Визначення обсягу річного доходу

Враховуючи те, що згідно з пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу до обсягу річного доходу не включзюгься непрямі податки, обсяг річного доходу платника податків від будь-якоі діяльності для цілей ТЦ розраховується як сумарне значення таких показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (Форма № 2):

  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів. робіт, послуг) (р. 2000);
  • інші операційні доходи (р. 2120);
  • дохід від участі в капіталі (р. 2200);
  • інші фінансові доходи (р. 2220);
  • інші доходи (р. 2240).

ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві

Версiя для друку