КМДА Київська міська державна адміністрація


ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві повідомляє, що наказом Мінфіну України від 08.02.2014 р. № 48 затверджено зміни до деяких нормативно – правових актів з бухгалтерського обліку.

Викладено у новій редакції Фінансовий звіт та Спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємництва. Внесено зміни до Звіту про власний капітал (форма №4), Консолідованого звіту про власний капітал (форма №4-к) та Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5).

Внесено зміни до інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, НПБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», ПБО 7 «Основні засоби» ПБО 11 «Зобовязання», ПБО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», ПБО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», ПБО «Фінансові витрати».

ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві 

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.