Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Відділ управління персоналом

 

Відділ управління персоналом

Начальник

Литвинов Андрій Вячеславович 

Телефон

418-60-20  (каб.424)

Адреса

вул. Маршала  Тимошенка, 16 

e-mail

kadry@obolonrda.gov.ua

День особистого прийому

ІІ та ІV середа місяця 17:00-18:00

Заступник начальника відділу

Мартинюк Олена Вікторівна 

426-85-45 каб.424

Головний спеціаліст 

Масюк Ірина Анатоліївна 

426-85-45 каб.424

Головний спеціаліст 

Віценко Оксана Миколаївна 

418-65-66 каб.430

Головний спеціаліст

Коваль Тетяна Миколаївна

 

Головний спеціаліст 

Пономаренко Ірина Миколаївна

 418-65-66 каб.430

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: 

Основним завданням відділу є організація і здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принципи демократичного добору і просування по службі за діловими та професійною компетентністю, постійне навчання працівників, заохочення їх до службової кар'єри, реалізація єдиної державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації.

Відділ відповідно до покладених завдань

·  готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників районної державної адміністрації, керівників її структурних підрозділів та районної ради;

·  вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації;

·  приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

· ознайомлює кандидатів на посади державних службовців з встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, з Загальними правилами поведінки державного службовця;

· у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури райдержадміністрації та штатного розпису;

· формує замовлення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців райдержадміністрації в Київському міському Центрі підвищення кваліфікації державних службовців;

· готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців;

·  здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного надання державними службовцями відомостей про доходи (декларування доходів).

· розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників районної державної адміністрації, організацій та підприємств району;

·  здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних, що працюють в районній державній адміністрації;

· забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників в Київському міському центрі перепідготовки підвищення кваліфікації державних службовців;

· розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає розяснення, веде рийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

 Нормативно-правові акти з питань державної служби 

та служби в органах місцевого самоврядування 

 Законодавчі акти:  

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про державну службу»
 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
 5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
 6. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» 

 Акти Президента України та Верховної Ради України  

 1. Указ Президента України від 04.04.2003 № 291/2003  «Про День державної служби»
 2. Указ Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

  Постанови Кабінету Міністрів України  

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.1994№ 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 № 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.1994 № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну службу» 
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» 
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1994 № 250 «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» 
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 № 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах»

 

 

Версiя для друку