Головна  →  Про район  →  Корисна інформація  →  Київська місцева прокуратура №5 м. Києва  →  Розгляд звернень громадян в органах прокуратури

Робота з розгляду звернень громадян і юридичних осіб вважається одним із пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури. Такий висновок випливає насамперед зі ст. 40 Конституції України, ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» та Наказу Генерального прокурора України № 9 га від 21 червня 2011 року «Про організацію роботи з розгляду та вирішення звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури України». Право на звернення громадян до різних інституцій є конституційним правом, що складає разом з іншими правами єдиний конституційно-правовий статус людини і громадянина. При цьому слід підкреслити, що захист у межах прокурорської компетенції прав і свобод громадян здійснюється на засадах їх рівності перед законом і є одним з основних принципів організації та діяльності прокуратури (ст. 6 Закону «Про прокуратуру»).

Потрібно наголосити, що відповідно до ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю і не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству. Саме тому перевірки органами прокуратури за заявами фізичних чи юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, проводяться лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами або неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань.

Робота зі зверненнями громадян і юридичних осіб реалізується при здійсненні функцій, які визначені Законом України «Про прокуратуру». При

цьому поняття звернення розуміється в широкому значенні: звернення, пропозиція, заява, скарга, клопотання, лист, запит, що адресуються органам прокуратури.

Діяльність прокуратури з розгляду та вирішення звернень громадян складається з двох напрямків: розгляду заяв і скарг безпосередньо в органах прокуратури всіх рівнів; нагляду за додержанням і застосуванням вимог Закону України «Про звернення громадян» усіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами.

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян і юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду. Прийняте прокурором рішення може бути оскаржене вищому прокуророві або до суду.

Звернення, яке надходить на розгляд до прокуратури - це одне із джерел інформації про порушення законів. Вони дозволяють швидко реагувати на злочини, незаконні правові акти органів державної влади й органів місцевого самоврядування, протиправні дії посадових і службових осіб, інші порушення. Вони є підставою для проведення перевірок фактів порушень законності.

Суб'єктами права на звернення до прокуратури законодавство визнає як фізичних, так і юридичних осіб. Від імені останніх звертаються їх керівники або колегіальні органи.

Органи прокуратури розглядають і звернення народних депутатів України, що захищають публічні інтереси, звертаючись до прокуратури із запитами, які проголошені на сесійних засіданнях Верховної Ради України, або ж із депутатськими зверненнями. Особливість депутатських звернень і запитів полягає у пріоритетності їх розгляду в порівнянні з іншими суб'єктами звернень. Водночас Конституційний Суд України вважає неправомірними будь-які пропозиції, вказівки та вимоги народного депутата України до прокурорів з питань здійснення ними своїх функцій (Рішення Конституційного Суду України № 4-рп/2000 від 11 квітня 2000 р., справа про запити народних депутатів України до прокуратури). Тому в разі надходження до органів прокуратури звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших осіб, у яких містяться пропозиції, указівки чи вимоги в конкретних кримінальних, цивільних, господарських справах, у тому числі з питань слідства і нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання, досудове слідство, оперативно -розшукова діяльність, вони не повинні розглядатися по суті.

До прокуратури Оболонського району міста Києва найчастіше звертаються громадяни за захистом своїх конституційних прав і свобод та представництва інтересів. Так, упродовж 2013 року прокуратурою району розглянуто та вирішено всього 1397 звернення, з яких 27 задоволено.

Зокрема, з питань нагляду за додержанням і застосуванням законів – 314 звернень, з яких задоволено -23; у сфері економічних відносин -19; з питань досудового розслідування – 953; з питань представництва інтересів громадян та держави в суді; з питань охорони та використання земель – 6; з питань нагляду за додержанням законодавства при виконанні рішень судів та інших органів – 46.

Прокуратурою Оболонського району прокуратурою району відповідно до вимог ст.22 закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» за №109/2008 від 07.02.2008, належним чином організовано особистий прийом громадян за місцем роботи та проживання.

Інформація про час та місце прийому попередньо розміщюється на сайті Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та на інформаційному стенді в прокуратурі району. Крім того, у кожній установі, підприємстві та організації, де здійснювались виїзні прийоми працівників прокуратури району, на інформаційних стендах розміщувались відповідні графіки прийомів.

Так, працівниками прокуратури району прийнято на особистому прийомі громадян за місцем роботи та проживання 21 звернень, за результатом розгляду яких: 1 – звернення задоволено; 3 – внесені відомості відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 10 – надано роз’яснення; 10 - скеровано за належністю.

Прокуратурою району постійно здійснюються організаційні заходи, спрямовані на недопущення порушень щодо порядку та строків розгляду звернень, випадків їх безпідставного відхилення, відображення в звітах недостовірних даних про роботу на цьому напрямку.

Версiя для друку