КМДА Київська міська державна адміністрація


Стан виконання бюджету міста Києва в розрізі головного розпорядника Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за 2015 рік

 

Доходи

Рішенням сесії Київської міської ради від 28.01.2015  № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік» зі змінами та доповненнями для Оболонського району було встановлено індикативний обсяг надходжень до загального фонду бюджету м.Києва в сумі 1 192,0 млн.грн.

Основні бюджетоутворюючі надходження по Оболонському району - це  податок з доходів фізичних осіб (35%),  плата за землю (28%), єдиний податок (16%) та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (9,3%).

Станом на 01.01.2016 р. в районі зібрано податків і зборів на суму 1 238,2 млн.грн, що становить 103,9 % від річної запланованої суми. Оскільки у 2015 році в індикативних показниках надходжень з’явилися такі податки як єдиний податок, акцизний податок, екологічний податок, податок на прибуток підприємств всіх форм власності, які не планувалися та не надходили у 2014 році, то в співставних умовах надходження 2015 року становили                  814,3 млн.грн, та в порівнянні з 2014 роком склали 125,6 %. По темпу зростання всіх надходжень за 2015 рік в порівнянні з 2014 роком Оболонський район зайняв 5 місце серед інших районів м.Києва.

Основними бюджетоутворюючими показниками доходів бюджету м.Києва є податок з доходів фізичних осіб та плата за землю.

Податок з доходів фізичних осіб

Виконання плану по податку з доходів фізичних осіб за 2015 рік становить 105,2%. Так, при плані – 411,0 млн.грн. фактичне виконання становило – 432,3 млн.грн. Темп зростання надходжень податку з доходів фізичних осіб у 2015 році в порівнянні з 2014 роком становив 116 %. Між тим таке виконання даного показника ставить Оболонський район лише на 9 місце серед інших районів м.Києва.

Плата за землю

Виконання плану по платі за землю за 2015 рік становить 102,3%. При плані – 335,0 млн.грн фактичне виконання склало – 342,7 млн.грн. Темп зростання плати за землю у 2015 році в порівнянні з 2014 роком становив     147 %, що поставило Оболонський район на 2 місце серед інших районів м.Києва. Це є результатом плідної роботи щодо мобілізації  всіх платників плати за землю на виконання Закону України «Про оцінку земель» № 1378-ІV від 11.12.2003 в частині оновлення витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.

 Серед крупних показників надходжень по яких план перевиконано:

-                Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Виконання - 107,8 % (план- 110 млн.грн., факт – 119,3 млн.грн.);

-                Єдиний податок. Виконання - 101 % (план – 188,3 млн.грн, факт - 190,1 млн.грн.)

-                Податок на прибуток підприємств. Виконання - 105,3 % (план – 70,0 млн.грн, факт - 73,7 млн.грн.)

-                Надходження від орендної плати за користування цілостними майновими комплексами. Виконання - 125,4 % (план – 1,8 млн.грн, факт - 2,3 млн.грн.)

Надходження, по яких план не довиконано:

-                податок на прибуток підприємств комунальної власності (52,9%);

-                збір за місця для паркування транспортних засобів (90,4%);

-                екологічний податок (86,4%).

Податковий борг

Станом на 01.01.2016 податковий борг по платежах до місцевого бюджету, а саме по податку з доходів фізичних осіб та по платі за землю становив 56,4 млн.грн. В порівнянні з початком року (28,6 млн.грн.) він збільшився майже в два рази. Серед інших районів це 10 місце.

Податок з доходів фізичних осіб. Станом на 01.01.2016 р. податковий

борг становив 30,0 млн.грн., збільшившись в 2,5 рази в порівнянні з початком року (11,9 млн.грн.) Основними причинами зростання боргу є:

- несплата суми узгодженого податкового зобов’язання згідно податкового повідомлення - рішення з  податку на доходи фізичних осіб по гр. Прус О.А. та Прус В.А. на суму 35,3 млн.грн.;

- донарахування за актами перевірки по КП «Житлосервіс «Куренівка» на суму 3,6 млн.грн.;

-  нарахування боргу за рішенням Київського Апеляційного суду щодо оскарження податкового повідомлення - рішення ПАТ «Трест Київміськбуд-1 ім.Завгороднього» на суму - 2,2 млн.грн.

Плата за землю. Станом на 01.01.2016 р. податковий борг становив 26,4 млн.грн., збільшившись в 1,5 рази в порівнянні з початком року (16,7 млн.грн.). Основними боржниками є:

- ПАТ «Трест Київміськбуд-1 ім.Завгороднього» – 6,7 млн.грн.

- АТ «Київреконструкія» - 5,6 млн.грн.

- ТОВ «Київський миловарний завод» 1,5 млн.грн.

- ТОВ «Явір-плюс» - 1,4 млн.грн.

- ПАТ «Лакма» - 0,9 млн.грн.

- ТОВ БП «Солідарність» - 0,7 млн.грн.

В Оболонській райдержадміністрації протягом року активно проводила роботу комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень. Основними напрямками її роботи: легалізація заробітних плат найманих працівників на підприємствах та організаціях району, робота з підприємствами-боржниками до бюджету м.Києва та боржниками по єдиному соціальному внеску. 

Так, із проведених за рік 19 засідань комісії, 10 засідань було присвячено питанням мінімізації заробітних плат найманих працівників на підприємствах району. На засідання комісії протягом року було запрошено 187 керівників підприємств та організацій, де за даними Управління Пенсійного фонду міста Києва, з невияснених причин виплачувалась низька заробітна плата. Із запрошених 187 керівників  підприємств на засідання комісії з’явилися 60. Між тим, протягом року по кожному заслуханому підприємству вівся щомісячний моніторинг щодо змін заробітної плати найманих працівників в сторону її збільшення. Так, з 60 заслуханих підприємств на 41 підприємстві (68%) протягом року збільшили заробітну плату, піднявши її вище за мінімальну. На 19 підприємствах зростання заробітної плати не відбулося, мотивуючи це неповним робочим днем або тижнем. З керівниками даних підприємств буде продовжена робота у 2016 році.

Другим напрямком роботи комісії була робота з підприємствами- боржниками до бюджету м. Києва та до Державного бюджету. Продовж року на 9-х засіданнях комісії були заслухані керівники підприємств, які мають заборгованість по платежах до бюджету, по внесках до Пенсійного фонду та по єдиному соціальному внеску. Так, було запрошено керівників 88 підприємств-боржників. З них на засідання з’явилося 48 тобто 55%, серед яких 65 % заборгованість погасили.

В районі постійно діє робоча група щодо спільного відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю.

Протягом 2015 року було проведено 13 засідань робочої групи. Серед питань, які розглядалися: приведення у відповідність до ст. 288.5 Податкового Кодексу України розмір ставок орендної плати за земельні ділянки, інвентаризація договорів оренди земельних ділянок,  обговорення стану справ на підприємствах і організаціях, які не подали до ДПІ декларації по платі за землю на 2015 рік. Крім цього, були розглянуті питання стану податкового боргу по платі за землю, а  на засідання комісії були запрошені боржники по платі за землю як юридичні так і фізичні особи.

Метою роботи вищезазначених комісій є пошук шляхів збільшення надходжень до бюджету міста Києва.

Видатки

Бюджетом міста Києва на 2015 рік по видатковій частині передбачені видатки загального та спеціального фондів на загальну суму 834,8 млн.грн, виконання за 2015 рік становить – 815,6 млн.грн., що становить 97,7 % від уточненого плану на рік, з них:

Загальний фонд:

За 2015 рік виконання загального фонду становить – 755,9 млн.грн, що становить 97,8 % до уточненого плану на рік (773,2 млн.грн.)

Протягом року згідно внесення змін до бюджету міста Києва на 2016 рік рішеннями Київської міської ради головному розпоряднику Оболонській районні  в місті Києві державній адміністрації додатково було виділено –     88,6 млн.грн, в тому числі в розрізі галузей:

- Освіта – 54,4 млн.грн.

- Охорона здоров’я – 18,0 млн.грн.

- Соціальний захист та молодіжна політика – 2,1 млн.грн.

- Культура – 2,5 млн.грн.

- Житлово-комунальне господарство – 4,8 млн.грн.

- Фізична культура і спорт – 1,0 млн.грн.

- Державне управління – 5,7 млн.грн.

Додаткові бюджетні кошти були спрямовані:

- заробітна плата з нарахуваннями – 51,3 млн.грн.

- продукти харчування – 0,3млн.грн.

- медикаменти та пільгові медикаменти – 5,4 млн.грн.

- оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 17,8 млн.грн.

- поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 4,8 млн.грн.

- інші видатки (на утримання бюджетних установ) – 9,0 млн.грн. 

Виконання видаткової частини в розрізі галузей:

- Освіта – виконання становить 529,4 млн.грн., що становить 70,0 % від загальної сумі витрат по всіх галузях та 97,6 % до уточненого плану на рік по галузі (542,5 млн.грн.);

- Охорона здоров’я – виконання становить 120,3 млн.грн., що становить 15,9 % від загальної сумі витрат та 99,3% до уточненого плану на рік по галузі;

- Соціальний захист та соціальне забезпечення – виконання становить 10,4 млн.грн., що становить 1,4% від загальної сумі витрат та 95% до уточненого плану на рік по галузі;

- Молодіжна політика – виконання становить 6,4 млн.грн., що становить 0,8% від загальної сумі витрат та 94,9% до уточненого плану на рік по галузі;

- Житлово-комунальне господарство - виконання становить 18,9 млн.грн., що становить 2,5% від загальної сумі витрат та 99,9% до уточненого плану на рік по галузі;

- Культура і мистецтво - виконання становить 28,5 млн.грн., що становить 3,8% від загальної сумі витрат та 97% до уточненого плану на рік по галузі;

- Фізична культура і спорт - виконання становить 6,7 млн.грн., що становить 0,9% від загальної сумі витрат та 93,7% до уточненого плану на рік по галузі;

- Державне управління - виконання становить 35,3 млн.грн., що становить 4,7 % від загальної сумі витрат та 97,1% до уточненого плану на рік по галузі;

- Інші видатки (фінпідтримка асоціації «Охорона», проведення виборів) – виконання становить 95,0 тис.грн., що становить 0,01% від загальної сумі витрат та 100% до уточненого плану на рік.

Виконання видатків в розрізі статей виглядає наступним чином:

-  заробітна плата з нарахуваннями – 565,4 млн.грн., або 74,8 % від загальної суми видатків та 99,8% від уточненого плану на рік. Станом на 01.01.2016 року заборгованість в виплати заробітної плати з нарахуваннями відсутня;

- продукти харчування – 26,9 млн.грн., що становить 3,6 % від загальної сумі витрат та 98,8% від уточненого плану на рік;

- медикаменти та пільгові медикаменти – 13,8 млн.грн., що становить 1,8 % від загальної сумі витрат та 100 % від уточненого плану на рік;

-   субсидії та поточні трансферти підприємствам (комунальні підприємства, к-р «Кадр», КПУЗН) – 21,5 млн.грн., що становить 2,8 % від загальної суми витрат та 99,1 % від уточненого плану на рік;

-  соціальні виплати (надання мат допомоги та харчування малозабезпечених верств населення) – 1,3 млн.грн., що становить 0,2 % від загальної суми витрат та 97,4 % від уточненого плану на рік;

- інші видатки – 16,2 млн.грн., що становить 2,2 % від загальної суми витрат та 93,3 % від уточненого плану на рік;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 110,8 млн.грн., що становить 14,7 % від загальної суми витрат та 88,5 % від уточненого плану на рік;

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 25.02.2016 року за №166 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2015 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва, та КП «Київміськсвітло»» встановлено ліміти споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення для бюджетних установ району на 2015 рік. Пунктом 2 цього розпорядження передбачено забезпечення суворого дотримання встановлених лімітів. За підсумками 2015 року встановлено, що бюджетні галузі району не тільки дотримувались лімітів, але й значно економно відносились до споживання енергоресурсів.

Таким чином, економія склала:

Теплопостачання – 15 %, або 13,7 млн.грн.

Електроенергія – 22 %, або 2,8 млн.грн.

Водопостачання – 8 %, або 0,3 млн.грн.

 

Протягом 2015 року кошти на фінансування виділялись вчасно та в повному обсязі, згідно наданих заявок, що забезпечило закінчення року без кредиторської заборгованості.

Але, на початок 2016 року утворилась дебіторська заборгованість в сумі 1,8 млн.грн., з них:

за теплопостачання – 1,8 млн.грн.

електроенергія –1,5 тис.грн.

 

Спеціальний  фонд:

За 2015 рік виконання спеціального фонду становить – 107,4 млн.грн., що становить 101,5 % до затвердженого плану на рік, з них використано:

- За рахунок власних надходжень – 12,2 млн.грн.

- За рахунок надання платних послуг – 34,5 млн.грн.

- Бюджет розвитку до якого входять капітальні видатки установ та реконструкція об’єктів – 59,7 млн.грн., що становить 96,9 % від запланованої суми на рік.

Аналізуючи стан виконання бюджету міста Києва за 2015 рік по головному розпоряднику Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації в розрізі доходної та видаткової частин встановлено:

Доходів зібрано на загальну суму - 1 238,2 млн.грн.

Видатки склали – 815,6 млн.грн.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.