Головна  →  Новини  →  28 листопада 2017

Інформація про стан ринку праці та виконання Програми зайнятості за січень-жовтень 2017 року

В цьому році спостерігались наступні тенденції на ринку праці. Обсяги реєстрації незайнятих громадян в службі зайнятості в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась на 6 %. Пропозиція робочої сили у 2017 році становить 5426 осіб проти 5705 осіб у  відповідному періоді 2016 року. Із загальної чисельності зареєстрованих громадян у 2017 році статус безробітного мали 2871 особа, що на 18 % менше ніж у 2016 році.

За кваліфікаційним складом із загальної чисельності безробітних саму більшу частку складають службовці (85 %), фахівці робітничих професій та особи без професії становлять 15 %. За рівнем освіти вищу або базову вищу освіту мають 86% безробітних.

Пріоритет у роботі служби зайнятості – сприяння активній зайнятості громадян. Так, за її сприянням працевлаштовані 1298 незайнятих громадян, з них мали статус безробітного - 813 осіб. У 2017 році скористались правом отримати одноразову допомогу по безробіттю для започаткування власної справи 4 безробітних (2 внутрішньо переміщені особи та 2 демобілізовані із зони проведення антитерористичної операції).

Вирішенню питання зайнятості також сприяє відшкодування єдиного соціального внеску підприємствам району для працевлаштування безробітних на новостворені робочі місця. Протягом 2017 року працевлаштовані на такі місця 18 безробітних.

На постійному контролі є робота з соціально незахищеними верствами населення. Це, насамперед, особи квотних категорій та інваліди.

Всього у звітному періоді перебувало на обліку 867 осіб квотних категорій, що становить 30% від загальної кількості безробітних. З них: працевлаштовані – 236 осіб, направлені на навчання та підвищення кваліфікації - 110 осіб, брали участь у громадських та інших видах тимчасових робіт – 169 осіб. Особи квотних категорій мали вільний доступ до районної та міської баз вакансій, отримали профінформаційні консультації та відвідали профорієнтаційні заходи.

Як завжди, актуальне питання соціальної допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями. Із 125 осіб з інвалідністю працевлаштовані – 30 осіб, направлені на навчання або підвищення кваліфікації –12 осіб. Всі отримали профінформаційні консультації тощо. Слід зазначити, що у 2017 році в районній службі зайнятості було зареєстровано на 26 % менше осіб з особливими потребами ніж за відповідний період минулого року.

Продовжувалась планомірна, виважена робота з внутрішньо переміщеними особами. Так, протягом січня-жовтня поточного року на обліку перебувало 168 таких осіб, з них мали статус безробітного – 139 осіб. Всі отримали профінформаційні послуги та за сприянням служби зайнятості працевлаштовані 44 особи (в т.ч. 2 особа скористалися правом отримати допомогу по безробіттю одноразово для започаткування власної справи). Підвищення кваліфікації та навчання пройшли 13 осіб. Внутрішньо переміщені особи завжди мають можливість ознайомитися із інформацією щодо змін та доповнень положень стосовно їх статусу завдяки наочній інформації, розміщеній в районному центрі зайнятості. Слід зазначити, що в поточному році в службі зайнятості було зареєстровано на 17 % менше внутрішньо переміщених осіб ніж у минулому 2016 році.

В 2017 році до районного центру зайнятості продовжували звертатися демобілізовані із зони проведення антитерористичної операції. Всього перебувало на обліку 161 особа, з них мали статус безробітного – 126 осіб. Із загальної чисельності демобілізованих працевлаштовані 37 осіб, в т.ч. 2 особи скористалися правом отримати допомогу по безробіттю одноразово для започаткування власної справи; виявили бажання пройти навчання або підвищення кваліфікації 22 особи та залучені до участі у громадських та інших видах тимчасових робіт 21 особа.

Підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці сприяє навчання, підвищення кваліфікації безробітних відповідно до потреб ринку праці та роботодавців. Так, протягом січня-жовтня 2017 року такою активною формою зайнятості охоплено 363 безробітних.

Одним з видів навчання є стажування безробітних на підприємствах з подальшим їх працевлаштуванням. У 2017 році стажуванням охоплено 39 осіб, з них працевлаштовані 34.

Протягом звітного періоду продовжувалась профорієнтаційна робота серед населення. Так, чисельність осіб, охоплених профорієнтаційними заходами становила понад 5 тис.осіб, в тому числі – 2459 безробітних, які перебували на обліку в районному центрі зайнятості. Для безробітних активними заходами підтримки є участь в семінарах з техніки пошуку роботи (теми: «Підготовка резюме», «Співбесіда з роботодавцем»), проведення ярмарок вакансій та презентацій роботодавця, проведення тренінгів із залученням громадських організацій та соціальних партнерів (ГО «Жінки – творці історії», ТОВ «Ватсонс»). Так, протягом року проведено більш ніж 200 заходів з сприяння пошуку роботи. Слід зазначити, що послуги служби зайнятості відповідають вимогам сучасного ринку, одним з новітніх напрямків є допомога шукачеві у набутті навичок само презентації, підготовка та запис відео резюме.

Особлива увага в профорієнтаційний роботі відводиться роботі з молоддю, випускниками старших класів загальноосвітніх шкіл району. Так, з метою формування у молоді стійкої мотивації до праці та формування позитивного іміджу робітничих професій за 10 місяців 2017 року проведено 17 Уроків реального трудового життя, 9 професіографічних екскурсій на такі підприємства, як ПП «Ярослав», ТОВ «Тойта Сіті», ТОВ «Веселка ТВ». В цьому році запроваджено практику організації та роботи денних профорієнтаційних таборів під час шкільних канікул. В таборі діти отримують, як групові, так і індивідуальні консультації, пройти тестування з метою визначення майбутнього професійної спрямованості. В січні-жовтні 2017 року 1220 учнів отримали послуги з профорієнтації.

Окрему увагу, слід звернути на надання профорієнтаційних послуг учасникам АТО. Протягом звітного періоду 107 учасників АТО отримали 436 послуг. З липня 2017 року працює Програма професійного реабілітації учасників АТО, так за направленням УСЗН для отримання професійної орієнтації звернулось 44 особи, яким проведено тестування та надані консультації з питань вибору подальшої професійної діяльності або зміни професії, адаптації в мирному житті.

Важливо відмітити, що на рівень зайнятості населення впливає кількісний та якісний склад районної бази вакансій. Протягом звітного періоду районна база вакансій налічувала 5472 одиниці для укомплектування ДСЗ проти  4048 одиниць у відповідному періоді 2016 року, що більше на 35 %.

Завдяки послідовній роботі з підприємствами району у звітному році на 28% зросла кількість роботодавців, які надали вакансії для укомплектування ДСЗ: 921 проти 717 у 2016 році.

Для роботодавців щомісяця проводяться семінари, тільки за 10 місяців поточного року проведено 83 семінари, на яких обговорюються питання Законодавства про зайнятість населення та законодавства про працю. До участі в семінарах також залучаються представники наших соціальних партнерів – Головного управління  Держпраці у Київській області, Пенсійного Фонду України. Тематика семінарів різноманітна, але завжди - це актуальні питання останніх змін у Пенсійному законодавстві, легального оформлення заробітної плати та трудових відносин, правові засади Державної служби України з питань праці.

Окрім того, за сприянням служби зайнятості проводяться презентації роботодавців. Так, протягом 2017 року проведено 6 презентацій роботодавця на таких підприємствах як ТД ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», ІВЦ «Алкон» НТ алмазного концерну «Алкон» НАНУ», ТОВ «Сільпо-Фуд». З такими підприємствами як АТ «ОТП Банк», «Державний Ощадний Банк України», ТОВ «Український папір», ПАТ «завод «Маяк», ПАТ «Київхліб», Державна прикордонна служба України та іншими проведено 31 міні-ярмарок вакансій. Проведено 5 заходів «День відкритих дверей роботодавця», на які були запрошені безробітні. Це ПрАТ «Оболонь», ТОВ «Торнадо», ПрАТ «Транс-Оболонь».

Подальша співпраця служби зайнятості зі всіма соціальними партнерами дозволить виконати всі завдання та підвищити рівень соціальних послуг громадян.

 

За інформацією Оболонського районного центру зайнятості

Перейти до спискуВерсiя для друку

 

 

Я Ð?Ð?Ю Ð?РÐ?Ð?Ð?!