Головна  →  Новини  →  14 травня 2014

В прокуратурі Оболонського району створено робочу групу, яка контролюватиме додержання виборчих прав громадян

За дорученням прокурора міста Києва в прокуратурі Оболонського району створено робочу групу, яка контролюватиме додержання виборчих прав громадян під час проведення 25.05.2014 позачергових виборів Президента України, позачергових виборів Київського міського голови та депутатів  Київської міської ради.

Вказана робоча група створена з метою постійного та оперативного відслідковування усіх сигналів про можливі порушення законодавства, і невідкладного організовування об’єктивних та неупереджених перевірок.

Одночасно органи прокурати не уповноважені здійснювати нагляд, представництво інтересів громадян або держави з питань виборчого законодавства, зокрема за виборчими комісіями.

Відповідно до положень Законів України «Про вибори Президента України» (далі – Закон), «Про вибори депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про Центральну виборчу комісію» контроль за додержанням законодавства про вибори на відповідних територіях здійснюють окружні та дільничні виборчі комісії.

Всі без винятку скарги, що стосуються виборчого процесу, підлягають розгляду на засіданні відповідної виборчої комісії або судом.

Так, окружна виборча комісія розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів у межах територіального виборчого округу, а також звернення, заяви і скарги на рішення, дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає щодо них рішення (абз. 16 ч. 1 ст. 26 Закону).

Дільнична виборча комісія розглядає звернення, заяви і скарги з питань внесення змін до списку виборців, організації та проведення голосування і підрахунку голосів на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення (абз. 16 ч. 1 ст. 26 Закону).

Відповідно до ст. 28 Закону виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, та за результатами прийняти постанову. Зокрема, члени окружної та дільничної виборчих комісій мають право приймати документи, заяви і скарги, що надійшли до відповідної виборчої комісії.

Участь органів прокуратури у розгляді скарг про порушення виборчого законодавства регламентовано частиною 5 статті 96 Закону «Про вибори Президента України». Згідно з Законом, якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі конкретних обставин правоохоронними органами, вони перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства. 

Скаргу виборця або іншого суб’єкта про порушення виборчого законодавства виборча комісія може направити до органів прокуратури, з урахуванням їх компетенції, на підставі прийнятого комісією рішення, у якому вказано виявлені ознаки злочину чи іншого правопорушення. 

Органи державної влади, місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також державні підприємства, установи, організації зобов’язані створювати належні умови для здійснення виборчими комісіями їх повноважень, в тому числі сприяти належному матеріально-технічному забезпеченню роботи виборчих комісій.

Скарги з приводу матеріально-технічного забезпечення роботи виборчих комісій підлягають обов’язковому попередньому розгляду на засіданні відповідної окружної виборчої комісії.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 32 Закону кожен громадянин має право ознайомитись із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин має право звернутися до відповідної дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення зі списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватись.

Відповідно до ст. 91 вищезгаданого Закону особи, винні в порушенні законодавства про місцеві вибори, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законодавством.

Зокрема, Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у роботі виборчої комісії, фальсифікацію виборчих документів чи підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи їх фальсифікації, голосування виборцем більше ніж один раз, незаконне знищення виборчої документації, порушення таємниці голосування та порядку фінансування виборчої компанії (ст.ст. 157-159, 159-1 КК України).

Відповідно до вимог п. 5 ст. 121 Конституції України органи прокуратури забезпечують нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина під час виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування вимог виборчого законодавства.

У ході виборчого процесу органи прокуратури діють на принципах законності та об’єктивності.

Перейти до спискуВерсiя для друку