Головна  →  Проекти нормативно-правових актів  →  Про встановлення розміру батьківської плати 2015

Проект

Про встановлення розміру батьківської плати за

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах,

школах-дитячих садках І ступеню та

навчально-виховному комплексі

«Спеціалізована школа І ступеня - дошкільний

навчальний заклад «Перша ластівка» Оболонського

району міста Києва у 2015 році

 

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за № 953/7241 (зі змінами і доповненнями), рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року «Про бюджет м. Києва на 2015 рік», з метою забезпечення дітей дошкільного віку повноцінним збалансованим харчуванням:

1. Встановити батьківську плату за харчування дітей на 2015 рік у розмірі 70 відсотків від вартості харчування на день в межах фінансових ресурсів, затверджених бюджетом міста Києва на 2015 рік в дошкільних навчальних закладах, школах - дитячих садках І ступеню та навчально-виховному комплексі «Спеціалізована школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Перша ластівка» Оболонського району міста Києва згідно з додатком 1.

2. Встановити батьківську плату за харчування дітей потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на 2015 рік у розмірі 70 відсотків від вартості харчування на день в межах фінансових ресурсів, затверджених бюджетом міста Києва на 2015 рік в дошкільних навчальних закладах, школах - дитячих садках І ступеню та навчально-виховному комплексі «Спеціалізована школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Перша ластівка» Оболонського району міста Києва згідно з додатком 2.

3. Плата з батьків не справляється за харчування дітей у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини, у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими  й  затухаючими  формами  туберкульозу, у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; в інших випадках, передбачених законодавством України (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, тощо).

4. Розмір плати зменшується на 50 % для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 січня 2014 року №15 «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, школах – дитячих садках І ступеню та навчально-виховному комплексі «Спеціалізована школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Перша ластівка» Оболонського району міста Києва у 2014 році».

6. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

 

Голова                                                                                    О. Цибульщак

 

 

 

Версiя для друку