Головна  →  Новини  →  12 лютого 2020

Інформація про зміни в антикорупційному законодавстві та вимоги до заповнення декларацій суб’єктами декларування

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», який набрав чинності з 18 жовтня 2019 року, було внесено ряд змін, зокрема, до Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативних актів.

Для вимог фінансового контролю членами сім’ї суб’єкта декларування тепер обов’язково є діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття незалежно від наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав і обов’язків.

Відомості про неповнолітню дитину члена сім’ї суб’єкта декларування від попереднього шлюбу, яка проживає окремо від такого члена сім’ї суб’єкта декларування, не підлягають відображенню у декларації.

Якщо член сім'ї є не громадянином України, ім'я та зареєстроване місце проживання зазначається українською та англійською мовами.

Термін – близькі особи в Законі застосовується до племінника та племінниці, а також до батька та матері дружини (чоловіка) сина (дочки). На коло близьких осіб поширюються обмеження щодо спільної роботи, заборонено мати таких осіб у прямому підпорядкуванні.

У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. Ця норма застосовується до всіх суб'єктів декларування.

Норму, яка зобов’язувала суб’єкта декларування при звільненні за власною ініціативою подавати декларацію у день фактичного звільнення скасовано. Декларація перед звільненням тепер подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності. Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності.

Дані про об'єкт декларування (наприклад – земельна ділянка або транспортний засіб), що перебував у володінні або користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначаються в декларації, якщо такий об'єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

Також, з 1 січня 2020 року вводиться нова форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  та затверджується нова форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

Розширено коло підстав для подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, (станом на 01.01.2020 – 105 тисяч 100 гривень), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство.

Вимога до подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. застосовується до суб’єктів декларування, які є особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 Закону.

З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї.  Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, міститиме окреме поле для зазначення УНЗР суб’єкта декларування та членів його сім’ї.

У разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР передбачається можливість обрання суб’єктом декларування відповідного значення цього поля – не застосовується.

У розділі 10 – нематеріальні активи, з'явився новий вид об'єкту для декларування – криптовалюта.  

До декларації додано новий розділ (12.1. Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї), де суб'єкт декларування зазначає відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї, незалежно від наявності залишку коштів на них станом на 31 грудня звітного періоду, інформацію про тип рахунку, номер рахунку, установу, в якій відкрито такий рахунок, або місця для зберігання коштів та іншого майна, фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки), фізичну або юридичну особу, яка відкрила рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

Завершення строку дії банківської карти не тягне за собою автоматичне закриття банківського рахунка. Тому відомості про такий рахунок необхідно також зазначити у відповідному розділі декларації.

Зазначені у декларації відомості щодо унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, номера та типу рахунку у банківській чи іншій фінансовій установі є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.

 

За інформацією головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції

Перейти до спискуВерсiя для друку