Головна  →  Новини  →  12 листопада 2015

Забезпечення законності під час підготовки та проведення виборів до органів місцевого самоврядування в 2015 році

На цей час відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2015 № 645-VІІІ в нашій державі тривають чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Питання організації та порядку проведення зазначених виборів визначено Законом України «Про місцеві вибори» від 17.07.2015 № 595-VІІІ (далі - Закон).

Виборчий процес здійснюється на засадах законності та заборони будь-якого незаконного втручання (стаття 11 цього Закону). Контроль за додержанням та застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України здійснює Центральна виборча комісія (стаття 24 вказаного Закону).

Підготовку та проведення виборів до міської ради, міського голови забезпечує відповідна міська виборча комісія (у місті Києві – Київська міська територіальна виборча комісія, вул. Хрещатик, 36), повноваження якої передбачені частинами 5 та 6 статті 25 Закону.

В межах території відповідної виборчої дільниці контроль за неухильним додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори здійснюють дільничні виборчі комісії.

Відповідно до положень Закону звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів, організації голосування на виборчій дільниці підлягають розгляду на засіданні виборчої комісії або судом.

Особи, винні в порушенні законодавства про місцеві вибори, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законом (стаття 100 Закону).

Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у роботі виборчої комісії, фальсифікацію виборчих документів чи підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи їх фальсифікації, голосування виборцем більше ніж один раз, незаконне знищення виборчої документації, порушення таємниці голосування та порядку фінансування виборчої кампанії (статті 157–159, 159-1 КК України).

Стаття 160 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за прийняття або одержання виборцем, а так само надання виборцю неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права (підкуп виборця). При цьому під неправомірною вигодою слід розуміти кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги або нематеріальні активи, вартість яких перевищує                3 % розміру мінімальної заробітної плати, а саме 41,34 грн. (з 01.09.2015 мінімальна заробітна плата складає 1378 грн.).

Крім того, обмеження щодо ведення передвиборної агітації передбачені статтею 60 Закону, відповідно до якої забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора місцевої організації партії, яка є суб’єктом виборчого процесу, політичної партії, місцева організація якої є суб’єктом виборчого процесу, або інших агітаційних матеріалів, за умови, що вартість таких товарів не перевищує 5 % розміру мінімальної заробітної плати, тобто 68,9 грн.) та інших матеріальних цінностей або робіт чи послуг.   

Таким чином, надання виборцям під час передвиборної агітації товарів із зображенням політичної символіки вартістю понад 68,9 грн., а також без такої вартістю більше ніж 41,34 грн. є порушенням законодавства.

Згідно з вимогами частин першої та четвертої статті 216 КПК України досудове розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом (статті 157-160 КК України) здійснюється слідчими органів внутрішніх справ за винятком тих, що вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до 1 – 3 категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних органів.

Повноваження щодо досудового розслідування кримінальних правопорушень, скоєних зазначеною категорією осіб, відповідно до пункту 1 розділу ХІ КПК України здійснюють слідчі органів прокуратури.

Адміністративна відповідальність за порушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, передбачена статтями 212-7 – 212-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У вказаних справах протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів  внутрішніх справ (статті 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20); Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в регіонах (стаття 212-9); голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії (статті  212-7, 212-9, 212-11 - 212-20); кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (статті 212-16 –212-18, 212-20 КУпАП).

Якщо у заявах чи повідомленнях містяться ознаки адміністративного правопорушення, вони скеровуються до органу, уповноваженого складати протоколи про адміністративне правопорушення.

 

 

Перший заступник прокурора

Оболонського району                                                                                      В.Котляров

Перейти до спискуВерсiя для друку