Головна  →  Новини  →  27 серпня 2020

Заповнюємо податкову декларацію з плати за землю без помилок

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що для юридичних осіб, Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (далі – Декларація) заповнюється з урахуванням приміток.

У разі наявності в Декларації відмітки «земельний податок» заповнюється розділ І, зокрема:

у колонці 2 зазначається код цільового призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зазначений в документах, що засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками, арабськими цифрами у форматі ХХ.ХХ (далі – Класифікатор ):

 • 01 - землі сільськогосподарського призначення;

 • 02 - землі житлової забудови;

 • 03 - землі громадської забудови;

 • 04 - землі природно-заповідного фонду;

 • 05 - землі іншого природоохоронного призначення;

 • 06 - землі оздоровчого призначення;

 • 07 - землі рекреаційного призначення;

 • 08 - землі історико-культурного призначення;

 • 09 - землі лісогосподарського призначення;

 • 10 - землі водного фонду;

 • 11 - землі промисловості;

 • 12 - землі транспорту;

 • 13 - землі зв’язку;

 • 14 - землі енергетики;

 • 15 - землі оборони;

 • 16 - землі запасу;

 • 17 - землі резервного фонду;

 • 18 - землі загального користування;

 

При поданні декларації із земельного податку у графі 3 розділу І буде проставлятись вид права «1» (якщо земельна ділянка перебуває у постійній власності платника) або «2» (якщо земельна ділянка перебуває у постійному користуванні платника);

у колонці 4 – серія та номер документа, який засвідчує/підтверджує право власності або користування земельною ділянкою (відображається послідовність букв та цифр, наприклад серія та номер державного акту на земельну ділянку);

у колонці 5 – дата державної реєстрації прав власності/користування в держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм – місяць, рррр – рік;

у колонці 6 – номер державної реєстрації прав власності/користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) – послідовність цифр;

у колонці 7 – зазначається кадастровий номер земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:00:0000);

у колонці 8 – зазначається площа земельної ділянки у га (з чотирма десятковими знаками );

у колонці 9 – зазначається площа земельної ділянки у кв. м (з двома десятковими знаками);

(не допускається заповнення показників площі землі одночасно в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру!)

у колонці 10 – вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (якщо її проведено (в гривнях з двома десятковими знаками)). Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 1 січня поточного року на коефіцієнт індексації;

у колонці 11  вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі (в гривнях з двома десятковими знаками) – для земель де не проведена нормативна грошова оцінка;

у колонці 12 – вказується ставка земельного податку (у відсотках);

у колонці 13 – вказується річна сума земельного податку станом на 1 січня звітного року, яка розраховується за формулою:

гр.13=гр. 8 або 9 х гр. 10 або 11 х гр. 12/100

Для декларації за місяць річна сума розраховується як для декларації за рік;

у колонці 14 – зазначається код відповідної пільги згідно з Довідником податкових пільг;

у колонці 15 – відображається номер пільги відповідно до законодавства  та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яким пільгу надано (у відсотках);

у колонці 16 – вказується сума пільги зі сплати земельного податку.

На суму пільги зі сплати земельного податку зменшується показник річної суми земельного податку по відповідній земельній ділянці, щодо якої надано пільгу;

у колонці 17 – вказується річна сума земельного податку станом на 1 січня звітного року, що підлягає сплаті до бюджету, за вирахуванням суми пільги з земельного податку, яка розраховується за формулою:

гр. 17 = гр. 13- гр. 16

Якщо пільга зі сплати земельного податку по відповідній земельній ділянці, то показник графи 13 дорівнює показнику графи 17;

У разі наявності у Декларації відмітки «орендна плата» заповнюється розділ ІІ, зокрема:

у колонці 2 – зазначається код цільового призначення орендованої земельної ділянки відповідно до Класифікатора (аналогічно заповненню колонки 2 розділу І Декларації);

у колонці 3 – дата укладення договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця,   мм – місяць, рррр – рік;

у колонці 4 – номер укладеного договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності – послідовність цифр;

у колонці 5 – дата державної реєстрації прав оренди земельної ділянки у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм – місяць, рррр – рік;

у колонці 6 – номер державної реєстрації прав оренди земельної ділянки – послідовність цифр;

у колонці 7 – зазначається кадастровий номер орендованої земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:00:0000 );

у колонці 8 – зазначається площа орендованої земельної ділянки у га (з чотирма знаками після коми);

у колонці 9 – зазначається площа орендованої земельної ділянки в кв. м (з двома знаками після коми);

(не допускається заповнення показників площі землі одночасно в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру!)

у колонці 10 – вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі  земельної ділянки (в гривнях з копійками).

Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 1 січня поточного року на коефіцієнт індексації;

у колонці 11 – вказується розмір орендної плати за земельну ділянку державної чи комунальної власності (у відсотках з двома знаками після коми);

у колонці 12 – вказується річна сума орендної плати станом на 1 січня звітного року, яка розраховується за формулою:

гр. 12= (гр. 8 (або гр. 9) х гр. 10 х гр. 11)/100

Інформація у колонках 2 розділу І та ІІ Декларації має відповідати інформації, зазначеній в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі оренди за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Інформація у колонках 4-6 розділу І Декларації (послідовність цифр, букв, дата) має відповідати інформації, зазначеній в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою.

Інформація у колонках 3-6 розділу ІІ Декларації (послідовність цифр, дата) має відповідати інформації, зазначеній в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

У разі припинення права власності або користування земельною ділянкою (в т.ч. оренди земельної ділянки державної або комунальної власності) колонки 4-6 розділу І Декларації та колонки 3-6 розділу ІІ Декларації заповнюються аналогічно. При цьому платники мають право скористатися нормами п.46.4 ст.46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями  (далі - Кодексу) щодо подання доповнення до Декларації, яке може бути складено за довільною формою та буде використане контролюючим органом при аналізі показників такої Декларації. Про цей факт платник робить відмітку у спеціально відведеному місці в Декларації, а доповнення до неї вважатиметься невід’ємною частиною такої Декларації.

Інформація у колонках 7 розділу І та ІІ Декларації зазначається у разі наявності та має відповідати інформації, зазначеній в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Інформація у колонках 8 та 9 розділу І та ІІ Декларація має відповідати інформації, зазначеній в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Звертаємо увагу, загальні суми зазначені у колонках 17 розділу І (у разі наявності у Декларації  відмітки «земельний податок») та колонки 12 розділу ІІ     (у разі наявності у Декларації відмітки «орендна плата»), повинні мати своє відображення у повному обсязі та відповідати даним колонки 3 рядка 3 розділу ІІІ.

Податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити визначені         п.48.3 ст.48 Кодексу. Обов’язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити, зокрема код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (п.48.4 ст.48 Кодексу).

Внаслідок подання декларації з невірно зазначеним кодом КОАТУУ за вказаним кодом виникає об’єкт оподаткування з нарахованими податковими зобов’язаннями, а за кодом КОАТУУ, де фактично знаходиться земельна ділянка, виникає факт неподання або несвоєчасного подання декларації.

За інформацією Головного управління ДПС у м. Києві

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку