КМДА Київська міська державна адміністрація


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі

м. Києва

від 02.07.2013 № 59 з урахуванням змін внесених наказом начальника управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі

м. Києва від 17.12.2013            № 103

Інформаційна картка адміністративної послуги зі здійснення видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування управлінням Пенсійного фонду України

в Оболонському районі м. Києва

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, вул. Озерна, 26а, каб. 208

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, обідня перерва

з 13.00 до 13.45 п'ятниця з 9.00 до 16.45,

обідня перерва з 13.00 до 13.45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса поштової скриньки та веб - сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

467-98-08, факс 467-98-07

Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Стаття 8 Основ законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 № 1306 «Про затвердження Порядку видачі та зразка свідоцтв  про загальнообов'язкове  державне соціальне страхування»

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Порядок реєстрації та обліку свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного

фонду України від 19 січня 2002 року № 2-6, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2002 року за № 365/6653.

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Одержувачами адміністративної   послуги   є застраховані особи, в тому числі особи, які забезпечують себе роботою самостійно. Адміністративна послуга надається на підставі анкети застрахованої особи згідно із зразком, наведеним у додатку до Порядку видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 року № 1306.

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для

отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Анкета застрахованої особи згідно із зразком, наведеним у додатку до Порядку видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 22 серпня 2000 року            № 1306.

9.

Порядок та спосіб подання документів, ' необхідних для

отримання адміністративної послуги

Анкета застрахованої особи подається до органу Фонду роботодавцем (страхувальником) та особами, які забезпечують себе роботою самостійно.

10.

Платність (безоплатність)

надання адміністративної

послуги

Послуга надається безоплатно.

11.

Строк надання адміністративної послуги

Страхове свідоцтво оформлюється  органом Фонду протягом трьох тижнів з дня одержання анкети, крім випадків необхідності внесення уточнень до відомостей про особу.

У разі необхідності внесення уточнень до відомостей про особу страхове  свідоцтво оформлюється з урахуванням строків уточнення особами відомостей про себе.

 

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Немає

13.

Результат надання адміністративної послуги

Одержання свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 

 

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Оформлене страхове свідоцтво разом із супроводжувальною відомістю за формою згідно із додатком 2 до Порядку реєстрації та обліку свідоцтв про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в органах Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 19 січня 2002 року № 2-6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2002 року за № 365/6653, надсилається відповідному роботодавцю (страхувальнику).

Роботодавець (страхувальник) протягом 7 календарних днів з дня одержання страхового свідоцтва видає його застрахованій особі під розписку у супроводжувальній відомості. Заповнені та засвідчені роботодавцем (страхувальником) супроводжувальні відомості повертаються органу Фонду.

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, одержують страхові свідоцтва безпосередньо в органах Фонду під розписку після пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

 

15.

Примітка

Якщо в тексті страхового свідоцтва є помилки, застрахована особа через страхувальника (особи, які забезпечують себе роботою, особисто) одержує в органі Пенсійного фонду лист виправлення за встановленою Пенсійним фондом формою, який з уточненими даними у тижневий термін повертає органу Пенсійного фонду.

Якщо страхувальник не має можливості видати застрахованій особі страхове свідоцтво у зв'язку з її відрядженням, хворобою чи з інших причин, він сам перевіряє текст страхового свідоцтва, уточнює дані та повертає органу Пенсійного фонду завірений лист виправлення.

На підставі листів виправлень орган Пенсійного фонду протягом двох тижнів оформляє за тим же номером нові страхові свідоцтва та передає їх страхувальнику для видачі застрахованим особам
або видає страхове свідоцтво застрахованій особі
безпосередньо

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.