КМДА Київська міська державна адміністрація


Виборцям за кордоном

Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування щодо свого включення до Реєстру, зміни своїх персональних даних або щодо змісту своїх персональних даних у Реєстрі.

Як дізнатися про місцезнаходження закордонних виборчих дільниць, а також про час і місце голосування?

Для проведення голосування на виборах народних депутатів України у закордонному виборчому окрузі використовуються закордонні виборчі дільниці, утворені Центральною виборчою комісією на постійній основі.
Перелік таких дільниць розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року" (округи, дільниці).
Крім того, Міністерство закордонних справ України та закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах відомості про час і місце голосування та про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць.
Виборцям, включеним до попередніх списків виборців на закордонних виборчих дільницях, не пізніш як за десять днів до дня голосування (до 15 жовтня) надсилаються або доставляються в інший спосіб іменні запрошення на вибори, якими повідомляється про адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, час і місце голосування.

Які умови для голосування на виборах народних депутатів України за межами України?

Для того, щоб виборцю реалізувати своє право голосу за межами України необхідно:
бути включеним до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, яка знаходиться на території відповідної іноземної держави;
прибути на відповідну закордонну виборчу дільницю в день голосування з 8 до 20 години (за місцевим часом);
мати при собі документ, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня на закордонній виборчій дільниці (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт).
На закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений в'їзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.

Хто включається до списку виборців на закордонній виборчій дільниці?

До списку виборців на закордонній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та які за своєю виборчою адресою згідно з даними Державного реєстру виборців, відносяться до цієї закордонної виборчої дільниці.

Яким чином поновлюються дані про виборців які перебувають або проживають за кордоном?

Відомості про виборців, які проживають або перебувають за межами України, до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України подають керівники закордонних дипломатичних установ України, а також Міністерство оборони України (стосовно виборців, які прибули до військової частини, дислокованої за межами України).
Такі відомості подаються щомісячно (а також напередодні складання попередніх та уточнених списків виборців), зокрема, на підставі даних консульського обліку.

Як мені проголосувати, якщо я проживаю за кордоном, але не перебуваю на консульському обліку?

У випадку, якщо виборець який проживає за кордоном не стоїть на консульському обліку, закордонна дипломатична установа України може не володіти інформацією про його перебування на території відповідної іноземної держави.
Такому виборцю для включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці необхідно завчасно (однак, враховуючи процедуру виготовлення уточнених списків виборців, не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 20 жовтня включно) змінити свою виборчу адресу, особисто звернувшись з відповідною заявою до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування за межами України.
До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. Якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються.
Форма заяви виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси розміщена на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (зміна персональних даних).

Чи можливо включитися до списку виборців у день голосування?

Ні, неможливо.
Законом України "Про вибори народних депутатів України" не передбачено можливості включення дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці громадян України до списку виборців на такій виборчій дільниці у день голосування.

Як я можу ознайомитись зі списком виборців на закордонній виборчій дільниці?

Для закордонної виборчої дільниці складаються попередній та уточнений списки виборців.
Попередній список виборців передається дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за десять днів до дня голосування (до 15 жовтня включно). Наступного дня після отримання попереднього списку виборців він надається для загального ознайомлення.
Кожний громадянин має право ознайомитися зі списком виборців у приміщенні відповідної виборчої комісії та перевірити правильність внесення до нього відомостей.
Перелік закордонних виборчих дільниць розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року" (округи, дільниці).

Що робити, якщо я виявив неправильності у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці?

У разі виявлення виборцем неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці (у тому числі щодо невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб) він має право особисто подати дільничній виборчій комісії відповідну заяву, до якої додаються необхідні документи (копії документів).
Заява про уточнення попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці викладається в довільній формі.
Така заява може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня позачергових виборів народних депутатів України (до 20 жовтня включно).

Як узяти участь у голосуванні на виборах народних депутатів України виборцю, який проживає в Україні, але в день їх проведення перебуватиме за її межами?


Виборець, який проживає в Україні, але на день їх проведення перебуватиме за кордоном, може бути включений до списку виборців на закордонній виборчій дільниці такими шляхами:

1. Шляхом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.
Заява про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси подається виборцем, який проживає в Україні та перебуватиме в день позачергових виборів народних депутатів України за її межами, органу ведення Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою або органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 20 жовтня включно).
До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси (довідка про відрядження, довідка з місця навчання, проїзні документи тощо).
У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.
Примірний зразок заяви виборця про тимчасову зміну місця голосування розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (тимчасова зміна місця голосування).
Інформацію про адреси та номери телефонів органів ведення Державного реєстру виборців розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі Державний реєстр виборців .

2. Шляхом включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці або зміни виборчої адреси.
Такий шлях рекомендується тим виборцям, які перебувають або проживають за кордоном тривалий час.
Заява про включення до списку виборців подається виборцем особисто до відповідної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за п’ять днів до дня виборів (до 20 жовтня включно).
До зазначеної заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у громадянина права голосу та його проживання або перебування на день проведення голосування на виборах Народних депутатів України в межах відповідної закордонної виборчої дільниці.
Перелік закордонних виборчих дільниць розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року" (округи, дільниці).
Заява щодо зміни виборчої адреси подається виборцем особисто до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування за межами України.
Таку заяву необхідно подавати завчасно (враховуючи процедуру виготовлення уточнених списків виборців, але не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 20 жовтня включно).
До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. Якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються.
Форма заяви виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси розміщена на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (зміна персональних даних).
Увага! Включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці в порядку уточнення списку передбачатиме зміну його виборчої адреси, а тому такому виборцю у разі повернення в Україну необхідно звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем свого проживання на території України щодо зміни виборчої адреси, яка визначається за зареєстрованим місцем проживання в Україні.

Як проголосувати виборцю, який проживає за межами України, але на день їх проведення перебуватиме в Україні?

Виборець, який проживає за межами України, але на день проведення позачергових виборів народних депутатів України перебуватиме на її території, для реалізації свого права голосу може бути включеним до списку виборців на звичайній виборчій дільниці в Україні шляхом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.
Виборець, який проживає за межами України та перебуватиме в день виборів народних депутатів України на її території, подає заяву про тимчасову зміну місця голосування (без зміни виборчої адреси):
до органу ведення Державного реєстру виборців за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням звичайної виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування,
або до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.
До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.
У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.
Таку заяву необхідно подати завчасно, але не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 20 жовтня включно).
Примірний зразок заяви виборця про тимчасову зміну місця голосування розміщено на офіційному сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (тимчасова зміна місця голосування).
Інформацію про адреси та номери телефонів органів ведення Державного реєстру виборців розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі Державний реєстр виборців .
Увага! Звертаємо особливу увагу, що отримати виборчий бюлетень на території України можна лише пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України.

Як проголосувати виборцю, який проживає за межами України та на день їх проведення перебуватиме в іншій іноземній державі?

Виборець, який проживає за межами України та на день їх проведення тимчасово перебуватиме на території іншої іноземної держави, для реалізації свого права голосу на виборах народних депутатів України може бути включений до списку виборців на закордонній виборчій дільниці іншої іноземної держави такими шляхами:

1. Шляхом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.
Такий шлях включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці рекомендується у разі, якщо громадянин України перебуватиме на території іншої іноземної держави не тривалий період.

Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах народних депутатів України на іншу закордонну виборчу дільницю може бути подана виборцем особисто до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 20 жовтня включно).
До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси (довідка про відрядження, довідка з місця навчання, проїзні документи тощо).
У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Державного реєстру виборців для перевірки вірності цих копій.
Примірний зразок заяви виборця про тимчасову зміну місця голосування розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (тимчасова зміна місця голосування).
Інформація про адресу та номери телефонів органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України розміщена на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі Державний реєстр виборців .

2. Шляхом включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці в іншій іноземній державі або зміни виборчої адреси.
Заява про включення до списку виборців подається виборцем особисто до відповідної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за п’ять днів (за київським часом) до дня виборів (до 20 жовтня включно).
До зазначеної заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у громадянина права голосу та його проживання або перебування на день проведення голосування на виборах Народних депутатів України в межах відповідної закордонної виборчої дільниці.
Перелік таких дільниць розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Позачергові вибори народних депутатів України 25 травня 2014 року" (округи, дільниці).
Заява щодо зміни виборчої адреси подається виборцем особисто до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування за межами України.
Таку заяву необхідно подати завчасно (враховуючи процедуру виготовлення уточнених списків виборців, не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 20 жовтня включно).
До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. Якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються.
Форму заяви виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (зміна персональних даних).
Увага! Включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці іншої держави в порядку уточнення списку передбачатиме зміну його виборчої адреси, а тому такому виборцю після повернення необхідно звернутися до відповідної закордонної дипломатичної установи України із заявою щодо зміни виборчої адреси на адресу свого постійного проживання.

Які документи є підставою для отримання виборчого бюлетеня на закордонній виборчій дільниці з виборів народних депутатів України?

Документами, які є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонній виборчій дільниці з виборів Народних депутатів України, є виключно:
–    паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
–    дипломатичний паспорт;
–    службовий паспорт.
На закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений в'їзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.

Які документи необхідні для отримання виборчого бюлетеня на виборчій дільниці з виборів народних депутатів України на території України?

Документами, які є підставою для отримання виборчого бюлетеня на виборчій дільниці з виборів народних депутатів України, є виключно:
паспорт громадянина України,
або, військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби),
або тимчасове посвідчення громадянина України.

Чи можливо отримати виборчий бюлетень на виборчій дільниці, яка розташована на території України, на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон?

Ні, отримати виборчий бюлетень на звичайній виборчій дільниці на території Україні за таким паспортом не можливо.
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є підставою для отримання виборчого бюлетеня виключно на закордонних виборчих дільницях.

Які документи повинні бути додані виборцем до заяви про тимчасову зміну місця голосування або про включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці?

До відповідної заяви можуть бути додані будь-які документи, однак які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця та підтверджують проживання або перебування виборця на день проведення голосування з виборів народних депутатів України в межах закордонної виборчої дільниці. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.
Такими документами можуть бути:
  • довідки про навчання або з місця роботи;
  • посвідчення про закордонне відрядження;
  • проїзні документи;
  • тощо.

Як перевірити зміст своїх персональних даних у Державному реєстрі виборців?

Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати письмовий запит щодо змісту його персональних даних у Реєстрі до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України).
Крім того, перевірити своє включення до Державного реєстру виборців можна за допомогою он-лайн сервісу Особистий кабінет виборця .

Який порядок зміни виборчої адреси виборцю, який проживає чи перебуває за межами України?

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, в разі зміни його персональних даних, зокрема виборчої адреси, може особисто звернутися до відповідної закордонної дипломатичної установи України із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі.
До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру.
Форму заяви виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (зміна персональних даних).

Чи можу я перебуваючи за кордоном використати електронну пошту для відправки заяви про зміну виборчої адреси?

Ні, в разі зміни персональних даних виборця, зокрема виборчої адреси, виборець може особисто звернутися до відповідної закордонної дипломатичної установи України із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі.
КраїнаЗакордонна дипломатична установаПоштова адресаКонтактний телефон
АвстраліяПосольство України в Австралії12-й поверх, Сейнт Джордж Сентр, вул. Маркус Кларк Стріт 60, Канберра, Австралійська Столична Територія, Австралія, 2601(00 612) 62-30-57-89
АвстріяПосольство України в Республіці АвстріяА-1180, м. Відень, вул. Нааффґассе, 23(00 431) 479-71-72-11
АзербайджанПосольство України в Азербайджанській Республіцім.Баку- AZ1069, вул. Юсіфа Візірова, 49(00 994 12) 449-40-95
АлжирПосольство України в Алжирській Народній Демократичній Республіці19, Рю де фрер Бенхафід, Гідра, Алжир, Алжері(00 21321) 69-13-87
АнголаПосольство України в Республіці Анголам.Луанда, 1000, вул. Компанія де Жезуш, 35(00 244) 912-34-04-26
Велика БританіяКонсульство України в ЕдинбурзіШотландія, Единбург, Віндзор Стріт, 8, Ейч7, 5ДжейАр(00 441 31) 556-00-23
Велика БританіяПосольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної ІрландіїЛондон, Даблю, 11, 3СДжей, Холланд Парк, 60(00 44) 20-77-27-63-12
АргентинаПосольство України в Аргентинській РеспубліціАргентинська Республіка, СР 1426, м. Буенос-Айрес, вул. Конде, 1763(00 54 11) 45-52-06-57
БельгіяПосольство України в Королівстві Бельгія (Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом)1180, м.Брюссель, авеню Альберт Ланкастер, 30-32(00 32 2) 379-21-11
БолгаріяКонсульство України у Варнім.Варна, вул.Генерал Колев, 92 пощенска кутия 1(00 359) 52-32-18-00
БолгаріяПосольство України в Республіці Болгаріям. Софія, ЖК “Овча Купел”, вул.Боряна, 29(00 3592) 818-68-28
БразиліяКонсульство України в Курітібім.Курітіба, вул.Маршала Деодоро, 945, кім. 801-802(00 55 41) 33-22-95-25
БразиліяКонсульство України в Сан-Паулувул.Аламеда душ Журупіс, №1005, оф. №81-82, р-н Моема, п/і 04088-003, м.Сан-Паулу, штат Сан Паулу, Бразилія(00 55 11) 43-71-94-50
БразиліяГенеральне консульство України в Ріо-де-ЖанейроБразилія, м.Ріо-де-Жанейро, просп. Жоау Лушс Алвес №250, оф. №201. Р-н Урка(00 55 21) 2542 1704
БразиліяПосольство України у Федеративній Республіці Бразиліям. Бразиліа, Федеральний округ, ПСІП, квартал – 5, блок – 4, буд. 2(00 55 61) 33-65-14-57
БілорусьКонсульство України в Бресті224030, Республіка Білорусь, м.Брест, вул.Воровського, 19(00 37 51 62) 22-04-55
БілорусьПосольство України в Республіці Білорусь220002, м.Мінськ, вул.Старовіленська, 51(00 375 17) 283-19-89
В’єтнамПосольство України у Соціалістичній Республіці В’єтнамм. Ханой, вул. Лє Хонг Фонг, 6-Б(00 844) 37-34-44-84
ВірменіяПосольство України в Республіці ВірменіяРеспубліка Вірменія, 0037, м.Єреван, Арабкір, 29 вулиця, буд.5/1(00 374 10) 22-97-27
ГреціяПосольство України в Грецькій Республіцім.Афіни, Філотеї, вул.Стефану Дельта, 2-4(00 302 10) 680-02-30
ГреціяКонсульство України в Салоніках54625, Греція, м. Салоніки, вул. Кундуріоту, 2(00 30 23 10) 50-00-45
ГрузіяПосольство України в Грузії0162, м. Тбілісі, просп. Чавчавадзе, 76-Г(00 995 32) 231-11-61
ГрузіяКонсульське агентство України в Батумім. Батумі, вул. П.Мелікішвілі, 71(00 995 422) 22-14-08
ДаніяПосольство України в Королівстві Даніям.Копенгаген, Толдбодгаде, 37А, 1 поверх(00 45) 33-18-56-20
ЕстоніяПосольство України в Естонській Республіці15170 м.Таллінн, вул.Лахе, 6(00 372) 601-58-15
ЕфіопіяПосольство України у Федеративній Демократичній Республіці ЕфіопіяВореда 17, Кебеле 3, буд. 2116 Р-н Боле, м. Аддіс-Абеба, П/С 2358(00 251 11) 661-16-98
ЙорданіяПосольство України в Йорданському Хашимітському КоролівствіВул. Тараса Шевченка, буд. 6, Аль-Сагль, Амман, Йорданія(00 96 26) 592-24-02
КазахстанГенеральне консульство України в Алматим.Алмати, вул. Макатаєва, 13а(00 77 27) 397-50-00
КазахстанПосольство України в Республіці Казахстан01000 м. Астана вул.Кенесари, 41(00 771 72) 32-60-42
КанадаПосольство України в Канадім. Оттава, вул. Сомерсет Вест, 310(00 1613) 230-29-61
КанадаГенеральне консульство України в Торонтом.Торонто, Лейкшор Бульвар Вест, буд.2275, к.301(00 1 416) 763-31-14
КатарПосольство України в Державі Катарвул. Лябгарія 815, округ 66, район Легтаїфія, Вест Бей, Дафна Доха, Катар, п/с №22539(00 974) 44-14-72-97
КеніяПосольство України в Республіці Кеніям.Найробі, вул.Лімуру Роуд, 674, Мутайга(00 254 20) 522-45-45
КиргизстанПосольство України в Киргизькій Республіці720044, Киргизька Республіка, м. Бішкек вул.Ахунбаєва, 201(00 996 312) 25-17-67
КитайГенеральне консульство України в Шанхаїм.Шанхай, вул.Сєнься 88, Сан Плаза, західний корпус, офіс 402(00 86 21) 62-95-31-95
КитайПосольство України в Китайській Народній Республіці (Монголії за сумісництвом)м.Пекін, р-н Саньлітунь, вул. Дун Лю Цзє, 11(00 8610) 653-263-59
КитайГенеральне консульство України в Гуанчжоу510613, м. Гуанчжоу, район Тяньхе, вул. Тяньхебей, буд. 233, кімната 1407(00 86 20) 38-77-36-76
Південна КореяПосольство України в Республіці Корея21, Ітевон-ро 45-гіл, Йонсан-гу, Сеул, Республіка Корея(00 822) 790-56-96
КубаПосольство України в Республіці Кубам. Гавана, 5-та Авеніда, 4405, між вул.44 і 46, Мірамар(00 537) 204-25-86
КувейтПосольство України в Державі КувейтКувейт, район Сурра, блок 5, вул.1, буд.37(00 965) 25-31-85-07
КіпрПосольство України в Республіці КіпрРеспубліка Кіпр, м.Нікосія 2415, Енгомі, Македонітісса, вул. Андреа Міаулі, 10(00 357 22) 46-43-80
ЛатвіяПосольство України в Латвійській РеспубліціLV-1010, Латвійська Республіка, м. Рига, бул. Калпака, 3(00 371) 67-24-30-82
ЛитваПосольство України в Литовській Республіцівул. Театро 4, м. Вільнюс, 03107, Литовська Республіка(00 3705) 212-15-36
ЛіванПосольство України в Ліванській РеспубліціГірський Ліван, округ Баабда, Баабда, вул.Антуана Ель Райєса, П.С. 40268, Бейрут, Ліван(00 961) 592-19-75
ЛівіяПосольство України в Лівіїм. Тріполі, район Бен Ашур, перехрестя вулиць Сбеа Бен Хатеб та Сгеб Бен Сенан(00 218 21) 360-86-64
МакедоніяПосольство України в Республіці Македонія1000 м.Скоп’є, вул.Альберт Швейцер, 7-9 Республіка Македонія(00 3892) 317-81-20
МалайзіяПосольство України в Малайзіївул. Тун Разак 207, будинок Тан енд Тан, 22 поверх, офіс 22.02 50400 Куала-Лумпур, Малайзія(00 603) 21-66-95-52
МароккоПосольство України в Королівстві Марокко212, вул.Муауйя Бен Удег - ОЛМ Суїссі 10170 Рабат, Марокко(00 212) 537-65-78-40
МексикаПосольство України в Мексиканських Сполучених ШтатахФедеральний округ Мехіко, Проспект Реформа, 730, колонія Ломас де Чапультепек, делегація Мігель Ідальго(00 52 55) 52-82-47-89
МолдоваКонсульство України в м.Бельцім.Бельці, вул.Київська, 143(00 373 231) 664 32
МолдоваПосольство України в Республіці Молдова2008, Республіка Молдова, м. Кишинів, вул.Васілє Лупу, 17(00 373 22) 58-21-51
НорвегіяПосольство України в Королівстві НорвегіяАрбінс гате 4, 0253 Осло, Норвегія(00 47) 22-83-55-60
НідерландиПосольство України в Королівстві Нідерландим.Гаага, Зеестраат, 78(00 31 70) 362-60-95
НімеччинаГенеральне консульство України у Франкфурті-на-МайніVilbeler Strasse 29, 60313 Frankfurt-am-Main, Deutschland/Germany(00 49 69) 297 209 20
НімеччинаГенеральне консульство України в Мюнхенім.Мюнхен, Лессінгштрасе, 14(00 49 89) 55-27-37-18
НімеччинаВідділення Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина в Боннім.Ремаген-Обервінтер, Райнхьоенвег, 101(00 49 22 28) 94-18-60
НімеччинаПосольство України у Федеративній Республіці Німеччинам.Берлін, Альбрехтштрассе, 26(00 49 30) 288-87-217
НімеччинаГенеральне консульство України в Гамбурзі22087 Німеччина, м.Гамбург, Мундсбургер Дамм 1(00 4940) 229-498-10
НігеріяПосольство України у Федеративній Республіці НігеріяPlot 894, Olu Awotesu Street, Jabi District, Abuja, Nigeria(00234) 929-087-10
ОАЕПосольство України в Об’єднаних Арабських Еміратахм.Абу-Дабі, район Мадіна Заєд, вул. 13, буд. 4(00 97 12) 632-75-86
ОАЕКонсульство України в м.ДубайОАЕ, м.Дубай, Шейх Заїд Роад, Аль Харбаш Тауер, оф.206(00 97 14) 385-76-60
ПакистанПосольство України в Ісламській Республіці ПакистанБудинок 4, вул. 5, сектор Ф-7/3, Ісламабад, Ісламська Республіка Пакистан(00 92 51) 260-89-66
ПеруПосольство України в Республіці ПеруВул. Хуана Деллепіані 470, Сан-Ісідро, м. Ліма, Перу(00 511) 264-28-84
ПольщаГенеральне консульство України в ЛюблініВул. 3 Мая 14, 20-078 Люблін(00 48 81) 531-88-89
ПольщаКонсульство України в ГданськуВул. Хшановськєго, 60а 80-278 Гданськ(00 48 58) 346-06-90
ПольщаПосольство України в Республіці Польщам. Варшава, вул. Ал. Шуха, 7(00 4822) 622-47-97
ПольщаГенеральне консульство України в Краковім. Краків, алея Беліни-Пражмовскєго, 4(00 48 12) 429-60-66
ПортугаліяПосольство України в Португальській РеспубліціЛісабон, Рештелу, авеніда Даш Дешкуберташ, 18(00 351) 21-301-00-59
ПортугаліяКонсульство України в ПортуRua do Bolhao, 85, 3° 4000-112 Porto(00 351) 222-01-18-89
ПАРПосольство України в Південно-Африканській РеспубліціПреторія, вул.Марей, 398, Бруклін PO Box 36463, Menlo Park 0102, Pretoria, South Africa(00 27 12) 460-30-42
Російська ФедераціяГенеральне консульство України у Владивостоцім.Владивосток, вул.Світланська, 11/25(00 7 4232) 26 96 62
Російська ФедераціяГенеральне консульство України в Нижньому НовгородіРФ, 603000, м.Нижній Новгород, вул.Короленка, 29(007 831) 233-22-80
Російська ФедераціяКонсульство України в Єкатеринбурзі620075, м. Єкатеринбург, вул. Гоголя, 15(007 343) 282 92 10
Російська ФедераціяГенеральне консульство України в Ростові-на-Дону344082, Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, пров. Халтуринський, 28/40(007 863) 227 05 51
Російська ФедераціяГенеральне консульство України в Тюменім.Тюмень, вул Сємакова, 4(00 7 3452) 46 40 67
Російська ФедераціяКонсульство України в Новосибірську630099, м.Новосибірськ, вул.Сім’ї Шамшиних, 30(007 383) 319-00-66
Російська ФедераціяГенеральне консульство України в Санкт-Петербурзі191124, м.Санкт-Петербург, вул.Бонч-Бруєвича, 1-В(007 812) 331 51 66
Російська ФедераціяПосольство України в Російській Федерації125009, Москва, Леонтіївський провулок, 18(007 495) 629-35-42
РумуніяГенеральне консульство України в Сучавім. Сучава, вул. Мерешешть, 44 В(00 402 30) 52-01-67
РумуніяПосольство України в Румунії011 862, Румунія, м. Бухарест, бульвар Авіаторілор, №24, Сектор 1(00 40 21) 230-36-60
Саудівська АравіяПосольство України в Королівстві Саудівська Аравіям.Ер-Ріяд, р-н Салах-Аль-Дин, вул. Хассан Аль-Бадр, вілла, 6(00 966) 11-450-85-36
СенегалПосольство України в Республіці Сенегалрайон ІСРА, Ханн Бель Ер, м.Дакар, Республіка Сенегал(00 221) 338-59-02-02
СловаччинаПосольство України в Словацькій Республіці811 01 Словацька Республіка, м.Братислава, вул.Радванська 35(00 4212) 5920-28-13
СловаччинаГенеральне консульство України в Пряшевім.Пряшів, вул.Плзенська, 11(00 421 51) 771-06-20
СловеніяПосольство України в Республіці СловеніяТеслова 23, 1000 Любляна(00 38 61) 421-06-04
СШАПосольство України в Сполучених Штатах АмерикиОкруг Колумбія, м. Вашингтон, вул. М Північний Захід, 3350(00 12 02) 349-29-63
СШАГенеральне консульство України в Сан-Франциско94108 США, штат Каліфорнія, м. Сан-Франциско, вул. Буш, 530, блок 402(00 1415) 398 5121
СШАГенеральне консульство України в Чикаго60611 США, м.Чикаго, штат Іллінойс, вул. Іст Хюрон, 10(00 1312) 642-43-88
СШАГенеральне консульство України в Нью-Йоркуштат Нью-Йорк, м. Нью-Йорк, вул. Іст 49, буд.240(00 1212) 371-69-65
СінгапурПосольство України в Республіці Сінгапур50 Раффлз Плейс, №16-05 Сінгапур Ленд Тауер, Сінгапур 048623(00 65) 65-35-65-50
СиріяПосольство України в Сирійській Арабській Республіцім. Дамаск, р-н Східна Мезза вул. Салям, 14(00 963 11) 611-30-16
ТаджикистанПосольство України в Республіці Таджикистан (Ісламській Республіці Афганістан за сумісництвом)вул. Навобод, 216/1, м.Душанбе, 734027, Республіка Таджикистан(00 992 37) 235-84-12
ТаїландПосольство України в Королівстві Таїландм.Бангкок, 87 Ол Сізонс Плейс, СРС Тауер, 33-й поверх, вул. Вайрлес, Люмпині, Патумван, Бангкок 10330, Таїланд(00 66) 2-685-32-16
ТунісПосольство України в Туніській РеспубліціТуніська Республіці, 1002, м.Туніс, Нотр Дам, вул. Сент Фюльжанс, 7(00 216 71) 84-98-61
ТуреччинаГенеральне консульство України в Стамбулім.Стамбул, район Бакиркьой, мікрорайон Флорія, квартал Шенліккьой, вул.Адакалє, 13(00 90 212) 662-25-41
ТуреччинаПосольство України в Турецькій РеспубліціСанджак Махаллесі, 512 Сокак, №17, Йилдиз, Чанкая/Анкара(00 903 12) 441-54-99
ТуркменістанПосольство України в Туркменістані744001, Туркменістан, м. Ашхабат, вул. Азаді, 49(00 993 12) 94-29-58
УгорщинаКонсульство України в Ніредьгазі4400 Угорщина, м.Ніредьгаза, вул.Корані Фрідєш, 123(00 3642) 50-10-12
УгорщинаПосольство України в УгорщиніУгорщина, 1125, м. Будапешт, вул. Іштенхеді, 84/Б(00 36 1) 422-41-20
УзбекистанПосольство України в Республіці Узбекистан100000, м.Ташкент, вул.Я.Гулямова, 68, a/c 4557(00 99 871) 233-52-80
ФранціяПосольство України у Французькій Республіці75007 Франція, м.Париж, вул.Сакс, 21(00 331) 43-06-07-37
ФранціяКонсульство України в Марселі38, вул. Ру де Бріньоль, 13006 Марсель Французька Республіка(00 33) 491-63-65-99
ФінляндіяПосольство України у Фінляндській РеспубліціВяхяніітунтіе 900570, Гельсінкі(00 35 89) 228-90-00
ХорватіяПосольство України в Республіці Хорватія (Боснії і Герцеговині за сумісництвом)Загреб, Вочарська цеста, 52(00 38 51) 461-62-96
ЧехіяКонсульство України в БрноЧеська Республіка 60200, Брно, вул. Барвічова, 56(00 420) 541 216 973
ЧехіяПосольство України в Чеській РеспубліціШарля де Голля 29, 160 00 Прага 6(00 420) 222 995 100
ШвейцаріяПосольство України в Швейцарській КонфедераціїФельдеггвег 5, 3005 Берн, Швейцарія(00 41 31) 352-23-16
ШвеціяПосольство України в Королівстві ШвеціяСтокгольм, Лідінго, вул.Шернвеген, 2а(00 468) 522-28-401
ЯпоніяПосольство України в Японіїм.Токіо, Мінато-ку, Нісі Адзабу, 3-5-31(00 813) 5474-97-70
ГабонПосольство України в Габонській РеспубліціКвартира Ге-Ге, берег моря (міст Ге-Ге), напроти представництва Европейської Комісії, Лібревіль-Габон(8 10 241) 44 51 03
ГвінеяПосольство України в Гвінейській Республіцім. Конакрі, комуна Діксін, Сіте Міністер’єль, Північний Корніш, вул. DI 256 (П.С. 1350)(00 224) 62 35 38 01
ЄгипетПосольство України в Арабській Республіці Єгипетм. Каїр, Мааді, вул.83, буд.50, індекс 11431(00 202) 23-78-68-70
ІзраїльПосольство України в Державі Ізраїльм.Тель-Авів, 62594 вул.Ірміягу, 50(00 9723) 602-19-52
ІзраїльКонсульство України в м.Хайфавул.Пал-Ям, 2, м.Хайфа, 31000(00 972 4) 866-46-31
ІндонезіяПосольство України в Республіці Індонезія12920, м.Джакарта, просп. Генерала Судірмана, 27, Маяпада Тауер 2, 8-й поверх(00 62 21) 250-08-01
ІндіяПосольство України в Республіці ІндіяЕ 1/8, Васант Віхар, Нью-Делі - 110 057, Індія(00 91 11) 26-14-60-41
ІракПосольство України в Республіці Іракм. Багдад, район Аль-Мансур, округ 609, вул. 1, буд. 20(00 96 47 90) 416-71-52
ІранПосольство України в Ісламській Республіці ІранІсламська Республіка Іран, м. Тегеран, вул. Ванак, буд. 120(00 98 21) 88-03-94-76
ІрландіяПосольство України в Ірландіїм.Дублін – 4, Болебрідж, вул.Елгін Роуд, 16(00 35 31) 668-51-89
ІспаніяГенеральне консульство України в Барселонім. Барселона, вул.Нумансія, 185(00 34) 93 280 40 09
ІспаніяКонсульство України в м.Малага29016, Іспанія, м. Малага, вул. Маестранса 23, 1-й поверх праворуч(00 34) 95 222 06 15
ІспаніяПосольство України в Королівстві ІспаніяВул. Ронда де ла Абубілья, 52, 28043 Мадрид(00 34 91) 748-93-60
ІталіяГенеральне консульство України в Неаполівул. Дж. Порціо, 4-Б3 м.Неаполь, 80143, Італія(00 39) 081-787-54-33
ІталіяПосольство України в Італійській Республіцім. Рим, вул.Гуідо д’Ареццо, 9(00 39 06) 841-26-30
ІталіяГенеральне консульство України в Мілані20156, Італія, м. Мілан, вул. Людовіко ді Бреме, 11(00 39 02) 801-333
ІталіяГенеральне консульство України в Мілані (Північно-Східна Італія)20156, Італія, м.Мілан, вул. Людовіко ді Бреме, 11(00 39 02) 80-13-33
ПалестинаПредставництво України при Палестинській Національній Адміністраціїм.Рамалла, Аль-Бире, вул. Аль-Каутар, 4-й поверх, центр "V.I.P.-1"(00 97 22) 241-32-02
СербіяПосольство України в Республіці Сербіям.Белград, вул.Пає Адамова, 4(00 381 11) 367-24-11
ЧорногоріяПосольство України в Чорногорії81000 Чорногорія, Подгориця, вул. Сердара Йола Пілетіча 15(00 382 20) 227-521При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.