Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Терцентр

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

вул. Озерна, 18-а

Директор – Кримова Валентина Василівна

т. 414-09-41 каб.225

Електронна скринька: tcobl@ukr.net

 

Віділення соціальної допомоги вдома:

Віділення соціальної допомоги вдома №1, вул. Малиновського, 34, 418-65-11

Віділення соціальної допомоги вдома №2, просп. Оболонський, 16-а, 410-65-75

Віділення соціальної допомоги вдома №3, вул. Тимошенка, 2-в, 410-24-03

Віділення соціальної допомоги вдома №4, просп. Оболонський, 28-в, 414-89-80

Віділення соціальної допомоги вдома №5, просп. Оболонський, 28-в, 411-88-68

Віділення соціальної допомоги вдома №6, вул. Попова, 1, 463-92-53

Віділення соціальної допомоги вдома №7 просп. Рокосовського, 3-в, 432-16-27

- працюють медичні кабінети від районного Товариства Червоного Хреста, де громадяни похилого віку отримують послуги медичної сестри;

-  проводяться зустрічі пенсіонерів, ветеранів війни та праці, інвалідів, на яких вони спілкуються між собою та з керівниками району, влаштовують святкування днів народженя, релігійниз та загальнодержавних свят;

-  працюють гуртки за інтересами.

-  надаються послуги перукаря, виконується дрібний ремонт взуття.

Послугами можуть скористатися одинокі малозабезпечені мешканці району.

 

Інформація про надання платних соціальних послуг 

 

Відділення соціально – побутової адаптації (денне відділення)

 Завідувач  відділенням – Собіпан Галина Леонідівна, вул. Озерна 18-а, каб, 130,  428-10-78.

 Відділення соціально – побутової адаптації для громадян похилого віку та інвалідів (відділення денного перебування) розраховане на щоденне відвідування громадян пенсійного віку та інвалідів. Відділенням організовується і проводиться комплекс соціально – оздоровчих заходів, соціально – психологічної організації дозвілля.

 Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування)

  Завідувач відділенням – Васильєва Галина Іванівна,  412-01-81.

 В відділенні  проводять медичну реабілітацію, педагогічно – виховну роботу, психологічну та логопедичну роботу.

  Київський міський територіальний центр соціального обслуговування та 10 районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - це державні установи, які здійснюють надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.

На отримання соціальних послуг в територіальних центрах мають право:

•     громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;

•     громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;

•     учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, внутрішньо переміщені особи.

Територіальні центри забезпечують безоплатне надання соціальних послуг громадянам, які не мають рідних працездатного віку, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку», від 09.04.2005 № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», від 29.12.2009        №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів

соціального обслуговування (надання соціальних послуг», наказу Київського міського територіального центру соціального обслуговування від 29.06.2016 №172, з метою підтримання життєдіяльності громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою, інших категорій осіб і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, в Київському міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування запроваджено з 01.07.2016 надання платних соціальних послуг.

Г оловними напрямками діяльності територіальних центрів є:

•  виявлення та облік самотніх непрацездатних малозабезпечених громадян, які мають право на надання соціальних послуг;

•  організація надання соціальних послуг громадянам

Відділення, що входять до структури територіальних центрів та їх основні завдання:

Соціальної допомоги вдома - надання соціальних послуг в домашніх умовах. Соціальний робітник надає різні види соціальних послуг, а саме:

1)  приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування;

2)   придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;

3) виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров'я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;

4) допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, у дрібному ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;

5) оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово- комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;

6) читання преси;

7) оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;

9) сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;

10) інші соціальні послуги.

-   Надання адресної натуральної та грошової допомоги - обслуговування громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги. Відділення виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян:

-   одягом, взуттям, іншими потребами першої потреби (за наявності);

-   ліками, предметами медичного призначення (за наявності);

-   предметами побутової гігієни (за наявності);

-   продовольчими та промисловими товарами;

-   надаються послуги швачки та перукаря тощо.

З метою реалізації Указів Президента України від 11.07.2005 № 1086 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей" та від 12.11.1999 № 1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей" районними територіальними центрами приділяється особлива увага дітям, що проживають в складних і надзвичайних умовах. Це насамперед, діти-інваліди, діти-сироти, діти, що залишилися без піклування батьків, що утримуються непрацездатними батьками або опікунами, багатодітні сім’ї.

Денного перебування (соціально-побутової адаптації) - обслуговування громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства,

самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

Соціально-медичних послуг - сприяння відновленню та покращенню здоров’я, життєвих функцій осіб, виявлення та активізація інших можливостей, забезпечення умов для відновлення нормальної життєдіяльності, профілактика ускладнень та рецидивів захворювань. Здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним станом громадян, які перебувають на обслуговуванні. Надання консультативної допомоги та підтримки щодо охорони здоров’я та медико-правових питань.

Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово - відсталих дітей та дітей з органічним ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денного перебування)-

основними завданнями відділень є створення умов для здійснення соціально - психологічної, фізичної, педагогічної реабілітації, спрямованої на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним та побутовим навичкам, розвиток потенціалу з метою максимально самостійного, продуктивного життя, інтеграції в місцеву громаду і суспільство в цілому. Щоденно реабілітаційні заклади відвідує більше 300 дітей з особливими потребами віком від 3-х до 18-ти років з фізичними та розумовими вадами розвитку, які отримали статус інваліда.

Діти, які проходять реабілітацію забезпечуються харчуванням. Перевезення дітей-інвалідів до відділень соціально-медичної реабілітації здійснюється на спеціально обладнаному автомобілі, який знаходиться на балансі кожного районного територіального центру. Крім того відділення транспортного обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату Київського міського територіального центру соціального обслуговування забезпечує спеціальним автотранспортом дітей-інвалідів за особистими замовленнями їх батьків (опікунів) або за замовленнями громадських організацій.

Відділення надання транспортних послуг міського територіального центру- забезпечує доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями спеціалізованими автомобілями в межах м. Києва:

•  до лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих, реабілітаційних та навчальних закладів, протезно-ортопедичних підприємств та майстерень (в разі, якщо даний заклад знаходиться за межами м. Києва, перевезення здійснюється лише до залізничного вокзалу);

• на соціальні, культурно-масові та спортивні заходи за замовленнями установ та організацій соціального захисту населення;

•   до структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування.

Транспортні послуги надаються мешканцям м. Києва, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з захворюваннями опорно-рухового апарату, пересуваються на візках або милицях і згідно з медичним висновком мають ІІІ, IV або V групу рухової активності та потребують перевезень спеціалізованими автомобілями з числа:

•   інвалідів І, ІІ груп, які досягли 18-річного віку та дітей-інвалідів старше трьох років;

•   хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше, як на чотири місяці);

• інвалідів та хворих, яким проводяться процедури за життєвими показниками (гемодіаліз тощо);

• інвалідів у складі мало-мобільних груп населення (незалежно від громадянства та місця реєстрації) на час проведення загальнодержавних заходів;

Для отримання транспортних послуг громадянам необхідно подати до відділення:

-   письмову заяву громадянина (за формою);

-  копію довідки або посвідчення про встановлення групи інвалідності (за наявності);

-  медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (потребу в транспортному перевезенні спеціалізованими автомобілями) (за формою);

-    довідку про склад сім'ї (форма N 3).

Після подання вище зазначених документів з громадянином укладається договір про надання соціальних послуг відділенням надання транспортних послуг Київського міського територіального центру соціального обслуговування (за формою).

Для отримання послуги перевезення соціальним транспортом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» громадянину необхідно звернутися до відділення надання транспортних послуг Київського міського територіального центру соціального обслуговування за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 32/11, кабінет № 4 (тел.450-83-47).

Відповідно до Положення про відділення надання транспортних послуг, заявка на надання транспортних послуг подається за три дні до дати виконання послуги до 13 години.

Запроваджені такі інноваційні моделі надання соціальних послуг:

- у територіальному центрі соціального обслуговування Печерського району м. Києва запроваджено інноваційну модель соціальної роботи з надання соціальних послуг - паліативна допомога невиліковно хворим та громадянам похилого віку в домашніх умовах.

Весь комплекс заходів, який включає паліативний догляд, в першу чергу спрямований на збереження людської гідності та передбачає полегшення страждань хворого, підтримку якості життя в термінальній стадії хвороби. Г оловні завдання паліативної допомоги - позбавлення від болю, усунення або зменшення інших важких проявів хвороби, духовний супровід, юридична і соціальна підтримка при потребі та психологічна підтримка рідних.

З метою забезпечення постійної підтримки складається графік допомоги, в якому, крім соціального робітника, задіяні лікар-координатор, дільничий терапевт, дільнича медсестра, психолог, духівник (за бажанням).

- на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 25.08.2011 № 326 «Про впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» у всіх районних територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Києва (далі - територіальні центри) були організовані та функціонують Університети.

З початку 2016-2017 навчального року на 78 факультетах та у 43 гуртках навчаються 2 022 особи, значна кількість з яких відвідують по декілька факультетів та гуртків одночасно. За навчальний період працівниками територіальних центрів, запрошеними професіоналами та волонтерами проведено 4 357 занять (3029 занять на факультетах та 1328 - у гуртках).

Серед функціонуючих в Університетах факультетів найбільша кількість слухачів відвідує наступні: «Здорового способу життя», «Прикладного та художнього мистецтва», «Іноземної мови», «Психології» та «Інформаційних технологій».

Найпоширенішими є факультети «Інформаційних технологій», «Прикладного та художнього мистецтва» й «Іноземної мови», які запроваджені і функціонують у 8 з 10 територіальних центрах.

Вивчення проблем освіти людей старшого віку як соціального явища та наявність інтересу у слухачів Університету до різних сфер життєдіяльності дало змогу організувати і запрацювати факультетам іншого спрямування. Так у територіальних центрах Дніпровського та Печерського районів м. Києва працює факультети «Теологія» та «Мистецтвознавство», а територіальний центр Голосіївського району запровадив тренінги з розвитку пам’яті, уваги, образного мислення.

У людей похилого віку є величезне бажання навчатися, орієнтуватися у сучасному світі. «Університет третього віку» допомагає громадянам адаптуватися до тих умов, в яких вони опинилися при виході на пенсію. Навчання в Університеті формує у літніх людей активну життєву позицію, оптимізм та енергійність. В частині активності, винахідливості та гарного настрою студенти Університету третього віку залишають далеко позаду усіх класичних студентів. Вони крокують в ногу з часом, тренують пам’ять, розвивають інтелект і відкривають в собі нові таланти.

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування.

Директор: Глоба Ніна Григорівна.

Адреса: 03115, м. Київ, вул. М.Котельникова, 32/11  Телефон: 450-91-66

2.  Територіальний центр соціального обслуговування Голосіївського району у м. Києві.

Директор: Рубан Оксана Василівна.

Адреса: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 25/2 Телефон: 234-98-24

3.  Територіальний центр соціального обслуговування Дарницького району у м. Києві.

Директор: Переходько Галина Дмитрівна.

Адреса: 02121 м. Київ, вул. Вербицького, 9-і  Телефон: 562-50-60

4.   Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району у м. Києві.

Директор: Цибуляк Руслана Леонтіївна.

Адреса: 02097 м. Київ, вул. Будищанська, 4 

Телефон: 533-72-51

5.   Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району у м. Києві.

Директор: Рудковська Людмила Петрівна.

Адреса: 02125 м. Київ, вул. Курнатовського, 7-а Телефон: 512-00-35

6.   Територіальний центр соціального обслуговування Оболонського району у м. Києві.

Директор: Кримова Валентина Василівна.

Адреса: 04209 м. Київ, вул. Озерна, 18-а Телефон: 489-91-47

7.   Територіальний центр соціального обслуговування Печерського району у м. Києві.

Директор: Примак Людмила Миколаївна.

Адреса: 01103 м. Київ, вул. Кіквідзе, 11-а  Телефон: 285-23-59

8.   Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району у м. Києві.

Директор: Слабеняк Олена Петрівна.

Адреса: 04070 м. Київ, вул. Братська, 15/9 Телефон: 425-05-12

9.   Теріторіальний центр соціального обслуговування Святошинського району у м. Києві.

Директор: Булах Наталія Валентинівна.

Адреса: 03148 м. Київ, вул. Жмеринська, 22-а Телефон: 407-03-67

10.   Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району у м. Києві.

Директор: Вітавська Галина Петрівна.

Адреса: 03126 м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 83-а  Телефон: 497-73-27

11.   Територіальний центр соціального обслуговування Шевченківського району у м. Києві.

Директор: Охотницька Віра Теодорівна.

Адреса: 04060 м. Київ, вул. Ванди Василевської, 11-а  Телефон: 236-50-56

 
Версiя для друку

Я Ð?Ð?Ю Ð?РÐ?Ð?Ð?!