Головна  →  Про район  →  Корисна інформація  →  ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві інформує  →  Визначаємо, які кошти не вважаються понадлімітними

Визначаємо, які кошти не вважаються понадлімітними

Фахівці Оболонської податкової інформують, що відповідно до пункту 5.9 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320 із змінами і доповненнями, понадлімітними не вважають кошти:

- у день їхнього надходження, якщо їх здали в сумі, що перевищує ліміт каси, до банків не пізніше наступного робочого дня банку або видали під звіт на госппотреби (без попереднього здавання їх до банку й одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби);

- які надійшли до кас у вихідні та святкові дні та їхній ліміт здали до банку наступного робочого дня або видали на господарські потреби під звіт (без попереднього здавання в банк).

Окрім того, підприємство вправі впродовж трьох робочих днів (укладаючи день одержання готівки в банк) зберігати в касі понадлімітні кошти, передбачені для виплат (п. 2.10 згаданого Положення), що належать фонду оплати праці та для виплат пенсій, стипендій, дивідендів (доходу).

Після спливу триденного строку суми таких коштів, що не використали за призначенням, направляють у банк не пізніше наступного робочого дня банку або лишають у касі (у межах встановленого ліміту).

Водночас у касі можна зберігати кошти й більше трьох днів, якщо вони належать до фонду оплати праці та проходять за рахунок виручки в сумі, зазначеній у переданих до каси відомостях на виплату грошей. Тобто в касі понадліміту може зберігатися так звана депонована заробітна плата (п. 1.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320).   

ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві

Версiя для друку