Головна  →  Новини  →  14 травня 2020

Останній день сплати податку на прибуток за І квартал 2020 року - 20 травня!

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що 20 травня  2020 року є граничним терміном сплати податку на прибуток підприємств за І квартал 2020 року.

Нагадуємо, що податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств (крім випадків, для яких передбачено річний звітний період) є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Тобто, суб’єкти господарювання, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), за попередній річний звітний (податковий) період, перевищує 20 мільйонів гривень є квартальними платниками податку на прибуток.

Особливо звертаємо увагу, що відповідно до законодавства платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України, для подання податкової декларації.

Останній день сплати податку на прибуток підприємств за І квартал 2020 року  -  20 травня!

За інформацією Головного управління ДПС у м.Києві

Перейти до спискуВерсiя для друку