Фахівці Головного управління Міндоходів у м.Києві інформують, що у Довіднику ознак доходів змінено назви деяких ознак доходів за старою нумерацією.

Згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 р. № 49, що набуває чинності 01.04.2014 р., у Довіднику ознак доходів змінено назви деяких ознак доходів за старою нумерацією, а саме:

«108» – Доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики);

«118» – Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України;

«127» –  Інші доходи;

«129» – Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, та на боргові зобов'язання Національного банку України;

«144» – Вартість вугілля та вугільних, торф’яних брикетів, безоплатно наданих платнику податку в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

З введенням в дію вищезгаданого наказу втрачає чинність наказ ДПА України від 24.12.2010 р. №1020.

Версiя для друку