КМДА Київська міська державна адміністрація


 

Відділ управління персоналом

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер: 08:00 - 17:00, п’ятниця 08:00 - 15:45; 

12.00-12.45 - обідня перерва

 

Начальник

Литвинов Андрій Вячеславович 

Телефон

418-60-20  (каб.424)

Заступник начальника відділу

Мартинюк Олена Вікторівна 

Телефон

426-85-45 каб.424

Адреса

вул. Маршала  Тимошенка, 16 

e-mail

kadry@obolonrda.gov.ua

День особистого прийому

ІІ та ІV середа місяця 16:00-17:00

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: 

Основним завданням відділу є організація і здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принципи демократичного добору і просування по службі за діловими та професійною компетентністю, постійне навчання працівників, заохочення їх до службової кар'єри, реалізація єдиної державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації.

 

Відділ відповідно до покладених завдань

- готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників районної державної адміністрації, керівників її структурних підрозділів та районної ради;

- вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації;

- приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

- ознайомлює кандидатів на посади державних службовців з встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, з Загальними правилами поведінки державного службовця;

- у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури райдержадміністрації та штатного розпису;

- формує замовлення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців райдержадміністрації в Київському міському Центрі підвищення кваліфікації державних службовців;

- готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців;

- здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного надання державними службовцями відомостей про доходи (декларування доходів).

- розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників районної державної адміністрації, організацій та підприємств району;

- здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних, що працюють в районній державній адміністрації;

- забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників в Київському міському центрі перепідготовки підвищення кваліфікації державних службовців;

- розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає розяснення, веде рийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу.

  Нормативно-правові акти з питань державної служби 
та служби в органах місцевого самоврядування 

 Законодавчі акти:  

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про державну службу»
 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
 5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
 6. Закон України «Про запобігання  корупції» 

 Акти Президента України та Верховної Ради України  

 1. Указ Президента України від 04.04.2003 № 291/2003  «Про День державної служби»

  Постанови Кабінету Міністрів України  

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016№ 229 «Про порядок обчислення стажу державної служби»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.1996 № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток» 
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 № 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 №290«Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.