КМДА Київська міська державна адміністрація


9 квітня 2019

Оголошення про конкурс на право оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва орендодавець – Оболонська райдержадміністрація

 

1. Інформація про об’єкти оренди

 

 

Дані про об’єкт оренди

Реквізити балансоутримувача  для сплати авансової орендної плати

Характеристика та місцезнаходження

Мета використання

Стартовий розмір місячної орендної плати, грн. (без ПДВ)

Розмір авансової орендної плати, грн. (без ПДВ)

Балансоутримувач – управління освіти Оболонської   районної в місті Києві державної адміністрації

1.

Нежитлові приміщення  1 поверху загальною площею198,0 кв.м,  розташовані в приміщенні

СШ № 194   за адресою:  Героїв Дніпра вул.

№ 10-Б (погодинно  згідно з графіком)

 

Розміщення суб`єкту господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять  різними видами спорту

4137,29

Пн. 20:00 – 21:00

Ср. 20:00 – 21:00

Пт. 20:00 – 21:00

Сб. 15:00 – 17:00

Нд. 10:00 –12:00

16549,16

 

 

 

 

 

 

р/р 31551239377881 в ГУДКСУ в м. Києві

Код ЄДРПОУ 37445442

 

 

 

2.

Нежитлові приміщення 1 поверху загальною площею 198,0 кв.м,  розташовані в приміщенні СШ № 252   за адресою:  Зої Гайдай вул., № 10-В (погодинно  згідно з графіком)

 

Розміщення суб`єкту господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять  різними видами спорту

4287,37

Пн. 19:30 – 21:00

Ср. 19:30 – 21:00

Пт. 19:30 – 21:00

  Сб. 14:00 – 16:00

Нд. 14:00 – 16:00

17149,48

3.

Нежитлові приміщення 1 поверху  загальною площею 186,2, кв.м,  розташовані в приміщенні  СШ № 232 за адресою: Йорданська, вул. № 4-Г (погодинно   згідно з графіком)

Розміщення суб`єкту господарювання, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять  різними видами спорту

1934,71

Вт 18:00-21:00

Чт 18:00-21:00

Сб. 10:00-13:00

7738,84

Рекомендований строк оренди об’єктів  2 роки 364 дні

2. Умови конкурсу:

- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця (розмір якої не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про конкурс);

- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди

 - внесення авансової орендної плати;

 -  страхування орендованого майна;

 - відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме:

- плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди;

- амортизаційні відрахування на об’єкт оренди;

- експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача);

- відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками;

- утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;

- збереження (створення нових) робочих місць;

- підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди;

- у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди.

- своєчасно здійснювати за рахунок власних коштів капітальний, поточний та інші види ремонту об’єкту. Ця умова не розглядається, як дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. Ремонтні роботи здійснюються виключно за погодження з балансоутримувачем та орендодавцем.

3. Для участі у конкурсі претендент або уповноважена ним особа, окремо по кожному об’єкту оренди, подає на розгляд конкурсної комісії прошнуровані та пронумеровані документи, а саме:

3.1.     Опис нижчезазначених документів.

3.2.     Заяву про участь у конкурсі.

3.3.     Відомості про претендента на участь у конкурсі:

а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- копії установчих документів завірених заявником;

- базовий витяг з Єдиного державного реєстру, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів.

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- базовий витяг з Єдиного державного реєстру який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів.

- завірену належним чином копію декларації  про  доходи  або звіту  суб’єкта  малого підприємництва  — фізичної особи — платника  єдиного  податку.

3.4.  Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.

3.5.  Зобов’язання щодо виконання умов конкурсу.

3.6.     Інформацію про засоби зв’язку з претендентами на участь у конкурсі та їх реквізити для повернення авансової орендної плати.

3.7.    Документи, зазначені в п.п. 3.1 - 3.6 подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс», скріпленому на місці його відкриття (склеювання) підписом та печаткою (у разі її наявності) претендента, його найменуванням та зазначенням об’єкта оренди.

4. Документи для участі у конкурсі, зазначені в п. 3, подаються супровідним листом не пізніше кінцевого терміну їх подання до 18:00 (каб.308) за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,16.

Подання документів для участі у конкурсі засобами поштового зв’язку допускається за умови надходження цих документів не пізніше кінцевого терміну їх подання.

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі 26 квітня 2019 року.

Документи, що подані (надійшли) після кінцевого строку надання документів, залишаються без розгляду.

5. Конкурсна пропозиція щодо розміру орендної плати за об’єкт оренди подається в окремому запечатаному конверті в день проведення конкурсу після включення претендента до списку учасників конкурсу. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція».

Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента – юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без ПДВ).

У разі потреби в отриманні додаткової інформації конкурсна комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

6. Конкурс буде проведено 07 травня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,16, каб. 300 о 10-00.

Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16 (каб. 222), тел.: 418-41-98; 419-78-07.

 

Балансоутримувач – управління освіти Оболонської   районної в місті Києві державної адміністрації

4.

Нежитлове приміщення  2-го поверху загальною площею 163,0 кв.м,  розташоване в нежитловій окремо стоячій будівлі ДНЗ № 614 за адресою:  вул. Озерна, 26-А

Розміщення суб`єкту господарювання, який проводить діяльність у сфері освіти

4527,22

 

18108,88

 

р/р 31559286377881 в ГУДКСУ в м. Києві

Код ЄДРПОУ 37445442

5.

Нежитлове приміщення  1-го поверху загальною площею 160,8 кв.м,  розташоване в нежитловій окремо стоячій будівлі ДНЗ № 614 за адресою:  вул. Озерна, 26-А

Розміщення суб`єкту господарювання, який проводить діяльність у сфері освіти

4654,27

 

18617,08

Рекомендований строк оренди об’єктів  2 роки 364 дні

2. Умови конкурсу:

- претендент на участь у конкурсі на момент подачі конкурсної документації повинен мати у штаті не менше 4-ох найманих працівників (мінімум 2 з яких мають вищу педагогічну освіту, що підтверджується відповідними дипломами), які працюють на підприємстві претендента не менше 3-ох місяців. Факт перебування кожного працівника у штаті претендента на участь у конкурсі підтверджується копією квитанції № 2 Державної податкової служби України «Про отримання повідомлення про прийняття працівника на роботу»;

- претендент на участь у конкурсі на момент подачі конкурсної документації повинен мати ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, отриману в установленому порядку, що підтверджується відповідними розпорядчими документами;

- претендент на участь у конкурсі повинен забезпечити бюджетне навчання для не менше як 10 % дітей пільгових категорій громадян від загальної кількості вихованців;

- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця (розмір якої не може бути   меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про конкурс);

- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта     оренди;

- внесення авансової орендної плати;

-  страхування орендованого майна;

- відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме:

- плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди;

- амортизаційні відрахування на об’єкт оренди;

- експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача);

- відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками;

- утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;

- збереження (створення нових) робочих місць;

- підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди;

- у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;

- здійснити за рахунок власних коштів ремонтні роботи з метою забезпечення використання об’єкту за цільовим призначенням. Ця умова не розглядається, як дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. Ремонтні роботи здійснюються виключно за погодженням з балансоутримувачем та орендодавцем.

3. Для участі у конкурсі претендент або уповноважена ним особа, окремо по кожному об’єкту оренди, подає на розгляд конкурсної комісії прошнуровані та пронумеровані документи, а саме:

3.1. Опис нижчезазначених документів.

Заяву про участь у конкурсі.

Відомості про претендента на участь у конкурсі:

а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- копії установчих документів завірених заявником;

- базовий витяг з Єдиного державного реєстру, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів.

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- базовий витяг з Єдиного державного реєстру який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів.

- завірену належним чином копію декларації  про  доходи  або звіту  суб’єкта  малого підприємництва  — фізичної особи — платника  єдиного  податку.

3.2. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.

3.3. Зобов’язання щодо виконання умов конкурсу.

3.4. Інформацію про засоби зв’язку з претендентами на участь у конкурсі та їх реквізити для повернення авансової орендної плати.

Документи, зазначені в п.п. 3.1 - 3.6 подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс», скріпленому на місці його відкриття (склеювання) підписом та печаткою (у разі її наявності) претендента, його найменуванням та зазначенням об’єкта оренди.

4. Документи для участі у конкурсі, зазначені в п. 3, подаються супровідним листом не пізніше кінцевого терміну їх подання до 18:00 (каб.308) за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,16.

Подання документів для участі у конкурсі засобами поштового зв’язку допускається за умови надходження цих документів не пізніше кінцевого терміну їх подання.

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі 26 квітня 2019 року.

Документи, що подані (надійшли) після кінцевого строку надання документів, залишаються без розгляду.

5. Конкурсна пропозиція щодо розміру орендної плати за об’єкт оренди подається в окремому запечатаному конверті в день проведення конкурсу після включення претендента до списку учасників конкурсу. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція».

Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента – юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, інформацію про об’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без ПДВ).

У разі потреби в отриманні додаткової інформації конкурсна комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

6. Конкурс буде проведено 07 травня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка,16, каб. 300 о 10-00.

Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16 (каб. 222), тел.: 418-41-98; 419-78-07.

 

 


За інформацією відділу з питань майна комунальної власностіПри використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.