Окремі питання порядку ведення касових операцій у національній валюті:

обмеження готівкових розрахунків та відповідальність за порушення

Головне управління Міндоходів у м. Києві нагадує, що розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі. Якщо інше не встановлено законом, то розрахунки між зазначеними особами можуть здійснюватися і готівкою.

Постановою Правління Національного банку України від 06.06.2013 № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" встановлено такі обмеження щодо готівкових розрахунків протягом дня:

-        для підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10 000 гривень;

- для фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150 000 гривень;

-        для фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 150 000 гривень.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 150 000 грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Таким чином, обмеження готівкових розрахунків поширюються як на ситуації внесення готівки громадянами до каси підприємств (підприємців), так і на випадки виплати підприємствами (підприємцями) готівкових коштів громадянам.

При цьому, обмеження не поширюються на:

1) розрахунки підприємств (підприємців) з бюджетами та державними
цільовими фондами;

2)   добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

3)   використання коштів, виданих на відрядження.

Розміри штрафних санкцій за порушення касової дисципліни встановлено Указом Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.1995 № 436/95 (далі - Указ № 436). Поряд із цим, Указом № 436 не передбачено відповідальність за правопорушення в частині перевищення встановлених лімітів розрахунків готівкою.

У разі здійснення суб'єктами господарювання розрахунків готівкою понад встановлену граничну суму, такі платники притягуються до відповідальності згідно з нормами Кодексу про адміністративні правопорушення.

Так, відповідно до статті 16315 КпАП зазначені порушення тягнуть за собою накладення штрафу на фізичну особу - підприємця від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 3400 грн). Якщо ж особа протягом року вже притягалася до адміністративної відповідальності за таке ж порушення, розмір штрафу значно зростає - від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17000 грн.).

 

Версiя для друку