Головна  →  Адміністрація  →  Звернення громадян  →  Звернення громадян

Процедура звернення

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування. об»єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов»язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім»я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі), чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи, особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства (згідно доручення). Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинне бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз»ясненнями не пізніше як через десять днів. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами) а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату  Оболонської районної в місті Києві адміністрації проводиться відповідно до Закону України «Про звернення громадян», розпорядження голови Оболонської районної в місті Києві адміністрації від 14.02.2011 № 66 «Про організацію особистого прийому громадян в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації» та графіку проведення особистого прийому громадян керівництвом Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на 2013 рік, затвердженого головою Оболонської райдержадміністрації від 28.12.2012.

Попередній запис на особистий прийом до керівництва Оболонської районної в місті Києві адміністрації здійснює відділ роботи із зверненнями громадян.

Запис на особистий прийом по телефону не проводиться.

Для запису на особистий прийом громадянин повинен пред»явити документ, що засвідчує його особу.

Під час попереднього запису на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації, громадянин подає письмове звернення, в якому зазначає прізвище, ім»я, по батькові, місце проживання, зміст порушеного питання, прохання про особистий прийом, а також матеріали, які містять інформацію до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався та які були прийняті рішення.

Запис громадян на особистий прийом до голови Оболонської районної в місті Києві адміністрації проводиться у разі, коли питання, порушене громадянином не вирішено після особистого прийому першим заступником, або заступниками голови.

Терміни розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяцявід дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, -невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо у місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо - приймається рішення про подовження терміну розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні,  не може перевищувати 45 днів. На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду звернення може бути скорочений.

 Зразок заяви

 Нормативно-правова база

 Графік прийому
 

Версiя для друку