Головна  →  Адміністрація  →  Протидія корупції  →  Протидія корупції

Одним із основних напрямків державної політики є зусилля, спрямовані на подолання та протидію корупції. 7 квітня 2011 року прийнято Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», спрямований на імплементацію міжнародних стандартів у сфері подолання корупції. Зазначений Закон отримав позитивний висновок Групи держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО). Він є базовим антикорупційним нормативно-правовим актом, який визначає:

- основні принципи запобігання і протидії корупції;

- коло суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення;

- коло суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції;

- низку заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції (обмеження публічних службовців, проведення спеціальної перевірки щодо претендента на службу, здійснення фінансового контролю за доходами і витратами публічних службовців, проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів);

- засади участі громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції;

- види відповідальності за корупційні правопорушення та особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили такі правопорушення;

- принципи усунення наслідків корупційних правопорушень;

- засади контролю (в тому числі громадського) і нагляду за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції;

- пріоритетні напрямки міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії корупції.

21 жовтня 2011 року Указом Президента України № 1001 схвалено Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки, яка передбачає негайне вжиття системних та послідовних заходів, які мають комплексний характер, спрямованих на подолання проявів корупції у всіх сферах суспільного життя.

В найближчому майбутнєму планується:

• завершення формування засад «Антикорупційного законодавства» шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», спрямованого на узгодження положень щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, подання публічними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, обмеження для прийому на роботу (службу) до органів державної влади осіб, які раніше засуджувались за вчинення злочинів або на яких протягом трьох останніх років накладались адміністративні стягнення за вчинення корупційних правопорушень, а також вимог щодо попередження конфлікту інтересів, обмежень щодо роботи близьких осіб, звільнення з роботи осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення, захисту осіб, які повідомили про порушення вимог антикорупційного законодавства;

• визначення на законодавчому рівні механізму врегулювання конфлікту інтересів в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забезпечивши супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України «Про загальні правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів»;

• розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою впровадження відповідальності юридичних осіб за вчинення їх уповноваженими особами корупційних правопорушень;
• підготовка відповідних нормативно-правових актів щодо формування єдиної статистичної звітності щодо результатів діяльності у сфері запобігання та протидії корупції, а також забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні правопорушення необхідного для проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

• проведення на постійній основі інформаційно-роз'яснювальних кампаній та навчальних курсів з метою формування негативного ставлення державних службовців та громадян до корупційних правопорушень та забезпечення належної взаємодії з громадянським суспільством з питань формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики в державних органах, що, у свою чергу, забезпечить попередження корупційних дій в державних органах, зміцнення режиму законності, формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції.
Версiя для друку