Головна  →  Про район  →  Корисна інформація  →  Київська місцева прокуратура №5 м. Києва  →  Роз’яснення щодо розгляду звернень громадян в органах прокуратури

Відповідно до п. 1 розділу XII прикінцевих положень Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII (далі - Закон), цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім п. 5 розділу XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67) та розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Згідно п. 1 розділу XIII перехідних положень Закону, прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Відповідно ч. 2 ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру» № 1789-ХІІ від 05.11.1991, підставою представництва в суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження.

Одночасно роз'яснюю, що згідно ч. 1 ст. З ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ст. 15 ЦПК України, суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Також, потрібно зазначити, що відповідно до підпункту 33 пункту 5 розділу XII прикінцевих положень Закону, статтю 29 Закону України «Про звернення громадян» виключено, у зв'язку з чим, прокуратура не здійснює нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Одночасно, повідомляю, що частиною 1 статті 16 Закону України «Про звернення громадян» скарги на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подаються у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду»

 

 За інформацією Прокурора району старшого радника юстиції О. Баганця

Версiя для друку