Головна  →  Оголошення  →  22 січня 2024

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди ТОВ «МЕЙКАП ТРЕЙДІНГ»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» (ТОВ «МЕЙКАП ТРЕЙДІНГ»)

Код за ЄДРПОУ: 43221188.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 04073, м.Київ, Оболонський р-н, просп. Степана Бандери, 8, корпус 1, +38 (098) 370-97-75[email protected] .

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 21, літера «З».

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Відомості про наявність висновку з ОВД: згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 13.05.2022 р., вид діяльності підприємства не підпадає під категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта: Спеціалізація підприємства:  роздрібна торгівля товарами. Для обігріву приміщення використовують твердопаливних водогрійних котли Altep KT 3E-N 300  (Altep Trio UNI Plus 300) – 2 од. Резервне електроживлення здійснюється дизельним генератором Pahsa Ricardo-175.

Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,05729 т/р, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,116205 т/р, оксид вуглецю - 1,425148 т/р, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки - 0,0042585 т/р, азоту (1) оксид [N2O] - 0,011423 т/р, вуглецю діоксид - 292,89801 т/р, метан - 0,014274 т/р, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,129437 т/р. Сумарні валові викиди становлять – 294,6560455 т/рік. Підприємство відноситься до ІІІ групи за ступенем впливу на стан забруднення атмосферного повітря.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об’єкту ІІІ групи.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів, а також згідно з розрахунком розсіювання приземного шару атмосфери, викиди не перевищують 0,55 долей ГДК.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. (044) 366-64-10 (-11), e-mail: [email protected].

Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.

Перейти до спискуВерсiя для друку