Головна  →  Про район  →  Корисна інформація  →  ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві інформує  →  Щодо скасування пільгового оподаткування діяльності підприємств галузі електроенергетики

Фахівці Оболонської ДПІ повідомляють, що відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 Податкового кодексу України у редакції, чинній до 01.01.2015, визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) враховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) – у складі витрат платника податку.

Відповідно до підпункту «в» пункту 17 підрозділу XX «Перехідні положення» Кодексу, який діяв до 03.08.2014, тимчасово, строком до 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільнявся від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005), які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії.

Згідно із підпунктом 21 розділу I Закону України від 31 липня 2014 року № 1621-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України», який набрав чинності з  03.08.2014, із переліку суб’єктів, прибуток яких звільняється від оподаткування податком на прибуток, виключено підприємства галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005), які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії. Тобто Законом скасовано пільгове оподаткування діяльності таких суб’єктів господарювання.

Положеннями пункту 21 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу передбачено, що для платників податків, зазначених у підпункті 15-19 цього підрозділу, протягом дії відповідного із цих пунктів визначення курсових різниць від перерахунку заборгованості (зобов’язання), вираженої в іноземній валюті, яка буде отримана або сплачена у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалента, що виникає за операціями, пов’язаними з діяльністю, прибуток (дохід) від якої звільняється від оподаткування (у тому числі із створенням та переоснащенням матеріально-технічної бази), здійснюється на суму повного або часткового погашення заборгованості (зобов’язання) на дату здійснення такого погашення. Фінансовий результат, отриманий внаслідок перерахунку такої заборгованості (зобов’язання), обліковується разом із результатами діяльності платника податку, прибуток (дохід) від якої звільняється від оподаткування, відповідно до пункту 152.11 статті 152 Кодексу щодо ведення окремого обліку.

Таким чином, заборгованість (зобов’язання), виражену в іноземній валюті, що виникла за операціями, пов’язаними з основною діяльністю підприємства галузі електроенергетики, прибуток від якої звільнявся від оподаткування відповідно до підпункту «в» пункту 17 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, слід вважати умовно погашеною на 03.08.2014 у зв’язку із закінченням дії пільги.

Курсові різниці, що виникають внаслідок такого умовного погашення, відображаються у складі доходів та витрат в окремому обліку за результатами діяльності діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування в поточній (річній за 2014 або за 9 місяців 2014 року в залежності від податкового періоду) податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

З 03.08.2014 по 31.12.2014 курсові різниці від перерахунку заборгованості (зобов’язання), вираженої в іноземній валюті, яка буде отримана або сплачена у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалента, що виникає за операціями, пов’язаними з діяльністю з виробництва електричної енергії виключно з відновлювальних джерел, будуть перераховуватись у складі інших доходів та витрат у декларації з податку на прибуток підприємств за 2014 рік.

ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві

Версiя для друку