КМДА Київська міська державна адміністрація


Інформація про надання платних соціальних послуг

 

На виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» від 14.01.2004 № 12, «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» від 09.04.2005 № 268, «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009 № 1417 та змін до неї, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 07.12.2016 № 1186 «Методичні рекомендації розрахунку вартості соціальних послуг» та Положення Територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва та з метою розширення можливостей задоволення потреб пенсіонерів, непрацездатних громадян, створення більш сприятливих умов забезпечення соціального захисту шляхом надання різноманітних соціально-побутових послуг для поліпшення їх життєвого рівня і соціальної активності, в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району м.Києва у ІІ півріччі 2016 року запровадженні платні соціальні послуги.

Наказом директора Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва від 15.07.2016 № 14 «Про запровадження платних соціальних послуг» затверджено перелік та тарифи на платні соціальні послуги. Цей наказ доведений до відома керівників структурних підрозділів Терцентру для використання в роботі.

За довідками щодо тарифів на послуги звертатися за телефонами: 411-97-75, 411-12-54, 412-01-30.

Громадяни, які мають право на отримання соціальних послуг на платній основі:

особи, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), інвалідністю і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

особи, які перебувають у складній життєвій ситуації, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, вищий ніж встановлений прожитковий мінімум для сім’ї;

інші особи, іноземці та особи без громадянства, у тому числі біженці, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги і мають можливість сплачувати платні послуги.

У разі, коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або станом здоров’я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник, органи опіки та піклування відповідно до законодавства.

 

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.