Головна  →  Про район  →  Корисна інформація  →  ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві інформує  →  Єдиний внесок на суми виплаченого роялті не нараховується

Єдиний внесок на суми виплаченого роялті не нараховується

ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомляє, що відповідно до пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу роялті – це будь – який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь – які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плвки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми)організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь – які права, які охороняються патентом, будь – які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Відповідно до абзацу другого п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску є, зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно – правовими договорами (крім цивільно – правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, , якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Базою нарахування єдиного внеску для зазначених платників відповідно до п. 1 частини першої ст.7 вказаного Закону є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно – правовими договорами.

Відповідно до п. 9 розділу І Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170, винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва, та (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві, винагороди за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції та їх використання, не є базою нарахування єдиного соціального внеску.

Отже, виходячи із вищевикладеного, єдиний весок на суми виплаченого роялті не нараховується.        

 ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві

Версiя для друку