Головна  →  Новини  →  22 січня 2020

Інформація про захист прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Оболонському районі м. Києва”

Відповідно до чинного законодавства України, одним з основних завдань служби у справах дітей та сім’ї є захист прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На обліку Служби перебуває272 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 117 дітей-сиріт та 155 дітей, позбавлених батьківського піклування. В сім'ях опікунів і піклувальників виховується 230 дітей. В державних дитячих установах утримується20 дітей, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях – 16 дітей, відносно 6 дітей вирішується питання щодо їх влаштування. 

Протягом 2019 року на облік служби було поставлено 48дітей.

Протягом 2019 року в центрі перинатальної та репродуктивної медицини, було залишено 5 дітей та 4 дитини у Пологовому будинку № 2 Подільського району м. Києва. Службою були здійснені відповідні заходи щодо присвоєння прізвищ, імен та по батькові дітям, реєстрації їх у відділі РАЦСу Оболонського районного управління юстиції та, згідно розпоряджень Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, 8 дітей влаштовано до Київського міського будинку дитини “Берізка”, 1 дитину – до Київського міського будинку дитини ім. М.М. Городецького. З них: 2 дітей усиновлено громадянами України, 4 влаштовано під опіку з подальшим усиновленням.

Діти, які влаштовані до сімейних форм виховання перебувають на постійному контролі служби у справах дітей та сім’ї. Працівниками Служби, спільно з Центром соціальних служб для сім’ї, дітей а молоді, проводиться профілактично-виховна робота з опікунами (піклувальниками), батьками-вихователями, прийомними батьками, щодо захисту прав та інтересів їх підопічних. Протягом 2019 року здійснено 258обстежень житлово-побутових умов проживання дітей, в ході яких перевірено чи використовується державна соціальна допомога на потреби дітей.

Крім того, опікуни/піклувальники щорічно подають до служби у справах дітей звіт про використання державної соціальної допомоги на дитину, збереження житла та майна підопічних. А також, висновок про стан здоров'я опікуна та, двічі на рік – висновок про стан здоров’я дитини.

Трапляються випадки коли діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, опиняються у складних життєвих обставинах через неналежне виконання їх опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків. Такі сім'ї опікунів перебувають під соціальним супроводом, з метою надання їм необхідної допомоги та забезпечення дітей належними умовами проживання, виховання та розвитку.

На даний час 3 дітей  перебуває у Центрі «Ковчег». Службою ведеться робота щодо вирішення подальшої їх долі. 

Також, працівниками Служби здійснюються заходи щодо збереження житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А саме, перевіряється, в якому стані знаходиться житло, у разі смерті батьків дитини – чи оформлено спадкове майно, з урахуванням інтересів дитини, чи не порушуються законними представниками дітей права на користування житлом та майном, яке належить їхнім підопічним.

Відповідно до ст. 32 Закону України “Про забезпечення організаційно- правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, місцеві державні адміністрації несуть відповідальність за збереженням житла та повернення його дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також, особам з їх числа, після завершення терміну перебування їх під опікою, у прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу.

На даний час Службою здійснюються заходи щодо захисту житлових прав дитини, позбавленої батьківського піклування, а саме – реєстрація її у квартирі, де на даний час проживає її батько, позбавлений батьківського піклування.

До відділу реєстрації фізичних осіб Оболонської РДА систематично направляються списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право власності або право користування житлом, для внесення до електронної бази відповідні позначки, з метою недопущення реєстрації будь-яких осіб без попередньої згоди органу опіки та піклування.

Крім того, відділом опіки, піклування та усиновлення ведеться, в електронному вигляді, житловий реєстр дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є користувачами, частковими власниками та одноосібними власниками житла. Якщо опікун здає квартиру в оренду, за попередньою згодою органу опіки та піклування, то він подає звіт до Служби про використання коштів, отриманих від оренди. Дана інформація знаходиться в особовій справі дитини.

У разі, коли у дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування відсутнє житло, після досягнення нею 16-річного віку, службою здійснюються заходи щодо постановки її на квартирний облік. На даний час на квартирному обліку перебуває 21 дитина щодо позачергового отримання житла та 41 дитина – на поліпшення житлових умов.

Існує проблема влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли підліткового віку. Тому залишається актуальним питання створення соціальних гуртожитків для таких дітей.

Службою у справах дітей КМДА, у червні місяці 2019 року, відкрито соціальний гуртожиток  на вулиці Порика, 11, до якого влаштовано 2 дітей-підлітків Оболонського району м. Києва, позбавлених батьківського піклування.

Згідно Указу Президента України від 12.01.2018 “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа”, Кабінету Міністрів України дано доручення розробити та надати на затвердження Верховної Ради України законопроєкти, спрямовані на врегулювання питань щодо спрощення процедури надання земельних ділянок державної і комунальної власності для будівництва малих групових будинків, дитячих будинків сімейного типу, а також, щороку у проєктах Закону України про Державний бюджет України передбачати, на відповідний рік, видатки для будівництва/ремонту малих групових будинків підтриманого проживання, житла для дитячих будинківсімейного типу, будівництва/придбання соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, а також, на виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Протягом 2019 року службою у справах дітей та сім’ї проводилась відповідна робота щодо усиновлення дітей. Проведено 16 обстежень житлово-побутових умов проживання громадян, які виявили бажання усиновити дитину, та підготовлено 8 висновків про можливість усиновлення та 17 висновків про доцільність усиновлення. За минулий рік усиновлено 17 дітей громадянами України.

Також, Службою ведеться електронний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського, а також громадян, які виявили бажання усиновити дитину, чи взяти її під опіку, в електронній базі “Діти”, яка діє по всій Україні. Завдяки даній системі здійснюється більш оперативний пошук сім'ї для дитини, яка потребує влаштування.

Крім того, відповідно до наказу Мінсоцполітики України від 27.10.2014 № 817 “Про затвердження форм документів з питань усиновлення”, Службою проводиться обстеження умов проживання усиновлених дітей, з метою перевірки використання одноразової державної соціальної допомоги на усиновлену дитину. Протягом 2019 року проведено ­ 87 таких обстежень.

В районі успішно працює дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них, 3дітей вже здобувають професії у Київському коледжі будівництва, архітектури та дизайну за спеціальністю «Зелене будівництво та садово-паркове господарство».

Відповідно до міської програми “Діти – Столиці”, на 2019 рік були виділені кошти в сумі 16 000 грн.,на які закуплено електроплиту.

Також, в районі працює 5 прийомних сімей, в яких виховується 6 дітей і 1 сім’я, в якій виховується 2 дітей, що переїхала з міста Дніпра.

Після досягнення дитиною віку повноліття, інформація про неї надається до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з метою подальшого її супроводу, працевлаштування, приведення в належний стан житла, тощо. 

На території району проживає 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з тимчасово окупованої території України. З них2 сім'ї опікуна (3 дітей) придбали власне житло, 1 – винаймає житло. Опікуни отримують державну соціальну допомогу на дітей. Службою постійно перевіряються умови проживання дітей та, у разі необхідності, здійснюються заходи щодо їх соціально-правового захисту

На обліку Служби перебувають діти, які залишились без батьківського піклування, але ще не мають визначеного соціально-правового статусу. Як наприклад, батьки дитини розлучені мати, з якою проживала дитина померла, місце перебування батька не відоме. До моменту набуття дитиною офіційного статусу сироти чи позбавленої батьківського піклування, вона тимчасово перебуває у родичів, у разі відсутності родичів – у центрі соціально-психологічної реабілітації (вул. Маяковського, 28-а або вул. Полярна, 7-А), або ж у патронатній сім’ї, яка працює в районі.

На території Оболонського району розташовані 2 благодійні центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Це - “Місто щасливих дітей та Центр “Ковчег”, які також, надають допомогу щодо тимчасового влаштування дітей вищезазначеної категорії.

Протягом літнього оздоровчого періоду за бюджетні кошти було оздоровлено більше 130 дітей вищезазначеної категорії. А саме: Одеська обл. - табір “Патрія”, “Молода гвардія”,  Київська обл. - табори “Пролісок” та “Зміна”, Пуща Водиця - табір “Артек” та “Лісова пісня”, Закарпатська обл. - табори “Верховина”  та “Северянин”.

Крім того, 10 дітей відвідали Швейцарію за сприянням благодійних коштів фонду Чорнобиля, 4 дітей – Італію, 1 дитина США.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування взяли участь у районних та міських Новорічно-Різдвяних заходах.

 

За інформацією служби у справах дітей та сім’ї

Перейти до спискуВерсiя для друку