Головна  →  Про район  →  Корисна інформація  →  ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві інформує  →  Розгляд звернень громадян у ДФС України

Відповідно до ст. 1 Закону України № 393 від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке саме право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

На виконання вимог Закону України № 577 від 02 липня 2015 року № 577-VIII «Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції» громадяни можуть викласти усні звернення до ДФС засобами телефонного зв'язку через Контакт-центр Інформаційно-довідкового департаменту ДФС за номером телефону: (044) 284-00-07, а також надіслати електронні звернення на електронну адресу ДФС: zvemennya@sfs.gov.ua у вигляді сканкопій чи фотокопій письмових звернень з підписом заявника. Зазначену інформацію розмішено у розділі «Контакти» на офіційному порталі ДФС України за адресою: sfs.gov.ua.

На сьогодні змінами, внесеними наказом № 52 до наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2015 № 271 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах» передбачено, зокрема, що звернення може бути усним (викладеним громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записаним (зареєстрованим) посадовою особою чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлено відповідно до законодавства України (у тому числі під час особистого прийому). Письмове звернення також може бути надісланим з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

Електронне звернення, надіслане без використання електронного підпису, повинно мати вигляд сканкопії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Строки розгляду звернень громадян обчислюються у календарних днях починаючи з дня реєстрації таких звернень. Датою виконання звернення громадянина є дата реєстрації відповіді на нього.

Звернення розглядаються та вирішуються у строк не більше одного місяця із дня їх надходження, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх реєстрації.

У разі коли для вирішення порушених громадянами питань слід провести перевірку інформації, викладеної у зверненнях, отримати додаткові матеріали, то строк розгляду звернень громадян за рішенням керівництва органу ДФС може бути продовжено з повідомленням про це осіб, які подали звернення, не пізніше ніж за день до закінчення раніше визначеного строку із зазначенням причини.

Строк розгляду звернень громадян, переданих органом ДФС вищого рівня до територіального органу для перевірки, прийняття рішення та надання відповіді, обчислюється з дати їх реєстрації підрозділом із роботи зі зверненнями громадян органу ДФС вищого рівня.

  1. Загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні не може перевищувати 45 календарних днів
  2. Звернення громадян, які для розгляду чи вирішення порушених у них питань по суті надіслано народили депутатом України відповідно до абзацу третього п. 13 частини першої ст. 24 Закону України № 2790-XII від 17 листопада 1992 року «Про статус народного депутата України», або направлено депутатом місцевої ради відповідно до частини другої ст. 12 Закону України №93-IV від 11 липня 2002 року «Про статус депутатів місцевих рад» - відповідають строкам, встановленим цими Законами.
  3. Звернення, що підлягає поверненню відповідно до ст. 5 Закону України № 393 (оформлене без дотримання відповідних вимог) – повертається заявникові з відповідним роз’ясненням не пізніш як через 10 днів від дня надходження
  4. Питання, порушені у зверненні не належать до компетенції органів ДФС – пересилається в строк не більше 5 днів за належністю відповідному органу
  5. Звернення не містять даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом ДФС - повертається громадянину в строк не більші 5 днів з відповідними роз'ясненнями
  6. Повідомлення про прийняття рішення про припинення розгляду звернення відповідно до ст. 8 Закону України № 393 (звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню) – надсилається у строк, визначений ст. 20 Закону України № 393.

 

Надання інформації щодо реєстрації вхідної кореспонденції звернень громадян, фізичних осіб-підприємців, адвокатів, арбітражних керуючих і запитів на отримання публічної інформації здійснюється відділом обліку звернень громадян та організації доступу до публічної інформації Управління розгляду звернень та запитів Департаменту обслуговування платників ДФС України у робочі дні за таким графіком:

понеділок — четвер — з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00,

п'ятниця — з 9.00 до 11.00 та з 14.00 до 16.00

за телефонами: (044) 272-45-96 та (044) 272-79-78.

 

Звернутись до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві можна за адресою: 04213, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 58.

Організацію відвідування платниками податків ЦОП та інформування керівництва центру про виникнення проблемних ситуацій здійснюють модератори: (044) 485-22-47

Приймальня громадян: (044) 412-38-32

Відділ доступу до публічної інформації: (044) 412-38-32

 

ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві

Версiя для друку