Головна  →  Новини  →  26 лютого 2020

Інформація про роботу відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб за 2019 рік

Основними завданнями відділу є:

1. Надання адміністративних послуг у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах Оболонського району міста Києва.

2. Формування та ведення Реєстру територіальної громади міста Києва (далі – РТГ) у межах Оболонського району міста Києва.

3. Передача інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

З початку року відділом було здійснено:

- реєстрацію місця проживання – 12331 фізичній особі (у порівнянні з 2018 роком зареєстровано більше на 2383 фізособи);

- зняття з реєстрації місця проживання – 11425 фізичних осіб (у порівнянні з 2018 роком знято з реєстрації більше на 1688 фізичну особу).

Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб внесені до РТГ, а також шляхом проставлення відповідних штампів до паспортного документу громадянина України, посвідки на тимчасове проживання, посвідки на постійне проживання тощо.

Водночас, у разі наявності у фізичної особи ID-картки, при наданні їй адміністративної послуги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування, відділ надає довідку про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання.

Протягом 2019 року надавалась така швидка послуга, як реєстрація дітей за місцем реєстрації їх батьків (до 15 хвилин «експрес-реєстрація»).

У разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці до відповідного органу реєстрації відділом були відправлені відповідні повідомлення.

Так, протягом року таких повідомлень було відправлено 1456, а опрацьовано працівниками відділу відповідних повідомлень від органів реєстрації 909.

Протягом звітного періоду за результатом розгляду заяв з надання адміністративних послуг було відмовлено 836 фізичним/юридичним особам (у порівнянні з 2018 роком більше на 450).

Більшість відмов було у разі якщо особа не подала необхідних документів або інформації, а також у поданих документах містились недостовірні відомості або подані документи були недійсними.

Тема військовозобов’язаних і призовників продовжує залишатися актуальною.

Окрім обов’язку органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, передбаченого статтею 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», у Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 07.12.2016 № 921, деталізовані вимоги щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання призовників і військовозобов’язаних (додаток 15 до Порядку), згідно з якими зазначені органи проводять перевірку наявності:

таких військово-облікових документів: посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), військового квитка або тимчасового посвідчення (для військовозобов’язаних);

відміток відповідного районного (міського) військового комісаріату про взяття (зняття) призовника або військовозобов’язаного на військовий облік за новим місцем проживання чи перебування. У разі відсутності такої відмітки призовник або військовозобов’язаний направляється до відповідного районного (міського) військового комісаріату для взяття його на військовий облік або зняття з військового обліку.

Отже, хоча заявниками для здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання за певною адресою подавались військові квитки або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку), проте у зв’язку з відсутністю відміток в військово-облікових документах штампів про взяття/зняття з військового обліку відповідного військомату за місцем реєстрації, заявникам було відмовлено.

Почастішали звернення юридичних осіб, які звертаються до відділу із заявами про зняття з реєстрації місця проживання минулих власників певного житла. Проте, того ж дня працівники відділу відмовляють даним заявникам у знятті з реєстрації місця проживання відповідних осіб у зв’язку з неподаними необхідних документів (документу, що підтверджує втрату права користування).

Статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» передбачено, що зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється, зокрема, на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою, а також інших документів, які свідчать про припинення підстав на право користування житловим приміщення.

Так, як вбачається з доданих відповідними особами до заяв документів, рішення судів, які набрали законної сили, про позбавлення певних осіб прав власності на житлові приміщення, прав користування житловими приміщеннями, виселення або зняття їх з реєстрації місця проживання серед них відсутні.

У свою чергу, долучені до заяв копії Іпотечних договорів, а також витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності є документами, які підтверджують факт примусового набуття права власності на певне житло на користь заявника, але не свідчать про припинення у даних осіб на право користування цим житлом.

Разом з тим, заявники подають недостовірні відомості, зокрема, як вбачається з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, на певне житло накладено обтяження, що створює для нових власників обмеження у праві розпоряджатись  житлом, зокрема, шляхом реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб.

Враховуючи Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» є застереження щодо примусового стягнення житла (відчуження без згоди власника житла), що також враховується при відмові у здійсненні зняття з реєстрації місця проживання.

Наступною адміністративною послугою є видача довідки про реєстрацію місця проживання особи.

Так, протягом року відповідних довідок було видано 32927 (у порівнянні з минулим роком більше на 13238).

Слід зазначити, що управлінню (Центру) надання адміністративних послуг Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації надано ідентифікованих доступ до РТГ та у разі наявності відомостей в РТГ, адміністратор відразу видає особі довідку про реєстрацію місця проживання (Додаток 13 до Правил).

Крім того, структурні підрозділи Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, яким для виконання своїх повноважень необхідна інформація щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, є також користувачами РТГ та успішно отримують необхідну інформацію.

Разом з тим, у разі розбіжностей в РТГ, відділ тісно співпрацює з відповідними структурними підрозділами та проводить перевірку даних, в тому числі для отримання підтверджуючих документів, запрошує певних фізичних осіб, а також робить запити до Головного управління державної міграційної служби України.

Проте, фізичні особи звертаються не тільки у разі їх реєстрації місця проживання за певною адресою, а й у разі необхідності отримання наступної інформації:

- підтвердження щодо відсутності реєстрації за певною адресою;

- реєстрації у певний період часу;

- реєстрації місця проживання фізичних осіб, як малолітніх дітей тощо.

В РТГ така запитувана інформація відсутня, тому працівниками відділу проводиться певна робота, а саме піднімаються архівні відомості, запрошуються відповідні особи з метою отримання їх згоди для написання запитів до Головного управління Державної міграційної служби України тощо.

Протягом 2019 року було опрацьовано, зокрема:

- нотаріальних запитів – 7366 (письмових, а також які надійшли через РТГ);

- документів (запитів, звернень, повідомлень, доручень тощо) від юридичних та фізичних осіб, які надійшли через систему електронного документообігу АСКОД – 1590;

Крім того, безпосередньо до відділу надходили запити:

-від органів Державної міграційної служби України, які звертаються про надання їм інформації щодо підтвердження реєстрації місця проживання осіб, у зв’язку із втратою ними паспортних документів;

- Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи (з метою видачі померлої особи родичам для поховання) щодо підтвердження реєстрації місця проживання померлої фізичної особи. Відповідний запит опрацьовується першочергово та відповідь за підписом начальника відділу надається протягом 10-15 хвилин.

Водночас, надходили відомості (звіти) від територіального органу Державної міграційної служби у м. Києві щодо померлих фізичних осіб, що дає можливість не звертатись до відділу особисто заявникам для зняття з реєстрації померлих осіб. Так, протягом року було опрацьовано та відповідно знято з реєстрації місця проживання 2987 фізичних осіб.

Реєстр територіальної громади міста Києва забезпечує, зокрема:

- автоматизацію процесів реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

- зберігання персональних даних та перевірку персональних даних;

- взаємопов'язаний пошук за атрибутами, коригування даних, перереєстрацію місця проживання/перебування фізичних осіб та скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

- перевірку факту реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи за іншою адресою в межах обслуговування реєстру;

- пошук інформації про фізичну особу за базою даних РТГК;

- формування та друк за встановленими формами звітів, довідок, карток, повідомлень тощо;

- формування єдиної бази даних для зберігання, обробки та використання інформації щодо обліку осіб, які проживають/перебувають на території міста Києва;

- пошук та обробку даних за будь-якими критеріями та фільтрами, автоматизоване формування довідок та інформаційно-аналітичних звітів тощо.

Так, протягом 2019 року працівниками відділу здійснювалось формування та ведення РТГ, а саме:

- поточне внесення відомостей при здійсненні відділом реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, в тому числі згідно повідомлень органів реєстрації;

- внесення відомостей з картотек з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб (протягом звітного періоду було передано картотеку від 9 житлово-експлуатаційних організацій);

- внесення змін про фізичних осіб у відповідності до змін паспортних документів, посвідок, свідоцтва про народження тощо.

Працівниками відділу проставлені відмітки контролю за 86 адресами (54 квартири за зверненням служби у справах дітей, 31 квартира на підставі іпотечного договору, 1 квартира за рішенням суду).

Слід наголосити, що даний контроль в РТГ доступний всім користувачам даного реєстру та Відділ має право ставити контроль тільки у разі наявності документів, що на законодавчому рівні унеможливлює здійснювати реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання.

Проте, є випадки звернення приватних виконавців, щодо вимог не здійснювати реєстрацію місця проживання фізичних осіб за певною адресою.

Правові засади здійснення виконавчого провадження врегульовані Законом України «Про виконавче провадження».

Частиною третьою статті 18 Закону виконавцеві надається ряд прав під час здійснення виконавчого провадження.

Додаткові права виконавця визначені також іншими нормами Закону, зокрема, статтею 56 Закону, якою передбачено процедуру застосування арешту майна (коштів) боржника, а також їх вилучення.

Як вбачається зі змісту статті 56 Закону, посилання на заборону виконавця міститься у частині шостій цієї статті, згідно з якою перешкоджання вчиненню виконавцем дій, пов’язаних із зверненням стягнення на майно (кошти) боржника, порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном (коштами), на яке накладено арешт, а також інші незаконні дії щодо арештованого майна (коштів) тягнуть відповідальність, установлену законом.

Тобто, стаття 56 Закону дає виконавцеві право встановлювати заборони розпоряджатися або користуватися майном, на який накладено арешт.

Проте, згідно зі статтею 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» реєстрацією є внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Таким чином, органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання/перебування фізичних осіб, не здійснюють правоможності щодо розпорядження або користування майном.

Враховуючи викладене вище, а також відсутність норми законодавства, яка б надавала виконавцям право встановлювати заборони органам реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб здійснювати реєстрацію наданих їм повноважень, правові підстави для виконання даної вимоги відсутні.

Отже, працівниками відділу на контроль певне житло не ставиться.

Разом з тим, у разі наявності Постанови про накладання арешту на житло, наявність такого обтяження створює для його власника або уповноваженої ним особи обмеження у праві розпоряджатись цим майном, зокрема, шляхом реєстрації у ньому місця проживання фізичних осіб, що є достатнім для врахування такої інформації в роботі відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Водночас, розпорядник РТГ (Департамент з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації) посилив контроль за користувачами РТГ, а саме:

- технічно заблокував, перегляд інформації більше п’яти квартир підряд одного будинку за однією адресою;

- з метою пошуку даних про фізичну особу потрібно більше мати у наявності її персональних даних, тобто РТГ не показує всіх зареєстрованих фізичних осіб з однаковими іменами тощо;

- технічно формує певні звіти та відповідно здійснює перевірку щодо підстав перегляду інформації про фізичних осіб, а також підстави внесення відомостей про фізичних осіб тощо.

На виконання вимог чинного законодавства України та встановлені терміни відділом надавались відомості (звіти):

щомісячно до 5-го числа:

- відомості про виборців (осіб) ‒ до відділу ведення Державного реєстру виборців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;  

- відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування призовників та військовозобов’язаних – до Оболонського районного у м. Києві військового комісаріату;

- знеособлені відомості про реєстрацію місця проживання осіб та регіону, з якого вона прибула ‒ до відділу обробки даних статистики населення управління обробки даних демографічної та соціальної статистики Головного управління статистики у м. Києві;

щотижнево:

- відомості про фізичних осіб зареєстрованих/знятих з реєстрації місця проживання (в тому числі іноземців та малолітніх/неповнолітніх дітей, недієздатних осіб) ‒ до Оболонського районного відділу Головного Управління Державної міграційної служби України у місті Києві.

Відділом протягом звітного періоду приймались громадяни, яким в межах повноважень були надані роз’яснення або питання вирішені по суті.

Основні питання, з якими звертались фізичні особи:

- щодо зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, які виїхала за межі України на постійне проживання; 

- щодо оформлення змісту довіреностей з метою реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб;

- щодо кількості зареєстрованих фізичних осіб та невідповідності в комунальних платежах;

- з приводу позбавлення певних фізичних осіб прав користування житлом;

- з приводу пояснень відмов відділу в реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання;

- щодо реєстрації фактичного місця проживання або перебування фізичних осіб;

- щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб в житлі, яке під заставою (іпотечні договори).

Водночас, до відділу звертались і особи, яких цікавили ризики реєстрації місця проживання третіх осіб в їх житлі та яким чином здійснюється зняття з реєстрації місця проживання відповідних осіб.

Відділом протягом 2019 року відповідно до покладених на нього повноважень було здійснено наступне.

Вчасно та якісно були надані адміністративні послуги фізичним особам.

В терміни, згідно чинного законодавства, надані відомості (звіти) про реєстрацію/зняття з реєстрації фізичних осіб.

Здійснювалось формування та ведення РТГ на підставі заяв осіб та поданих ними відповідних документів.

Протягом звітного періоду здійснювалось опрацювання та якісний розгляд вхідної кореспонденції, яка відносять до компетенції відділу.

Водночас, в 2019 році були внесені зміни до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, а саме: заявникам, які бажають зареєструвати дітей віком до 14 років, надано право подати заяву в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через інформаційно-телекомунікаційну систему органу реєстрації, яка забезпечує функціонування реєстру територіальної громади.

Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється виключно за умови, що така реєстрація здійснюється за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них.

Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється виключно на підставі заяви, поданої в електронній формі, без подання документів, передбачених пунктом 18 цих Правил.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами згода батьків на реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами або засвідчується кваліфікованим електронним підписом нотаріуса.

Відомості щодо прізвища, імені, по батькові (за наявності) дитини, батьків чи одного з них, номера та серії свідоцтва про народження дитини, зазначені в заяві, перевіряються на відповідність даним Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг передаються до інформаційно-телекомунікаційної системи МВС.

Інформаційна взаємодія Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з Державним реєстром актів цивільного стану громадян та інформаційно-телекомунікаційною системою МВС здійснюється згідно з Порядком організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 “Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450; 2019 р., № 34, ст. 1204).

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.

Сплата адміністративного збору фіксується в інформаційно-телекомунікаційній системі органу реєстрації, через яку подавалася заява в електронній формі.

Отже, впровадження електронного подання заяв – це реальний крок для спрощення надання адміністративної послуги «Реєстрація місця проживання особи» та для зручності громадян, які звертаються за певною адміністративною послугою.

 

За інформацією відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб

Перейти до спискуВерсiя для друку