Головна  →  Про район  →  Корисна інформація  →  ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві інформує  →  Про фінансову та адміністративну відповідальність

Статтею 4 Закону про ЄСВ визначено вичерпний перелік платників єдиного внеску.

Платники єдиного внеску зобов'язані подавати звітність з єдиного внеску за основним місцем обліку такого платника у строки. порядку та за формою, які визначені законодавством (п. 4 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ).

Зазначений Порядок є нормативно-правовим актом, тобто офіційним документом, прийнятим уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законом формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування.

Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством у частині подання звіту з ЄСВ за таких осіб, зобов'язані формувати та подавати його до органів доходів і зборів протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду. Звітним періодом є календарний місяць. Звіт подається за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 435 (п. І розділу III Порядку).

Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті. які обрали спрощену систему оподаткування. формують та подають до органів доходів і зборів звіт із ЄСВ самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодам є календарний рік (п. 2 розділу ІІІ Порядку № 435).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів звіт із ЄСВ один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік (п. 4 розділу III Порядку 435).

Статтями 25 та 26 Закону про ЄСВ та ст. 165прим КпАП передбачено фінансову та адміністративну відповідальність, зокрема, за несвоєчасне подання звітності, передбаченої Законом про ЄСВ.

Пунктом 7 частини одинадцятої ст. 25 Закону про ЄСВ передбачено, що за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом, органом доходів і зборів здійснюється накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) (170 грн.) за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.

Ті самі дії. вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 НМДГ (1020 грн.) за кожне таке неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою.

Відповідно до частини 17 ст. 25 Закону про ЄСВ провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється у порядку, встановленому КпАП, а саме ст. 165прим.

Статтею 26 Закону про ЄСВ передбачено, що посадові особи платників єдиного внеску, фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, згідно зі cт. 165прим КпАП несуть адміністративну відповідальність, зокрема, за:

  • неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску;
  • подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі, інших відомостей, передбачених Законом про ЄСВ.

Вчинене вперше – від 30 до 40 НМДГ (510-680 грн.)

У разі повторного порушення – від 40до 50 НМДГ (680-850 грн.)

ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві

Версiя для друку