається індивідуально з урахуванням її страхового стажу та заробітку. При цьому згідно зі ст.28 Закону мінімальний розмір пенсії за віком за наявності             в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу встановлюється       в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж зазначено вище, пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.

 

За інформацією  Центрального об’єднаного

управління Пенсійного фонду України в м. Києві

Перейти до спискуВерсiя для друку