КМДА Київська міська державна адміністрація


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі

м. Києва

від 02.07.2013 № 59 з урахуванням змін внесених наказом начальника управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва від 17.12.2013 № 103

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги зі здійснення видачі пенсійного посвідчення

управлінням Пенсійного фонду України в Оболонському районі

м. Києва

 

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, вул. Озерна, 26а, каб. 2

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер з 9.00 до 18.00, обідня перерва

з 13.00 до 13.45 п'ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до

13.45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса поштової скриньки та веб - сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

428-10-48, факс 467-98-07

Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

4.

Акти Кабінету Міністрів України

Пункт, 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 497 «Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду»

 

 

 

 

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Порядок обліку, зберігання, оформлення і та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному та його органах, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.03.2004 № 4-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 № 427/9026.

 

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Одержувачами адміністративної послуги є особи, які перебувають на обліку в управлінні Пенсійного   фонду України в Оболонському районі м. Києва як одержувачі пенсії. Адміністративна послуга надається на підставі відомостей про особу, яка перебуває на обліку в управлінні Пенсійного    фонду України в Оболонському районі м. Києва як одержувач пенсії.

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для

отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Адміністративна послуга надається на підставі таких відомостей:

1) Реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

2)   Прізвища, ім'я, по-батькові особи;

3)   Дати народження;

4)   Статі;

5)   Номера особового рахунку;

6)  Виду пенсії: за віком, по інвалідності, уразі втрати годувальника, за вислугу років;

7)   Групи, причини інвалідності;

8)   Терміну дії посвідчення.

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для

отримання адміністративної послуги

Відомості надаються управлінню Пенсійного фонду Україну - Оболонському районі м. Києва відповідно до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного

фонду України від 25.03.2004 № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

06.04.2004 № 427/9026. Надання послуги не вимагає подання додаткових документів, крім тих, що необхідні для призначення пенсії.

9

Платність (безоплатність)

надання адміністративної послуги

Послуга надається безоплатно.

10.

Строк надання адміністративної послуги

Строк виготовлення пенсійних посвідчень один місяць.

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Немає.

12.

Результат надання адміністративної послуги

Одержання пенсійного посвідчення

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Пенсійне посвідчення видається управлінням Пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера на підставі нотаріально засвідченого доручення, а уразі,  якщо  пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа - опікуну, піклувальнику, батькам при пред'явленні паспорта та відповідних підтверджуючих документів під підпис у Журналі обліку видачі пенсійних посвідчень.

14.

Примітка

У разі якщо пенсіонер виявив бажання отримувати інший вид пенсії, видається нове посвідчення, а уразі, якщо пенсійне посвідчення стало непридатним для користування або втрачено, за заявою особи, якій призначено пенсію, видається його дублікат.

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.