Партнерство Відкритий Уряд

Неофіційний переклад

Декларація відкритого уряду

Вересень 2011

Як члени Партнерства заради відкритості урядів, що дотримуються принципів Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН проти корупції та інших відповідних міжнародних документів, що стосуються прав людини та ефективного управління:

Ми визнаємо, що люди в усьому світі прагнуть більшої відкритості урядування. Вони закликають до більшого залучення громадянського суспільства в державну діяльність, і шукає, яким чином зробити їх уряди більш прозорими, гнучкими, підзвітними та ефективними.

Ми визнаємо, що країни перебувають на різних етапах у здійсненні кроків щодо сприяння відкритості в урядуванні, і що всі ми у своїх підходах дотримуємось наших національних пріоритетів, враховуємо ситуацію, в якій ми знаходимось, і прагнення наших громадян.

Ми приймаємо на себе відповідальність за те, щоб скористатись цією можливістю і посилити наші зобов’язання сприяти прозорості, боротьбі з корупцією, розширити права і можливості громадян, а також використовувати можливості нових технологій, щоб зробити уряд більш ефективним і підзвітним.

Ми погоджуємось з цінністю, яку становить відкритість у нашій взаємодії з громадянами щодо вдосконалення послуг, управління державними ресурсами, стимулювання інновацій і створення більш безпечних громад. Ми дотримуємося принципів прозорості та відкритості державного управління з метою досягнення більшого процвітання, добробуту та людської гідності в наших країнах та у все більш взаємозалежному світі.

Разом ми заявляємо про наші зобов’язання щодо:

Підвищення доступності інформації про діяльність державних органів. Уряди збирають і зберігають інформацію від імені народу, і громадяни мають право робити запити на інформацію про діяльність державних органів. Ми зобов’язуємося сприяти розширенню доступу до інформації та розкриттю інформації про діяльність державних органів на всіх рівнях влади. Ми зобов’язуємося збільшити наші зусилля з систематичного узагальнення і публікації даних про державні витрати і продуктивність у реалізації ключових сегментів державної служби і діяльності державних органів влади. Ми зобов’язуємося активно надавати інформацію, що становить велике значення, зокрема первинні відомості, своєчасно і в форматах, до яких громадськість матиме легкий доступ, зможе зрозуміти і використати, а також форматі, що полегшить повторне використання також інформації. Ми зобов’язуємося зробити доступними рішення ситуацій, в яких інформація або відповідні записи не зберігаються належним чином, в тому числі шляхом ефективного контролю над процесом запиту. Ми визнаємо важливість стандартів відкритості для сприяння доступу представників громадянського суспільства до публічної інформації, а також для полегшення взаємодії між системами державної інформації. Ми зобов’язуємося налагодити зворотній зв’язок з громадськістю, щоб визначити, яка інформація становить найбільшу цінність для неї, і зобов’язуємося максимально враховувати відповідні коментарі.

Підтримки залучення громадянського суспільства. Ми високо цінуємо публічну участь всіх людей, в рівній мірі і без дискримінації, у прийнятті рішень і розробці політики. Залучення громадськості, зокрема жінок у повній мірі, підвищує ефективність урядів, яким підуть на користь знання людей знання, ідеї і контроль з боку громадянського суспільства. Ми зобов’язуємося зробити вироблення політики та прийняття рішень більш прозорим процесом, створити і використовувати канали зворотного зв’язку з громадськістю і поглибити участь громадськості в розробці, моніторингу та оцінці діяльності уряду. Ми зобов’язуємося захищати право некомерційних організацій та організацій громадянського суспільства здійснювати діяльність відповідно до принципів свободи самовираження, зібрань і слова. Ми зобов’язуємося створити механізми більш тісної співпраці між урядами, організаціями громадянського суспільства і підприємствами.

Впровадження високих стандартів професійної чесності в державному управлінні. Відповідальний уряд вимагає дотримання державними службовцями високих етичних стандартів та правил поведінки. Ми зобов’язуємося впроваджувати активну антикорупційну політику, механізми та практику забезпечення прозорості в управлінні державними фінансами та державними закупівлями, а також зміцнювати верховенство права. Ми зобов’язуємося підтримувати або створити правові рамки оприлюднення інформації про доходи та майно державних службовців високого рангу на національному рівні. Ми зобов’язуємося розробити і дотримуватись правил, які захищали б інформаторів. Ми зобов’язуємося відкрити для громадськості інформацію про діяльність і ефективність заходів щодо профілактики і боротьби з корупцією та діяльності відповідних правоохоронних органів, а також щодо процедури звернення до таких органів, виходячи з поваги до конфіденційності певної інформації правоохоронної системи. Ми зобов’язуємося посилити заходи проти хабарництва та інших форм корупції в державному і приватному секторах, а також обмінюватись відповідною інформацією та досвідом.

Підвищення рівня доступу до нових технологій задля відкритості та підзвітності. Нові технології надають можливість для обміну інформацією, участі у громадському житті та співробітництві. Ми плануємо використовувати такі технології, для того щоб надати громадськості більше інформації у спосіб, що дозволить пересічним громадянам краще розуміти роботу своїх урядів, а також впливати на процес прийняття рішень. Ми налаштовані розвивати доступні та безпечні можливості для інтерактивного спілкування з метою надання послуг, залучення громадськості, а також обміну інформацією та ідеями. Ми визнаємо, що забезпечення справедливого та реального доступу до технології є складним питанням, а відтак намагаємося докладати зусиль з метою підвищення рівня інтерактивного та мобільного взаємозв’язку, при цьому ми також визначаємо та пропагуємо використання альтернативних механізмів залучення громадськості. Ми налаштовані залучати громадянське суспільство та ділові кола до визначення передового досвіду та інноваційних підходів для максимального використання нових технологій з метою підвищення впливу пересічних людей та пропаганди відкритої роботи уряду. Ми також визнаємо, що підвищення рівня доступу до технології передбачає підтримання можливості урядів та громадян щодо її використання. Ми налаштовані підтримувати та розвивати використання технологічних інновацій як урядовцями так і громадянами. Ми також усвідомлюємо, що технологія є додатком, а не замінником відкритої, корисної та придатної до використання інформації.

Ми визнаємо, що відкрите урядування - це процес, який вимагає постійного і сталого зобов’язання. Ми зобов’язуємося інформувати громадськість про заходи, вжиті для реалізації цих принципів, консультації з громадськістю щодо їх впровадження, а також доповнення наших зобов’язань у світлі нових викликів і можливостей.

Ми зобов’язуємося бути прикладом і робити внесок у просування відкритого урядування в інших країнах шляхом обміну досвідом та інформацією, а також через виконання зобов’язань, викладених у цій декларації на добровільній, незобов’язуючій основі. Наша мета полягає в стимулюванні інновацій та підтримці прогресу, а не у виробленні стандартів, які б визначали передумови для співпраці і допомоги або рейтинг країн. Ми підкреслюємо важливість заохочення відкритості всезагального підходу та доступності технічної допомоги в розбудові потенціалу та інституцій.

Ми зобов’язуємося дотримуватися цих принципів в нашій міжнародній діяльності, а також працювати на напрямі розбудови глобальної культури відкритих урядів, що створюють можливості для громадян і виконують свої зобов’язання перед ними, а також прагне до ідеалів відкритого, в тому числі через участь у ньому, уряду 21-го століття.

* * * * 

Що таке Партнерство «Відкритий уряд»?

Партнерство «Відкритий уряд» (ПВУ) - це багатостороння ініціатива, офіційно запроваджена 20 вересня 2011 року. Метою даної ініціативи є:

Забезпечення виконання урядами конкретних зобов’язань щодо сприяння прозорості державного управління.

Залучення громадян до участі в процесах державного управління.

Боротьба з корупцією.

Використання нових технологій для покращення державного управління.

Для того, щоб стати членом ПВУ, країни повинні прийняти Декларацію «Відкритого уряду» на рівні представників урядів, надати національний план дій, розроблений за участі представників громадянського суспільства, до березня 2012 року та погодитися на незалежне оцінювання результатів своєї діяльності.

20 вересня в ході сесії Генеральної Асамблеї ООН, 8 країн-засновниць (до них належать Бразилія, Індонезія, Мексика, Норвегія, Філіппіни, Південно-Африканська Республіка, Сполучене Королівство та Сполучені Штати Америки) підписали Декларацію «Відкритий уряд», оголосили національні плани дій та підтримали намір 38 країн приєднатися до Партнерства. Нижче в таблиці 2 надається перелік 38 країн, які приєдналися до Партнерства.

Для участі у ПВУ країна повинна:

КРОК

1:

Відповідати мінімальним вимогам і виконати 5 основних очікувань ПВУ.

УВАГА: Якщо країна не зазначена у списку країн, що відповідають вимогам, вона може потрапити туди за умови, якщо доведе свою відповідність вимогам. Згідно з ПВУ, «незалежна група експертів буде слідкувати за дотриманням мінімальних критеріїв для участі.. .(і) повинна інформувати Керівний комітет у разі виникнення сумнівів щодо виконання країною мінімальних вимог на будь-якому етапі».

Наступні два з п’яти очікувань заслуговують найбільшої уваги:

Визначати конкретні зобов’язання, які є частиною національного плану дій, що виводить країну на новий рівень;

Залучати до розробки національного плану дій різноманітних учасників, зокрема, активно залучати до цього процесу громадян і представників громадянського суспільства.

КРОК

2:

Повідомити про намір уряду приєднатися до ПВУ, надіславши листа до Керівного комітету ПВУ для його розміщення на порталі ПВУ.

КРОК

3:

Проведення широких консультацій з громадськістю з метою її інформування про зобов’язання уряду перед ПВУ та створення відкритого форуму для проведення регулярних консультацій з громадськістю з питань впровадження ПВУ.

ПВУ дає досить чітке визначення поняттю «широкі консультації»:

Країни повідомляють про деталі процесу консультацій з громадськістю (принаймні он-лайн) перед початком консультацій.

Країни проводять консультації зі своїми громадянами, зокрема, представниками громадянського суспільства і приватного сектору, шукають різноманітні погляди на проблему та розміщують інформацію про підсумки консультацій з громадськістю та окремі письмові коментарі он-лайн.

Країни беруть участь у заходах ПВУ з інформування громадськості з метою активізації участі громадян у консультаціях.

Країни проводять консультації з громадянами із завчасним попередженням і за допомогою різноманітних механізмів - включаючи особисті і он-лайн зустрічі - з метою забезпечення доступності заходів для громадян.

Країни створюють форум для проведення регулярних консультацій з питань впровадження ПВУ - це може бути існуюча або нова організація.

Країни надають звіт щодо проведених ними консультацій, який є частиною звіту-самооцінки. Крім того, за допомогою незалежного звітного механізму перевіряється застосування даних принципів на практиці.

КРОК

4:

Розробити національний план із зазначенням конкретних зобов’язань щодо ініціативи «Відкритий уряд», який направлений на вирішення принаймні одного важливого завдання, використовуючи за необхідності напрацювання, отримані завдяки механізму налагодження контактів ПВУ.

5 «важливих завдань» включають:

Покращення якості публічних послуг — заходи, що стосуються цілого спектру публічних послуг у таких сферах, як охорона здоров’я, освіта, кримінальне правосуддя, водо-, електропостачання, телекомунікації та інших відповідних сферах, і спрямовані на покращення якості публічних послуг або реформування приватного сектору.

Підвищення доброчесності в державі — заходи, що стосуються боротьби з корупцією та публічної етики, доступу до інформації, сприяння фінансовій реформі та свободи ЗМІ та громадянського суспільства.

Більш ефективне управління державними ресурсами — заходи, що стосуються бюджетів, державних закупівель, природних ресурсів та зовнішньої допомоги.

Забезпечення безпеки в державі — заходи, що стосуються громадської безпеки, національної безпеки, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та екологічних загроз.

Підвищення корпоративної відповідальності — заходи, що стосуються корпоративної відповідальності за діяльність у таких сферах, як охорона навколишнього середовища, боротьба з корупцією, захист прав споживачів та залучення громадян до участі у процесах державного управління.

КРОК

5:

Взяти участь у консультаціях з іншими країнами-членами і Керівним комітетом щодо національного плану.

КРОК

6:

Публічно підписати Декларацію принципів ПВУ та розмістити остаточний національний план на порталі ПВУ.

КРОК

7:

Опублікувати звіт-самооцінку про результати роботи через 12 місяців впровадження ПВУ, надати допомогу незалежному звітному механізму у створенні власного звіту.

Детальна інформація про незалежний звітний механізм наразі не конкретизована і передбачає, що «незалежний звіт-оцінка буде створений компетентними експертами зі сфери місцевого самоврядування кожної з країн-учасниць ПВУ» і представлений громадськості приблизно через 3 місяці після 12-місячного періоду впровадження (до оприлюднення його буде надано «малому комітету міжнародних експертів (призначеному Керівним комітетом ПВУ) для експертної оцінки»).

 

Усі 8 членів Керівного комітету виконали поточні зобов’язання, зокрема, надали національні плани дій. 36 інших країн заявили про свій намір щодо членства і наразі розробляють плани дій, які повинні бути готові до березня 2012 року.

Залучення нових країн, зацікавлених у приєднанні до ПВУ, можливе за умови їхньої участі у засіданні ПВУ у м. Бразиліа 7 і 8 грудня 2011 року, підписання декларації ПВУ та надання національних планів дій на засіданні, що проходитиме у березні 2012 року в м. Бразиліа.

Керівний комітет ПВУ:

Голови урядів:Бразилія, Індонезія, Мексика, Норвегія, Філіппіни, Південно-Африканська Республіка, Сполучене Королівство, Сполучені Штати Америки.

Представники громадянського суспільства:Африканський центр відкритого уряду (Кенія), Інститут соціально-економічних досліджень (Бразилія), Мексиканський інститут конкурентноздатності (Мексика), Міжнародний бюджетний проект (міжнародна організація), МКСС (Індія), Архіви національної безпеки (Сполучені Штати Америки), Інститут контролю за доходами (міжнародна організація), Ініціатива щодо прозорості і звітності (міжнародна організація), «Твавеза» (Танзанія).

Поточні країни-учасниці:

 

Країна

Регіон

Статус

Коментарі

Південно-Африканська Республіка

Африка і Близький Схід

План дій надано

- Керівний комітет

Гана

Африка і Близький Схід

План розробляється

 

Йорданія

Африка і Близький Схід

План розробляється

 

Кенія

Африка і Близький Схід

План розробляється

 

Ліберія

Африка і Близький Схід

План розробляється

 

Танзанія

Африка і Близький Схід

План розробляється

 

Бразилія

Америка

План дій надано

 

Мексика

Америка

План дій надано

 

Сполучені Штати Америки

Америка

План дій надано

 

Канада

Америка

План розробляється

 

Чилі

Америка

План розробляється

 

Колумбія

Америка

План розробляється

 

Домініканська Республіка

Америка

План розробляється

 

Сальвадор

Америка

План розробляється

 

Гватемала

Америка

План розробляється

 

Гондурас

Америка

План розробляється

 

Перу

Америка

План розробляється

 

Уругвай

Америка

План розробляється

 

Індонезія

Азія і країни Тихоокеанського регіону

План дій надано

 

Філіппіни

Азія і країни Тихоокеанського регіону

План дій надано

- Керівний комітет

Південна Корея

Азія і країни Тихоокеанського регіону

План розробляється

 

Мальта

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Норвегія

Європа і Центральна Азія

План дій надано

- Керівний комітет

Сполучене Королівство

Європа і Центральна Азія

План дій надано

 

Хорватія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Албанія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Азербайджан

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Болгарія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Чеська Республіка

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Естонія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Грузія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Ізраїль

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Італія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Латвія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Литва

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Македонія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Молдова

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Монголія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Чорногорія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Нідерланди

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Румунія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Словаччина

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Іспанія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Швеція

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Туреччина

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Україна

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Данія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Вірменія

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Парагвай

Європа і Центральна Азія

План розробляється

 

Греція

Європа і Центральна Азія

План розробляється

Версiя для друку