Головна  →  Новини  →  16 квітня 2015

Через програму житлових субсидій держава компенсує витрати на оплату житлово-комунальних послуг - Олена Клебанова

Відповідно до порядку денного апаратної наради, яка відбулась 15 квітня в Оболонській райдержадміністрації, начальник управління праці та соціального захисту населення Олена Клебанова надала роз'яснення щодо удосконалення порядку надання житлових субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року № 106.

З 1 жовтня 2014 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”, якою запроваджено нову соціальну норму житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, а також змінено порядок призначення житлових субсидій.

 З 1 квітня 2015 року відбулося підвищення тарифів на природний газ, електричну та теплову енергію для населення. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання належного соціального захисту громадян.

 Через програму житлових субсидій держава компенсує сім’ям витрати на оплату житлово-комунальних послуг у межах норм споживання послуг, що перевищують обсяг обов’язкового платежу.

 Сьогодні обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги визначається для всіх категорій домогосподарств за єдиною формулою і залежить лише від доходу сім’ї: чим більші доходи сім’ї, тим більший відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

 У зв’язку з підвищенням цін і тарифів на газ та електроенергію Урядом ухвалене рішення про подальше суттєве спрощення процедури призначення житлової субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року №106.

 Це рішення передбачає:

- призначення субсидії на підставі лише двох документів – заяви і декларації про майновий стан (скасовується необхідність надання довідок про доходи). Відомості про розмір доходів і пенсій будуть отримуватися від Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду;

- надання субсидії на 12 місяців, а не на півроку, як зараз;

- запровадження автоматичного принципу призначення субсидії на новий період (скасовується необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення субсидії на наступний термін);

 - запровадження спрощених форм заяви і декларації для звернення за субсидією (форма на 1 аркуші), які має отримати кожен споживач разом з рахунком на оплату послуг;

- субсидія буде призначатись непрацездатним особам (пенсіонери, інваліди), які проживають самі, на понаднормову площу житла за рішеннями комісії. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів;

- субсидія буде надаватись на загальних підставах сім’ям: в яких працездатні громадяни працездатного віку не працюють та не мають доходів протягом періоду, за який обчислюється субсидія; мають у власності більше ніж одне житлове приміщення, загальна площа яких у сумі перевищує встановлену соціальну норму житла; мають у своєму володінні два або більше транспортних засобів; якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії  здійснив купівлю або оплатив послуги на суму, яка на дату купівлі (оплати) не перевищує 50 тис. гривень;

- субсидія буде надаватись особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг (далі — орендар).

  Для призначення субсидії сукупний дохід буде обчислюватися виходячи з отриманих особами доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, інформацію про які зазначено у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, а для призначення субсидії на наступний період — доходів, відомості про які надаються ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, вищими навчальними закладами у порядку, визначеному пунктом 13 цього Положення, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово).

 Зауважуємо, що зазначені зміни набирають чинності з 1 травня 2015 року.

Для інформування громадян про програму житлових субсидій рішенням Уряду доручено Мінрегіонбуду, Міненерговугілля, Мінінфраструктури забезпечити до 15 квітня та до 1 листопада 2015 р. виготовлення підприємствами, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення, бланків заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, і доставку їх споживачам.

 Мінсоцполітики розроблено листівку-повідомлення споживачам про можливість отримання субсидії, а також інструкцію про заповнення бланків заяви і декларації, які надіслано Мінрегіонбуду, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, НКРЕКП та НАК „Нафтогаз України”.

1. Кому призначається субсидія

Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг.       

Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.

2. Куди і як подаються документи

З питання призначення житлової субсидії необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Документи для призначення субсидії можуть бути надісланідо місцевого управління праці та соціального захисту населення поштою.

спрощена заява (за встановленою формою на 1 арк.);

спрощена декларація про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у  житловому приміщенні (за встановленою формою на 1 арк).

Всі інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит органів соціального захисту населення. 

Інформацію про доходи для призначення житлової субсидії органи соціального захисту населення будуть отримувати у порядку обміну від Державної фіскальної служи та Пенсійного фонду.

При цьому, заборонятиметься вимагати від заявників інші документи, ніж передбачені Положенням про призначення житлових субсидій.

 Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначатиметься на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням.

 Для призначення житлової субсидії застосовуватимуться доходи за попередній календарний рік без урахування сплачених податків.

 Після закінчення терміну отримання субсидії органи соціального захисту населення здійснюватимуть розрахунок субсидії на наступний період автоматично.

 Для цього вони збиратимуть необхідну інформацію без звернення громадянина і протягом двох місяців з початку нового періоду прийматимуть рішення щодо призначення (непризначення) субсидії цим домогосподарствам та письмово інформують про прийняте рішення громадян, які зверталися.

 Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії.

 У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов’язується у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.

 Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.

 Як заповнити Заяву про призначення житлової субсидії

 Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла.

 У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію («на оплату житлово-комунальних послуг» та/або «на придбання твердого палива та скрапленого газу»). Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.

 У Заяві про призначення житлової субсидії також необхідно:

 1) у графі «Номер особового рахунку» – вказати номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

 2) у графі «Найменування організації, що надає послуги» – вказати назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

 3) у графі «Примітки» зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме «є лічильник»/«немає лічильника».

 Як заповнити Декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

 У розділі І вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих – для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

 У розділі ІІ заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо) осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди), за попередній календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування податку з доходів фізичних осіб із зазначенням установи, організації, підприємства, де отримується дохід.

 У розділі ІІІ вказується інформація про одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень

 З метою покращення обслуговування населення

 Прийом громадян із зазначених питань проводиться в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою вул. Озерна, 18-а, каб. 137 з таким графіком:

Понеділок  - з 8.00 – 18.00

Вівторок – з 8.00 – 20.00

Середа  - з 8.00 – 18.00

Четвер - з 8.00 – 20.00

П'ятниця – з 8.00 – 17.45

Субота  - з 9.00 – 13.00

Перерва на обід  13.00 – 13.45

 Також додатково прийом громадян проводиться у філіях відділу субсидій при ЖЕКах за раніше встановленим графіком.

 Для громадян з обмеженими фізичним можливостями, які за станом здоров’я або з інших причин не можуть особисто звернутись до органів соціального захисту населення житлова субсидія оформляється за допомогою соціальних працівників, які їх обслуговують.

Щоденно працює 2 телефонні «Гарячі лінії» за тел. 467-98-58, 467-98-70 з питань інформування населення щодо порядку призначення житлових субсидій.

У районі створена та працює комісія з питань призначення субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

Я Ð?Ð?Ю Ð?РÐ?Ð?Ð?!