Головна  →  Про район  →  Бюджет  →  Бюджетні запити на 2019 рік

4416011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

4410160 Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

4413104 Забеспечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою, інвалідністю

4413241 Забеспечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забеспечення

КПКВК 4413192 Надання фінансвової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідіністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

КПКВК 4413210 Організація та проведення громадських робіт

КПКВК 4413242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

КПКВК 4415031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

КПКВК 4415061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя населення Спорт для всіх та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

КПКВК 4416030 Організація благоустрою населених пунктів

4411100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

4413121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

4413132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

4413241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4414030 Забезпечення діяльності бібліотек

4414070 Фінансова підтримка кінематографії

4414081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

4414082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

КПКВК 4411010 Надання дошкільної освіти

КПКВК 4411020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

КПКВК 4411030 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

КПКВК 4411040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

КПКВК 4411060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях патронатного вихователя

КПКВК 4411070 Надання загальної середньої освіти спецiальними загальноосвiтними школами-iнтернатами, школами та iншiими навчальними закладами  для дiтей. які потребують корекції фiзичного та (або)  розумового розвитку

КПКВК 4411090 Надання позашкiльної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми

КПКВК 4411150  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

КПКВК 4411161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

КПКВК 4411162 Інші програми та заходи у сфері освіти

Версiя для друку