Головна  →  Про район  →  Статистика  →  Головне управлінння  →  Соціально-економічне становище  →  Соціально-економічне становище м. Києва за січень 2013 року

Повідомлення Головного управління статистики у м.Києві

 

Промисловість

 

У січні 2013р. відносно січня 2012р. збільшення обсягів промислової продукції відбулось за рахунок підприємств з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,5 раза; основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів в 1,5 раза; текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 12,4%); з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 11,3%); металургійного виробництва та виготовлення готових металевих виробів (на 7,6%); з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції ( на 1,1%). Зниження обсягів продукції відбулось у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 9,2%; у машинобудуванні – на 0,4%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів зростання  становило 11,3%. Відносно січня 2012р. збільшився випуск молока обробленого, сиру свіжого неферментованого та кисломолочного, тортів, тістечок, вод натуральних мінеральних негазованих, пива солодового. Скорочено виробництво ковбасних та хлібобулочних виробів,   борошна, маргарину, напоїв безалкогольних тощо.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг продукції збільшився на 12,4%. Зросло виробництво такої продукції, як трикотаж верхній; ковдри та пледи; одяг робочий жіночий; пальта, на півпальта жіночі та чоловічі тощо.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності зниження становило 9,2%. Виготовлено менше, ніж у січні 2012р. плит деревостружкових, вікон, дверей дерев’яних, зошитів. Збільшено виробництво фанери, деревоволокнистих плит, паперу та картону. На 31,9% менше надруковано газет, на 22,7% – журналів та видань періодичних тощо.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в січні 2013р. відносно січня 2012р. обсяги продукції зросли в 2,5 раза за рахунок такої продукції, як: засоби дезінфекції, лаки та фарби на основі поліефірів і полімерів, косметичні засоби для макіяжу, засоби для гоління, дезодоранти та інша продукція. В 1,5 раза збільшилось виробництво фармацевтичних препаратів і продуктів, у т.ч.: препаратів лікарських, що містять антибіотики – на 31,3%; препаратів лікарських, що містять алкалоїди – на 55,9%; реактивів діагностичних – на 58,6%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва зросли на 1,1%. Це відбулося за рахунок збільшення виробництва плит, листів, плівок пластмасових неармованих; вікон і дверей з пластмаси; розчинів бетонних; плит, плиток, черепиці з цементу, бетону та іншої продукції.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів у січні 2013р. відносно січня 2012р. відбулося зростання виробництва на 7,6%, в т.ч: сталі вуглецевої для лиття – на 53,4%, полотен і коробок дверних з металів чорних – у 3 рази, виробів інших з металів чорних, виготовлених куванням чи штампуванням – у 7,2 раза.

На підприємствах машинобудування проти торішніх обсягів за січень 2013р. зниження склало 0,4%. Скоротилось виробництво інструментів для контролю інших фізичних характеристик – на 88,6%, лічильників для рідин – на 60,3%, термостатів – на 54,6%, апаратури електричної для комутації електросхем – на 8,3%.

 

 

Будівельна діяльність

 

У січні 2013р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт на 476,1 млн.грн.

Індекс будівельної продукції у січні 2013р. до січня 2012р. становив 51,0%, до грудня 2012р. – 24,6%. Порівняно з січнем 2012р. індекс будівельної продукції з будівництва житлових будівель становив 87,4%, нежитлових будівель – 46,7%, інженерних споруд – 28,7%, порівняно з груднем 2012р. відповідно 30,1%, 30,9% та 13,1%.

За видами будівельної діяльності найбільший обсяг робіт виконано
з будівництва будівель – 390,2 млн.грн. або 82,0% від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано 198,2 млн.грн. будівельних робіт або 41,7%, нежитлових – 192,0 млн.грн. або 40,3%. З будівництва інженерних споруд виконано робіт на 85,9 млн.грн. або 18,0% загального обсягу.

За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення склали 94,2% від загального обсягу, решта – з капітального (3,0%) та поточного (2,8%) ремонту.

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та організаціями Печерського (98,7 млн.грн. або 20,7% від загального обсягу) та Шевченківського (68,4 млн.грн. або 14,4%) районів.

 

Нефінансові послуги

 

За січень–грудень 2012р. підприємствами сфери послуг усім споживачам надано різних видів послуг на суму 110231,6 млн.грн., що більше за рівень відповідного періоду минулого року у порівнянних цінах на 12,3%.

У середньому одним підприємством сфери послуг за січень–грудень 2012р. було реалізовано послуг на 16391,3 тис.грн. Найбільшим цей показник був у Шевченківському (26958,9 тис.грн.), Печерському
(26955,0 тис.грн.), Подільському (14954,5 тис.грн.) районах, найменшим – у Деснянському (8051,6 тис.грн.) та Дарницькому (4915,8 тис.грн.) районах міста.

У порівнянні з листопадом п.р. обсяг реалізованих послуг у грудні п.р. збільшився на 15,5% (у порівнянних цінах) і склав 11150,0 млн.грн.

Майже половина (42,5%) загального обсягу послуг припадала на послуги, що віднесені до секції І “Діяльність транспорту та зв’язку”, в т.ч. питома вага послуг транспорту в загальному обсязі реалізованих послуг складала 15,7 %, пошти та зв’язку – 20,4%.

Частка послуг, реалізованих населенню, за січень–грудень 2012р. становила 25,0% від загального обсягу реалізованих послуг і склала 27541,3 млн.грн.

Попитом у населення протягом дванадцяти місяців 2012р. користувалися, переважно, послуги ветеринарії, охорони здоров’я людини, освіти, послуги готелів та інших місць для тимчасового проживання (відповідно 89,5%, 85,3%, 81,4 % та 78,9 % від загального обсягу з даного виду послуг).

 

Транспорт і зв'язок

 

Південно-Західною залізницею у січні 2013р. відправлено 2,2 млн.т вантажів, що на 14,1% більше, ніж за січень минулого року. Відправлення нафти і нафтопродуктів зросло на 2,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 40,0%, лісових вантажів – на  44,4%, зерна і продуктів перемолу – на 56,6%. Пасажирів за зазначений період відправлено 10,4 млн. (96,7% від рівня січня 2012р.) з урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою.

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні 2013р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 443,2 тис.т комерційних вантажів (88,5% від рівня січня 2012р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень 2013р. обсяг вантажних перевезень дорівнював 360,3 тис.т (84,7% від рівня січня минулого року). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 133,7 млн.ткм (83,5% від рівня січня 2012р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 107,7 млн.ткм (86,6% від рівня січня 2012р.).

Автобусами за всіма видами сполучень у січні 2013р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців)
29461,5 тис. пасажирів (на 25,6% більше, ніж у січні 2012р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень 2013р. перевезено 26706,6 тис. пасажирів (на 27% більше, ніж у січні 2012р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 303,0 млн.пас.км (на 24,5% більше, ніж у січні 2012р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 282,3 млн.пас.км (126,1% до січня 2012р.).

Водним транспортом у січні 2013р. перевезено 69,3 тис.т вантажів (40,7% від рівня січня 2012р.), у т.ч. у закордонному сполученні 69,3 тис.т (48,5% від рівня січня 2012р.). Вантажооборот, виконаний торговельним флотом у звітному періоді, склав 91,4 млн.ткм (29,1% від рівня січня 2012р.), у т.ч. у закордонному сполученні 91,4 млн.ткм (29,7% від рівня січня 2012р.).

Авіакомпаніями, зареєстрованими у м.Києві, у січні 2013р. перевезено 7,6 тис.т вантажів (158,2% до січня 2012р.). Вантажооборот у звітному періоді склав 26,1 млн.ткм (137,2% до січня 2012р.). Пасажирськими літаками у січні 2013р. перевезено 296,8 тис. пасажирів (131,2% до січня 2012р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав
500,3 млн.пас.км (125,3% до січня 2012р.).

Міським електричним транспортом у січні 2013р. перевезено
66,8 млн. пасажирів (104,5% до відповідного періоду 2012р.), в т.ч. платних 39,3 млн. (на 4,0% більше, ніж у січні 2012р.).

Станом на 1 січня 2013р. установлено 1,51,4 млн. основних телефонів, із них 66% – населенню; рівень телефонізації на 100 сімей становить 93 телефона. Кількість абонентів мобільного зв’язку на 1 січня 2013р. становила 6,9 млн, абонентів кабельного телебачення – 1,4 млн., абонентів мережі Інтернет – до 1,6 млн.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів та послуг м.Києва за січень–грудень 2012р. становив 16367,4 млн.дол. США (132,8% до рівня січня–грудня 2011р.), імпорту – 28695,8 млн.дол. (113,9% до рівня січня–грудня 2011р.). Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило
12328,4 млн.дол. (за січень–грудень 2011р. також від’ємне –
12878,6 млн.дол.).

У січні–грудні 2012р. оборот зовнішньої торгівлі товарами в м.Києві склав 38887,2 млн.дол. США і збільшився проти січня–грудня 2011р. на 22,1%. Експортовано товарів на 12770,3 млн.дол., імпортовано – на 26116,9 млн.дол. У порівнянні з січнем–груднем 2011р. обсяги експорту збільшились на 40,9%, імпорту – на 14,7%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 13346,6 млн.дол. (за січень–грудень 2011р. також від’ємне – 13713,4 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами зі 198 країн світу.

До країн СНД було експортовано 19,4% усіх товарів, до країн
ЄC – 28,3% (у січні–грудні 2011р. – відповідно 23,0% та 26,8%).

До Російської Федерації здійснювались найбільші експортні
поставки – 11,8% від загального обсягу експорту, до Єгипту, Іспанії, Індії, Туреччини, Нідерландів, Італії, Ірану, Ісламської Республіки, Саудівської Аравії, Ізраїлю, Франції, Казахстану, Білорусі, Португалії, Кореї, Республіки, Польщі, Алжиру, Німеччини та Марокко – 63,4% експортних поставок міста.

Порівняно з січнем–груднем 2011р. експорт товарів збільшився до Марокко в 5,4 раза, Кореї, Республіки – в 3,3 раза, Єгипту – в 2,8 раза, Ізраїлю – в 1,9 раза, Франції – в 1,8 раза, Ірану, Ісламської Республіки, Казахстану та Португалії – в 1,7 раза кожна країна, Італії – в 1,6 раза, Іспанії – в 1,5 раза, Польщі – на 34,3%, Німеччини – на 29,6%, Алжиру – на 23,7%, Російської Федерації – на 16,8%, Білорусі – на 16,5%, Індії – на 11,4% та Нідерландів – на 7,6%. Утім, спостерігалось зменшення експортних поставок до Туреччини на 13,5% та Саудівської Аравії – на 1,0%.

Із країн СНД імпортовано 25,8% усіх товарів, з країн ЄС – 39,7%
(у січні–грудні 2011р. – відповідно 24,2% та 43,8%).

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались із Російської Федерації – 14,8%, а надходження товарів із Китаю,
Німеччини, Білорусі, Польщі, Франції, Італії, Японії, США,
Кореї, Республіки, Великої Британії, Швейцарії, Індії, Нідерландів, Угорщини, Туреччини та Румунії разом становили 64,4%.

Збільшились проти січня–грудня 2011р. імпортні поставки з Білорусі в 1,5 раза, Китаю – на 37,6%, Індії – на 31,5%, США – на 28,8%, Франції – на 13,8%, Російської Федерації – на 10,2%, Італії – на 9,8%, Японії – на 8,7%, Німеччини – на 3,4%, Великої Британії – на 3,0%, Польщі – на 2,4% та Туреччини – на 0,8%. Одночасно спостерігалось зменшення імпортних поставок із Румунії на 21,1%, Нідерландів – на 18,0%, Угорщини та Швейцарії – на 2,3% кожна країна, Кореї, Республіки – на 1,7%.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі м.Києва складали продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, жири та олії тваринного або рослинного походження, мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, текстиль та вироби з текстилю, живі тварини та продукти тваринного походження.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами м.Києва за січень–грудень 2012р. становив 3597,1 млн.дол. США, імпорту – 2578,9 млн.дол. У порівнянні з січнем–груднем 2011р. обсяги експорту збільшились на 10,3%, обсяги імпорту – на 6,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 1018,2 млн.дол. (у січні–грудні 2011р. також позитивне – 834,8 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства м.Києва здійснювали з партнерами з 208 країн світу.

До країн СНД експорт послуг становив 23,2% від загального обсягу експорту, до країн ЄС – 43,9% (у січні–грудні 2011р. – відповідно 25,5% та 43,7%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером м.Києва (18,5% від загального обсягу експорту та 11,7% імпорту послуг).

Також до основних партнерів в експорті послуг від підприємств та організацій м.Києва належать такі країни, як США – 11,7% від загального обсягу експорту послуг, Велика Британія – 10,2%, Німеччина – 6,3%, Швейцарія – 6,1%, Естонія – 4,9%, Маршаллові Острови – 4,4%, Кіпр – 3,7%, Віргінські Острови (Брит.) – 2,7%, Франція – 1,9%, Данія та Туркменістан – по 1,8%, Італія та Австрія – по 1,7%, Ірландія – 1,5%.

Порівняно з січнем–груднем 2011р. обсяг експорту послуг збільшився до Маршаллових Островів в 1,9 раза, Данії – в 1,5 раза, Віргінських Островів (Брит.) – на 46,4%, Швейцарії – на 33,4%, Італії – на 32,0%, США – на 22,4%, Естонії – на 21,3%, Ірландії – на 12,9%, Німеччини – на 9,0%, Великої Британії – на 8,8%, Кіпру та
Туркменістану – на 8,2% кожна країна, Франції – на 3,9%. Утім, спостерігалось скорочення експорту послуг до Австрії на 12,5% та Російської Федерації – на 4,5%.

Імпорт послуг з країн СНД становив 14,8%, з країн ЄС – 65,3%
(у січні–грудні 2011р. – відповідно 13,5% та 64,6%).

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг також мали: Кіпр – 15,6% від загального обсягу імпорту, Велика Британія – 10,6%, Німеччина – 8,7%, Австрія – 5,9%, Туреччина – 5,0%, Швейцарія – 3,8%, США – 3,4%, Нідерланди – 2,9%, Швеція та Франція – по 2,8%, Польща – 2,5%, Угорщина – 2,2%, Об’єднані Арабські Емірати – 1,9%, Бельгія – 1,7%, Ізраїль, Туркменістан та Фінляндія – по 1,5%.

Порівняно з січнем–груднем 2011р. зросли обсяги імпорту послуг з Бельгії в 2,1 раза, Туркменістану – в 1,9 раза, Нідерландів – на 42,1%, Польщі – на 36,9%, Угорщини – на 31,0%, Швейцарії – на 26,7%, Ізраїлю – на 19,8%, Німеччини – на 19,6%, Російської Федерації – на 16,5%,
Франції – на 11,4%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 7,9%, Кіпру – на 2,0%. Одночасно скоротились обсяги послуг, одержаних з Туреччини на 24,0%, США – на 19,0%, Австрії – на 15,4%, Швеції – на 15,0%,
Фінляндії – на 10,5% та Великої Британії – на 0,5%.

У структурі зовнішньої торгівлі послугами, як і раніше, переважали транспортні послуги, послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам, послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, послуги, пов’язані з державним управлінням, послуги в обробній промисловості.

____________

Примітка. У розділі «Зовнішньоекономічна діяльність» дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

 

Роздрібна торгівля, ресторанне господарство

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень 2013р. становив 7711,9 млн.грн., що на 12,7% більше обсягів січня 2012р.

Оборот ресторанного господарства (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність з ресторанного господарства, розрахункові дані щодо обороту ресторанного господарства фізичних осіб-підприємців) за січень 2013р. проти січня попереднього року збільшився на 11,6% і становив 340,9 млн.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень 2013р. становив 5617,2 млн.грн., що на 10,0% більше, ніж за відповідний період попереднього року.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у січні 2013р. до грудня 2012р. становив 100,4% (у відповідному періоді попереднього року – 100,3%).

Реєстрація цін на споживчому ринку столиці на продукти харчування та безалкогольні напої у січні 2013р. у порівнянні з груднем 2012р. показала їх підвищення на 1,1%. Найбільше подорожчали овочі
(на 10,2%), макаронні вироби (на 2,6%), фрукти (на 2,1%), яйця (на 1,1%), хліб і хлібопродукти (на 0,8%), риба та продукти з риби (на 0,5%). Водночас знизилися ціни на цукор – на 0,8%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,7%.

Підвищення цін у сфері послуг з охорони здоров’я на 0,3% в основному зумовлено подорожчанням амбулаторних послуг на 0,4%, послуг лікарень на 0,3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,2%.

Подорожчання послуг освіти (на 0,1%) відбулося за рахунок підвищення плати за навчання на курсах (на 0,6%).

Різні товари та послуги стали дорожчими на 0,1%.

Стабільними залишились ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива.

Поряд з цим для мешканців столиці знизилась вартість надання послуг відпочинку і культури – на 1,7%. Дещо зменшилися ціни на одяг і взуття, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 1,0%).

Індекс споживчих цін на транспорт у цілому становив 99,7%. Зниження відбулося за рахунок зменшення цін на паливо і мастила на 1,0%. При цьому вартість перевезень залізничним пасажирським транспортом зросла на 1,7%.

Також стали дешевшими послуги зв’язку та вартість відвідування ресторанів та готелів (на 0,1%).

 

Доходи населення

 

Кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій
(з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) у грудні 2012р. становила 1276,9 тис. осіб. Середній розмір їхньої заробітної плати становив 5368 грн., що у 4,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1134 грн.). Порівняно з груднем 2011р. розмір заробітної плати збільшився на 11,4%.

Нарахування за одну оплачену годину у грудні 2012р. становили 33,91 грн.

За розміром середньої заробітної плати першість традиційно утримували працівники фінансових установ, підприємств пошти та зв’язку, державного управління, а серед промислових видів діяльності – підприємств виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення; хімічного виробництва; виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–1,8 раза.

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників готелів та ресторанів, будівництва, а також текстильного виробництва, виробництва одягу, хутра та виробів з хутра; оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів; виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів був значно нижчим і не перевищував 55,6% від середнього рівня по економіці. 

Ринок праці

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2013р. становила 9001 особу, або 11,5% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП1. Допомогу по безробіттю отримували 72,9% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних 61,5% складали жінки, 43,6% – молодь у віці до 35 років.

Структура зареєстрованих безробітних за окремими соціальними групами наведена в таблиці2.

 


 

Кількість зареєстрованих безробітних,

на кінець січня 2013р.

усього, осіб

у % до загальної кількості безробітних

 

 

 

Безробітні – всього

9001

100,0

з них

 

 

жінки

5532

61,5

молодь у віці до 35 років

3922

43,6

особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

3005

33,4

 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву на кінець січня 2013р. становив 0,5% населення працездатного віку.

Слід зазначити, що порівняно з відповідним періодом минулого року середня тривалість зареєстрованого безробіття зменшилася на 0,1 місяця і на кінець 2012р. становила 4,6 місяців. Кількість безробітних, які перебували на обліку державної служби зайнятості 12 місяців і більше, збільшилась на 15,8% і на кінець грудня 2012р. становила 271 особу, або 3,3% від загальної кількості зареєстрованих безробітних.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у січні 2013р. порівняно з груднем минулого року зменшилася на 0,6%, і на кінець місяця становила 8,4 тис. (у січні 2012р. – 11,3 тис.).

_____________

1 За даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість безробітних працездатного віку (за методологією МОП) у середньому за
9 місяців 2012р. по м.Києву становила 78,3 тис. осіб.

У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України «Про зайнятість населення» та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з відповідним періодом минулого року не здійснюється.

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець січня п.р. становило 11 осіб проти
10 осіб на кінець грудня 2012р. У районному розрізі значення цього показника коливалося від 2 осіб у Печерському районі до 22 осіб у Дніпровському районі.

(на кінець січня)

 

Кількість зареєстрованих безробітних,

осіб

Потреба підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), осіб

Навантаження зареєстрованих безробітних на

10 вільних робочих місць (вакантних посад), осіб

 

 

 

 

м.Київ

9001

8423

11

райони

 

 

 

Голосіївський

506

1018

5

Дарницький

1237

822

15

Деснянський

1305

669

20

Дніпровський

1232

568

22

Оболонський

1127

735

15

Печерський

249

1483

2

Подільський

697

594

12

Святошинський

1185

712

17

Солом’янський

821

756

11

Шевченківський

642

1066

6

 

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на фахівців або працівників найпростіших професій (17,9% та 17,3% від загальної кількості заявлених вакансій відповідно) та кваліфікованих робітників з інструментом (16,9%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,4%) та технічних службовців (4,3%).

Інформація щодо попиту на робочу силу та її пропозиції за професійними групами наведена в таблиці.

Версiя для друку