Головна  →  Про район  →  Корисна інформація  →  ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві інформує  →  Дізнаємось хто є платником авансів з податку на прибуток при виплаті дивідендів

Дізнаємось хто є платником авансів з податку на прибуток при виплаті дивідендів

 

Відповідно до пп. 57.1¹.1 п. 57.1¹ ст. 57 Податкового кодексу України  платником авансів з податку на прибуток при виплаті дивідендів є платник податку на прибуток – емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди.

Однак, обов’язок щодо сплати дивідендних авансів у емітента корпоративних прав виникає у разі прийняття рішення про виплату самих дивідендів та здійснення такої виплати. При цьому, у разі дотримання попередніх умов, емітент корпоративних прав здійснює виплату дивідендів власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 137 Податкового кодексу.

Право розподіляти прибуток у господарському законодавстві віднесено до виключної компетенції загальних зборів підприємства. Дана процедура розподілу має оформлюватись відповідним рішенням учасників (власників) про спрямування частини прибутку на виплату дивідендів. Таке рішення мають прийняти загальні збори акціонерів для акціонерного товариства або учасників для інших господарських товариств.

Тож, у разі прийняття рішення загальні збори визначають суму прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, їх розмір, що припадає на одну акцію або на частку кожного учасника, порядок виплати дивідендів, а також терміни початку та закінчення їх виплати. Рішення фіксується у протоколі загальних зборів та після прийняття загальними зборами дає право підприємству здійснювати виплату дивідендів у розмірі, порядку та строки, які визначено загальними зборами для своїх власників.

При дотриманні вимог податкового та господарського законодавства, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток – дивідендний аванс. Сума такого авансу обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу, та вноситься до бюджету одночасно з виплатою дивідендів.

Правило щодо виплати дивідендних авансів також поширюється на державні  некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного та місцевого бюджету. 

ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві

 

 

Версiя для друку