Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини  →  Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю в Управлінні культури виконавчого органу Оболонської районної

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням  тендерного комітету

Управління культури виконавчого органу Оболонської

районної у м. Києві ради (Оболонської районної

 у м. Києві державної адміністрації)

від___________2009  №_______

 

 

 

 

 

Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю в Управлінні культури  виконавчого органу Оболонської районної

у   м. Києві ради  (Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації )

 

І. Загальні положення

  Цей порядок розроблено відповідно до пункту 2 розділу ІІ Типового положення про тендерний комітет, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 20.05.09  № 470, Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 921 (зі змінами) (далі – Положення) та визначає процедуру розгляду скарг, поданих учасниками до  Управління культури  виконавчого  органу  Оболонської  районної   у    м. Києві   ради

( Оболонської районної у    м. Києві державної адміністрації ) як замовника, до моменту укладення договору про закупівлю.

Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні, а саме:

Замовник –  Управління культури  виконавчого   органу   Оболонської районної у

м. Києві ради (Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації );

Учасник - учасник процедури закупівлі (далі — учасник) — фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах при проведенні процедури закупівлі в одного учасника. Філія (представництво) юридичної особи може бути учасником процедури закупівлі лише у разі, коли юридична особа надає їй відповідні повноваження;

Уповноважений орган – Міністерство економіки України.

 

ІІ. Оскарження процедур закупівель

2.1. Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення тендерним комітетом замовника процедур закупівель, встановлених Положенням, може оскаржити дії, рішення, бездіяльність замовника.

Об'єктом оскарження не може бути:

  • зроблений тендерним комітетом вибір процедури закупівлі;
  • рішення тендерного комітету замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

2.2. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення тендерним комітетом замовника процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовнику або уповноваженому органу. У разі надходження скарги, протягом трьох робочих днів з дня її отримання, уповноважений орган інформує про це замовника.

2.3. У разі, коли на день отримання замовником скарги укладено договір про закупівлю, тендерний комітет замовника не приймає рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника протягом 5 робочих днів листом за підписом голови тендерного комітету або заступника голови, який виконує його обов`язки.

 

ІІІ. Термін подання скарг учасниками

3.1. Замовник або уповноважений орган можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше, ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

3.2. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.

ІV. Порядок оформлення скарг

4.1. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

·     учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

·     учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

 

4.2. Скарга повинна містити  відомості про учасника:

·    офіційне найменування  учасника (фізична особа – суб’єкт господарювання   зазначає своє прізвище, ім’я та по-батькові);

·    юридичну та фактичну адресу, контактні телефони.

 

4.3. Відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, дата та місце проведення процедури закупівлі.

 

4.4. Викладення змісту підстав, у зв’язку з якими вона подається (відомості про те, які саме рішення, дії, або бездіяльність замовника не відповідають вимогам Положення з посиланням на відповідні пункти, які права скаржника порушено, а також підтверджуючі документи).

 

V. Умови призупинення процедури закупівлі та розгляд скарг

5.1. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення, тендерний комітет замовника  або уповноважений орган зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги замовником або уповноваженим органом, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником або уповноваженим органом рішення про зупинення процедури закупівлі.

5.2. У випадку надходження скарги замовнику від учасника, вона підлягає направленню на розгляд тендерному комітету замовника. Вивчивши усі документи, що мають відношення до даної процедури та керуючись у даній ситуації Положенням та положенням про тендерний комітет, проводиться розгляд скарги та прийняття відповідного рішення на засіданні, що оформляється письмово протоколом з наступним повідомленням про своє рішення учасника та уповноваженого органу.

5.3. Замовник або уповноважений орган повинні не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі та замовника про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.

5.4. Після закінчення встановленого у пункті 5.1. строку, тобто 20 робочих днів з дати отримання скарги замовником або уповноваженим органом, замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

VІ. Прийняття рішення щодо поданих скарг

6.1. Замовник або уповноважений орган приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

  • у разі, коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого рішення;
  • у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

6.2. У випадку розгляду скарги замовником, рішення про розгляд скарги надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

6.3. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об'єктивність - визначення переможця процедури закупівлі, або призводять до дискримінації учасників, уповноважений орган має право відмінити процедуру закупівлі, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними, зобов'язати замовника розпочати нову процедуру закупівлі.

Рішення уповноваженого органу про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов'язковим як для замовника, так і для учасників.

6.4. Примірник рішення за результатами розгляду скарги  замовником протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилається учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству (обслуговуючому банку).

 

6.5. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до замовника  або уповноваженого органу.

 

У разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги того самого учасника до того самого замовника з того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.

 

 

 

 

Голова тендерного комітету

Управління культури виконавчого органу

Оболонськоїрайонної у м. Києві ради

(Оболонської районної у м. Києві

 державної адміністрації )                                                                                Г.П. МАЛИГІНА

Версiя для друку