Головна  →  Новини  →  16 квітня 2020

Особливості подання звітності неприбутковими організаціями

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що неприбутковими є підприємства, установи та організації (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідають вимогам, визначеним п. 133.4 т.133 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) та   внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр).

При цьому, неприбуткові організації подають до органів ДПС Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 469) та річну фінансову звітність.  

У рядках 7 та 8 вступної частини Звіту передбачається зазначення дати та номеру останнього рішення контролюючого органу про включення (повторне включення) неприбуткової організації до Реєстру та присвоєння або зміну ознаки неприбутковості організації.

Фінансова звітність, що складається та подається неприбутковими організаціями є додатком до Звіту та його невід’ємною частиною.

 Підтвердженням подання фінансової звітності разом зі Звітом є позначка «+» в Звіті у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності»).

Неприбуткові організації    які утримують та вносять до бюджету податок на доходи нерезидентів, разом зі Звітом, мають надати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 із заповненим рядком 23 додатка ПН до такої декларації.

Звертаємо увагу, що оскільки обов’язковою умовою неприбутковості організації є використання нею доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, то у разі недотримання зазначених вимог, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, Звіт за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів.

Крім цього, така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

За інформацією Головного управління ДПС України

Перейти до спискуВерсiя для друку