Головна  →  Адміністрація  →  Керівництво  →  голова Фесик К.О.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 

ФЕСИК КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

  

 Адреса: 04205, м. Київ, вул. Тимошенка, 16

Телефон: 418-38-49

Розклад роботи та години прийому:

понеділок-четвер - 08:00-17:00;

п`ятниця - 08:00-15:45;

перерва - 12:00 - 12:45

 День та час проведення прямих («гарячих») телефонних ліній:

 ІІІ вівторок місяця 16:00-17:00 тел. 464-88-88

Управління (Центр) надання адміністративних послуг ЦНАП-(044) 202-60-39, 202-60-38 

 

 

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, очолює Оболонську районну в місті Києві державну адміністрацію 

Здійснює керівництво діяльністю Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, несе персональну відповідальність за здійснення повноважень та виконання покладених на Оболонську районну в місті Києві державну адміністрацію функцій згідно з Конституцією України, законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України - місто-герой Київ», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також за здійсненням Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією повноважень в забезпеченні законності, правопорядку, прав і свобод громадян, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи, запобігання та виявлення корупції, внутрішнього аудиту, а також за реалізацією державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

Організовує в межах своїх повноважень, передбачених законом:

реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці відповідно до вимог законодавства, реалізацію заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації в Оболонському районі, здійснює керівництво територіальною обороною, цивільним захистом населення та сприяє їх виконанню. Взаємодіє у цих питаннях з Київською міською державною адміністрацією, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

Представляє Оболонську районну в місті Києві державну адміністрацію у відносинах з органами виконавчої влади, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Має право підпису договорів, угод та інших правочинів з питань, віднесених до компетенції Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Призначає на посаду та звільняє з посади першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату та керівників структурних підрозділів  Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (з правом юридичної особи).

Укладає в межах своїх повноважень контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передані в установленому порядку до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Визначає та розподіляє обов'язки між першим заступником голови, заступниками голови і керівником апарату Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Спрямовує та координує діяльність першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату, заступника керівника апарату – начальника юридичного відділу та керівників структурних підрозділів Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (з правом юридичної особи). Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Визначає структуру апарату Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та структурних підрозділів Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (з правом юридичної особи).

Затверджує положення та штатний розпис і визначає граничну чисельність працівників структурних підрозділів Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (з правом юридичної особи).

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

координує діяльність щодо фінансування підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

організовує роботу з проведення аналізу стану розвитку галузей господарства району і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого їхнього розвитку;

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалізації доручень Президента України, програми діяльності Кабінету Міністрів України, Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації;

організовує роботу щодо розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва і забезпечує їх виконання відповідно до повноважень;

організовує співпрацю з суб'єктами господарювання у відповідних галузях, забезпечує складання графіків та плану дій з ними;

здійснює координацію роботи щодо будівництва особливо важливих об'єктів відповідних галузей господарства району;

здійснює координацію взаємовідносин та контроль координаційної ради волонтерів при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації.

У межах своїх повноважень взаємодіє з міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, постійними комісіями Київської міської ради.

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації безпосередньо підпорядковуються:

відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови;

юридичний відділ;

відділ бухгалтерського обліку та звітності;

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції;

сектор з питань мобілізаційної роботи;

головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи;

сектор внутрішнього аудиту;

головний спеціаліст з питань охорони праці;

управління (Центр) надання адміністративних послуг.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації у межах своїх повноважень співпрацює та забезпечує взаємодію з управліннями, територіальними підрозділами міністерств та іншими органами  виконавчої влади:

Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції
(м. Київ);

Оболонським районним відділом державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Київ);

Державною податковою інспекцією в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві;

Лівобережним міжрайонним відділом Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області;

Оболонською окружною прокуратурою  міста Києва;

Оболонським управлінням поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві;

Оболонським районним у м. Києві територіальним центром комплектування та соціальної підтримки;

Оболонським районним судом міста Києва;

Управлінням Державної казначейської служби України у Оболонському районі м. Києва;

Північним офісом Державної аудиторської служби України;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації очолює:

Колегію Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

Підготовчу групу з питань проведення громадського звіту щодо роботи Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

Комісію з питань захисту прав дитини;

Постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян;

Комісію з розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

Постійно діючу комісію для списання майна (основних засобів, використаних засобів та малоцінних предметів), що знаходяться на балансі Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

Комісію з проведення інвентаризації матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

інші консультативно-дорадчі органи (комісії, робочі групи тощо), утвореними в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації несе відповідальність за виконання покладених на Оболонську районну в місті Києві державну адміністрацію завдань і за здійснення ним своїх повноважень.

 

 

Версiя для друку